Avslag på anspråk i samband med graviditet

Om du fick ett försäkringsanspråk avvisat i samband med graviditet och reseförsäkring, skulle vi vilja kontakta dig. Vi försöker komma i kontakt med kunder som kan ha fått ett felaktigt avslag på sina reseförsäkringsanspråk på grund av graviditet.

Avslag på täckning i samband med graviditet
Liksom andra försäkringsbolag inom försäkringsbranschen har Europeiska ERV inte lagt tillräcklig hänsyn till likhetslagen i samband med reseförsäkring. Det betyder att vi kan ha avvisat anspråk på grund av graviditet på ett felaktigt sätt.

Vi har därför, sedan oktober 2020, ändrat praxis för hur vi hanterar anspråk inom våra reseförsäkringar när det gäller graviditet. Vi anpassar också våra villkor för vår reseförsäkring, vilka finns att ta del av på vår webbplats.


Vi har redan kontaktat de berörda kunderna. Men det kan också vara så att vissa kunder som fått sitt anspråk avvisat gällande detta inte längre är tillgängliga för oss med sina kontaktuppgifter pga. GDPR. Gäller detta dig ber vi dig att kontakta oss för att få ditt ärende granskat på nytt med ny praxis och riktlinjer.

Kontakta oss
Om du har varit kund med en reseförsäkring under de senaste tre åren (2017-2020) och har fått avslag på en skadeanmälan baserad på graviditet, vill vi att du kontaktar oss per e-post till info@erv.se. Vi kommer då att granska ditt anspråk igen så snart som möjligt.