Vanliga frågor och svar - skadeanmälan

Svar på vanliga frågor om vår skadeanmälan samt kvitton och intyg

Allmänna frågor om skadeanmälan

När kan jag göra en skadeanmälan?

Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.

Vad händer efter det att anmälan slutförts?

Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser. I normalfallet får du besked i skadeärendet inom två veckor från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver.
OBS! På grund av coronaviruset har vi för närvarande en ökad arbetsbelastning. Vi förväntar oss därför en längre handläggningstid än normalt.

Måste jag skicka papperskvitton?

Nej! Det enklaste sättet att bifoga kvitton är genom att ladda upp dem när du gör din ansökan. Om vi i undantagsfall behöver originalkvitton kommer du få särskilt meddelande om detta.

Måste jag ha ett intyg från flygbolaget om att mitt bagage blivit försenat?

Ja, du måste få en så kallad PIR rapport (Property Irregular Report) från flygbolaget för att styrka att du drabbats av en bagageförsening.

Vilka filformat är accepterade vid bifogande av filer online?

pdf, ppt, pptx, xls, xlsx, doc, docx, mp3, potx ,zip ,msg, och eml.

Jag känner mig osäker på hur jag ska svara på frågorna.

Försök att svara enligt bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad.
OBS! Du har alltid möjlighet att lämna allmänna kompletterande uppgifter/beskrivningar till oss i slutet av din anmälan innan den skickas in.

Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?

Att anmäla samma anspråk till flera försäkringsbolag betraktas som bedrägeri och är olagligt. Däremot kan du vända dig till olika försäkringsbolag med separata delar av anspråken, t.ex. om avbeställningsanspråket på din avbokade resa når vår maxersättning och du vill försöka få ut den resterande summan hos ditt hemförsäkringsbolag. Observera att det då är viktigt att du meddelar respektive försäkringsbolag om att du kommer dela upp ditt försäkringsanspråk.

Frågor om kvitton och intyg i samband med skadeanmälan

Reseförsäkring/Avbeställningsskydd (köpt hos Europeiska ERV)

Nedan kan du läsa vilka typer av handlingar vi vill att du ska skicka med din skadeanmälan om du har någon av våra reseförsäkringar eller vårt Avbeställningsskydd.

OBS! De här handlingarna vill vi alltid att du som resenär skickar med: Biljett eller resehandling som visar resans pris, resmål och reseperiod.

Om du varit på tjänsteresa och har vår Tjänstereseförsäkring vill vi att du skickar ett arbetsgivarintyg. 

Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka
 • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original).
 • Läkarintyg.
 • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.
Om ditt bagage har blivit försenat
 • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport).
 • Kvitto på nödvändiga inköp.
 • Har du blivit av med din väska? Se:"Vid förlorad, skadad eller stulen egendom".
Vid självriskskada
 • Dokumentation från bil-/hyrbil-/villahemförsäkring som visar att du har fått ersättning och som styrker avdragen självrisk.
 • Om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten också bifogas.
Om du har avbokat din resa
 • Resehandling/flygbiljett där det framgår: resenärer, resmål och resans totala pris.
 • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest).
 • Om du avbokar en resa ska du också skicka med ett intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår.
Vid förlorad, skadad eller stulen egendom
 • Vid stöld ska du skicka med en polisanmälan.
 • Om ditt bagage skadats under flygresan ska du skicka med en anmälan till flygbolaget (PIR-rapport).
 • Om ditt bagage har försvunnit efter incheckning ska du skicka med en slutrapport från flygbolaget som bekräftar. att de inte kunnat hitta bagaget och vilken ersättning du fått från dem.
 • Om du har möjlighet är det också bra att skicka kvitto på din förlorade/skadade egendom.
Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat
 • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget).
 • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck).
Vid förstörda semesterdagar
 • Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka - läkarintyg med uppgift om diagnos och antalet sjukdagar.
 • Om du har råkat  ut för en annan allvarlig händelse - polisanmälan, läkarintyg, intyg från behörig myndighet eller annan som Europeiska ERV godkänner.
Övriga händelser
 • Intyg som bekräftar händelsen.
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.
Försäkring kopplad till bank-, betal- eller kreditkort

Nedan kan du läsa vilka typer av handlingar vi vill att du ska skicka med din skadeanmälan om du har en försäkring från oss kopplad till ditt bank-, betal- eller kreditkort. Kontrollera alltid vilka försäkringsmoment som ingår i just din kortförsäkring. 

OBS! För mer infomation om försäkringen kopplad till ditt bank-,betal- eller kreditkort ska du vända dig till din kortutgivare.

Vid köp av resa/vitvara eller bokning av hyrbil
 • Kvitto eller bokningsbekräftelse på resa/vitvara/hyrbil.
 • Kontoutdrag eller kortslip som visar att resan/vitvaran/hyrbilen är betald enligt gällande försäkringsvillkor.
Om du har avbokat din resa
 • Intyg från din researrangör där avbokningskostnaden framgår
 • Resehandling/flygbiljett där det framgår: resenärer, resmål och resans totala pris.
 • Intyg som bekräftar orsaken till avbeställningen (till exempel läkarintyg, polisanmälan, dödsattest).
Om du har blivit sjuk/råkat ut för en olycka
 • Kvitto som visar sjukvårds- och läkemedelskostnad (i original).
 • Läkarintyg.
 • För dödsfallsersättning vid olycksfall behöver ni skicka in dödsattest från läkare och dödsboets kontonummer.
Om ditt bagage har blivit försenat
 • Anmälan till flygbolaget om att bagaget blivit försenat (PIR-rapport).
 • Kvitto på nödvändiga och skäliga inköp.
Om ditt flyg, tåg eller annat färdmedel har blivit försenat
 • Förseningsintyg med uppgift om orsaken till förseningen och hur länge förseningen varat (det får du till exempel av flygbolaget).
 • Kvitto på inköp under förseningen (till exempel mat och dryck).
Vid allriskskada
 • Reparatörsutlåtande med uppgift om vilken typ av skada och vad som orsakat skadan och kostnadsförslag på vad reparationen skulle kosta.
 • Inköpskvitto på skadat/förlorat föremål.
 • Om föremålet blivit stulet ska du också bifoga en polisanmälan.
Övriga händelser
 • Intyg som bekräftar händelsen.
 • Kvitton på eventuella kostnader som du vill ha ersättning för.

Information till dig som vill överklaga ett ärende eller ett beslut >