COL

Anmäl skada

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill använda dig av ditt försäkringsskydd.
Saker du bör förbereda innan du påbörjar din skadeanmälan:
 • Ha ditt försäkringsnummer, bokningsnummer eller kortnummer tillgängligt.
 • Ha även dina bankkontouppgifter tillgängliga.
 • Ta fram intyg och kvitton som styrker det som har hänt.
Vanliga frågor:
 • När kan jag göra en skadeanmälan?
  Du kan göra en skadeanmälan så fort något har hänt. Du behöver med andra ord inte vänta tills du kommer hem från din resa. Enklast är att anmäla händelsen här på vår webbplats. Du kan anmäla när som helst på dygnet, oavsett var i världen du befinner dig.
 • Vad händer efter det att anmälan slutförts?
  Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser.  I normalfallet får du besked i skadeärendet inom en vecka från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver.
 • Kan jag komplettera med underlag (kvitton och intyg) i efterhand?
  Ja, du kan alltid skicka in kompletteringar i efterhand om du inte har möjlighet att bifoga underlag när du anmäler din skada. Kompletteringar skickar du till minskada@erv.se (OBS! ange alltid ditt skadenummer i ämnesraden!) eller via post till Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg, med hänvisning till ditt skadenummer.
 • Jag känner mig osäker på hur jag ska svara på frågorna.
  Försök att svara enligt bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad. OBS! Du har alltid möjlighet att lämna allmänna kompletterande uppgifter/beskrivningar till oss i slutet av din anmälan innan den skickas in.
 • Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?
  Du kan anmäla händelsen till ett försäkringsbolag i taget alternativt till flera samtidigt. Hur du än går till väga så är det viktigt att du i din skadeanmälan meddelar respektive bolag att du redan har, eller har för avsikt att, kontakta andra försäkringsbolag med samma anspråk, vilka dessa är och i vilken mån du redan fått ersättning från annan försäkring.