Anmäl skada

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill använda dig av ditt försäkringsskydd. Vänligen observera att om du redan har ett befintligt pågående ärende hos oss och vill komplettera i detta ska du inte göra en ny anmälan. Mejla istället dina kompletterande underlag till oss på skada@erv.se.

 UK Flag Click here for English version >>>

Om speciella situationer har uppstått i världen som kan komma att påverka din resa, så kan du med fördel läsa om dessa omfattas av våra försäkringar under Vanliga frågor och svar innan du rapporterar en skada.

Observera särskilt att om du har en kortförsäkring så gäller inte avbeställningsskyddet vid avbokning till följd av avrådan/oro från att resa till Coronadrabbat resmål. Avbokningsskyddet i kortförsäkringen omfattar enbart avbokning till följd av oväntade och akuta händelser som t.ex. sjukdom, olycksfall, dödsfall som drabbat dig eller nära anhörig. För mer information, vänligen läs vad som gäller för ditt försäkringsvillkor på din banks hemsida. 

Saker du bör förbereda innan du börjar:
Vanliga frågor:
  • När kan jag göra en skadeanmälan?
    Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.
  • Vad händer efter det att anmälan slutförts?
    Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser.  I normalfallet får du besked i skadeärendet inom två veckor från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver. OBS! På grund av coronaviruset har vi för närvarande en ökad arbetsbelastning. Vi förväntar oss därför en längre handläggningstid än normalt.