1. Välj om ärendet gäller dig som privatkund eller företagskund


2. Är försäkringen kopplad till ditt kort eller är den köpt via Europeiska ERV?
3. Vad har hänt? (välj endast ett alternativ, det som bäst överensstämmer)


Försäkringsnumret/bokningsnumret/kortnumret kunde inte hittas.

Vänligen observera att du i steg 3 måste bifoga följande dokument:


Vanliga frågor & svar