Sjukförsäkring och vård utomlands

Innan man reser utomlands är det alltid viktigt att se över sitt reseskydd och att vara på det klara med hur olika typer av försäkringar fungerar. Det kan dock även vara bra att, ur ett försäkringsperspektiv, ha en överblick över hur sjukvårdsmöjligheterna ser ut i den del av världen dit du planerar att resa. Vad du har rätt till för sjukvård varierar nämligen beroende på om du befinner dig i Norden, inom EU/EES eller i ett land utanför EU/EES.

Skillnaden mellan sjukförsäkring och reseförsäkring

Det är stor skillnad på olika försäkringar och det är därför viktigt att du tar reda på vilket försäkringsskydd du behöver. Att du har en sjukförsäkring betyder inte automatiskt att du har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader när du är utomlands. Snarare tvärtom. Sjukförsäkring ersätter i regel inkomstbortfall men inte själva sjukvårdskostnaderna. Se därför till att du har en reseförsäkring som ersätter kostnader för akut sjukvård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands.

Sjukvård i länder inom EU/EES

Om man blir sjuk i ett EU/EES-land har man som EU-medborgare rätt till samma vård som landets invånare genom det s.k. EU-kortet. Hur standarden ser ut inom den allmänna sjukvården kan dock variera kraftigt.  Om du blir allvarligt sjuk eller skadad är den privata sjukvården ofta att föredra. Vården på de privata sjukhusen kan dock bli oerhört dyr och då behöver man en reseförsäkring som täcker vårdkostnader om man inte vill stå för notan själv.

När det kommer till EU-kortet får man inte heller glömma att det visserligen ger dig rätt till vård hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet där du befinner dig, men du måste fortfarande själv betala patientavgiften. Och viktigast av allt, EU-kortet täcker inte för hemresor med t.ex. ambulansflyg. Norden är dock ett undantag. I Norden finns nämligen ett specialavtal som säger att landstinget tar kostnaden om du är i behov av ambulansflyg.

Läs mer om reseförsäkring vid långresa >

Sjukvård i länder utanför EU/EES

Att resa utanför EU/ESS utan en giltig reseförsäkring som ersätter kostnader för akut sjukvård kan bli en dyr historia om du skulle bli sjuk eller skada dig. Vid allvarliga sjukdom eller skada kan räkningen landa på hundratusentals kronor, och om du skulle vara i behov av ambulansflyg hem till Sverige kan räkningen hamna uppåt miljonen.

Speciellt unga personer har en tendens att glömma bort att se över sina försäkringar när de reser utomlands vilket kan sluta med att man redan i tidiga år får en stor skuld att betala av. Oftast handlar det om man inte tänker på att reseskyddet i hemförsäkringen oftast inte gäller längre än 45 dagar när man är ute på en långresa.

Sjukvård i USA

När det kommer till resor utanför EU/ESS förtjänar USA en egen rubrik. Sjukvården i USA är nämligen exceptionellt dyr och att det kan vara svårt att överhuvudtaget få vård om man inte har en giltig reseförsäkring.

Att gipsa benet i USA går på 3000 dollar, d.v.s. ungefär 20 000 kronor. Och om man råkat ut för en mer komplicerad fraktur som kräver operation kan notan landa på kring 40 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 267 000 kronor.  Hur mycket det kostar att bli inlagd på sjukhus varierar beroende på vilket sjukhus det handlar om, men man ska inte bli förvånad om man får betala kring 2000 dollar per natt. Mer information om reseförsäkring USA >

Att tänka på gällande sjukvård på resan och försäkringar

De flesta av Europeiska ERVs försäkringar ersätter kostnader för akut sjukvård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands. Tänk på att försäkringarna har olika omfattningar och maxbelopp och det är därför viktigt att du väljer en försäkring som passar dig och din resa.
Behöver du uppsöka sjukvård är det bra att ha ditt försäkringsbevis nära till hands. Många sjukhus världen över kräver att få se detta innan de påbörjar eventuell vård. Vi rekommenderar att du har det i såväl digital som pappersform på din resa.

Skulle du vara i behov av sjukvårdsrådgivning när du är utomlands kan du kontakta 1177 på det internationella numret +46 771-11 77 00.