Vanliga frågor och svar

Allt du behöver veta om reseförsäkringar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ha om våra reseförsäkringar, samt om reseförsäkringar i störa allmänhet.

Allmänna frågor om reseförsäkringar

När behöver man en reseförsäkring?

Orsaken till varför man behöver en separat reseförsäkring kan vara många, men nedan kan du läsa om några av de vanligaste:

 • När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen löpt ut - Många reser ut med hemförsäkringens reseskydd, men glömmer bort att skyddet enbart gäller under en begränsad tid. När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen väl löpt ut så står man helt oförsäkrad om något skulle hända på resmålet, såvida man inte köper en separat reseförsäkring. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis i 45 dagar, i vissa fall 60 dagar, räknat från den dagen man reser ut. Vad som omfattas i reseskyddet varierar från bolag till bolag. Mer om vilka försäkringar vi erbjuder efter 45 dagar här >
 • Om du saknar hemförsäkring - Om du inte har en hemförsäkring så är det viktigt att köpa en reseförsäkring som gäller från dag 1 av din resa, redan innan du reser iväg annars riskerar du att vara helt oförsäkrad under din resa. Mer om riskerna med att resa oförsäkrad här >
 • Om du ska ägna dig åt en aktivitet som inte täcks av reseskyddet i din hemförsäkring - Reseskyddet i hemförsäkringen täcker oftast inte för riskfyllda aktiviteter, t.ex. dykning, bergsklättring, motorsporter, skidåkning off-pist, motorsport etc. Mer om riskfyllda aktiviteter >
 • Om du ska studera utomlands - Om du ska studera utomlands är det viktigt att tänka på att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller under studietiden. Många skolor kräver dessutom att man kan uppvisa en fullgod försäkring för att ens få börja på skolan. Vidare så är reseförsäkring ett krav för att visum till länder utanför EU. Mer om reseförsäkring vid utlandsstudier >
 • Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring inte räcker till - Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring känns tunt så kan det vara en god idé att överväga att skaffa en kompletterande reseförsäkring som täcker luckorna i din hemförsäkring. Europeiska ERV erbjuder en mängd kompletterande reseförsäkringar i olika prisklasser. Mer om våra kompletterande reseförsäkringar >
Vad menas med reseförsäkring?

Reseförsäkring ger ekonomisk ersättning vid händelser som exempelvis sjukdom och olycka som kan kräva läkarvård på din resa. Den kan också ersätta vid bagageförsening eller missad avresa, och kan hjälpa till med hemtransport vid behov. Skyddet omfattar olika saker, baserat på vilken reseförsäkring du väljer.

Räcker det att ha det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) om jag reser inom EU?

Att EU-kortet kan likställas med en reseförsäkring håller inte ens Försäkringskassan själva med om.  Kortet ger visserligen rätt till samma statliga vård som den landets invånare har och till samma pris, men standarden på de offentliga sjukhusen är i många fall mycket lägre än vi är vana vid i Sverige. I vissa länder är dessutom patientavgiften mycket högre än i Sverige, vilket är något som kan bli kostsamt om man inte har med det i beräkningen.  

Hjälp som till exempel hemtransport, anhörigas besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd ingår inte i EU-kortet, för det krävs en separat reseförsäkring för att få ersättning och hjälp.

Här kan du läsa vad försäkringskassan själva säger om EU-kortet >

Här kan du beställa EU-kortet >

Jag har en kompletterande kortförsäkring, räcker inte det när jag ska resa utomlands?

Även om det är bra att ha en kompletterande kortförsäkring i ditt betal-/kreditkort så är det viktigt att tänka på att kortförsäkringen enbart är tänkt att fungera som ett komplement till en "riktig" reseförsäkring. Försäkringen i ditt kort kommer alltså inte att täcka för tyngre kostnader som t.ex. sjukvård, hemtransport, rättsskydd etc.

Tänk även på att det ofta finns begränsningar på vilka som omfattas av avbeställningsskyddet i många betal- och kreditkort. Vissa omfattar t.ex. enbart personer som är skrivna på samma adress och/eller den närmsta familjen (t.ex. make, sambo samt hemmavarande barn under 23 år). 

Vad som ingår i den kompletterande kortförsäkringen varierar från kort till kort. Vissa innehåller enbart avbeställningsskydd och skydd vid förlorat bagage medan andra omfattar mer.

OBS! Om du är osäker på vad som ingår i ditt kort ska du kontakta din kortutgivare.

Vilken hjälp kan jag få av UD om jag reser oförsäkrad?

De flesta är idag medvetna om att det är viktigt att ha en reseförsäkring när man reser utomlands eftersom man annars kommer behöva betala ur egen ficka om man exempelvis blir allvarligt sjuk eller skadar sig. Trots detta får Utrikesdepartementet hantera ett hundratal ärenden per år där Svenska medborgare hamnat i knipa på grund av att de inte varit försäkrade under sin resa.

Vanliga orsaker till att resenärer hamnar i knipa är att man inte tänker på att man ska vara försäkrad under hela sin resa samt att man inte varit fullt medveten om vad försäkringen man har egentligen täcker. UD kan hjälpa resenärer som råkat illa ut men de lämnar aldrig ekonomiska bidrag. I bästa fall kan du få låna pengar, men du måste alltid betala tillbaka lånet. Eftersom vårdkostnader utomlands snabbt kan komma upp i 100 000-tals kronor kan det tyvärr bli väldigt dyrt att resa utan försäkring.

Här kan du läsa vad UD själva säger >

Frågor om våra reseförsäkringar

Allmänna frågor om våra försäkringar
I vilka länder gäller era reseförsäkringar?

Våra reseförsäkringar gäller i alla länder, med undantag för länder eller områden som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i (om du redan befann dig i ett givet land när UD:s avrådan kom så gäller dock din försäkring).

Här kan du se Utrikesdepartementets lista över länder och områden som man avråder resenärer från att besöka:

UD avråder

Övrig information om försäkringens täckningsområde

Våra försäkringar är även indelade i tre breda geografiska områden, s.k. täckningsområden. Dessa är Europa och Medehavsländerna, Världen exklusive USA och Världen inklusive USA. Detta innebär att försäkringen omfattar samtliga länder inom något av dessa områden oavsett vilket land eller vilka länder du angett att du ska resa till i samband med köp av försäkring. Har du t.ex. angett att du ska resa till Spanien gäller försäkringen i hela Europa samt Medelhavsländerna under perioden du valt. Har du valt Thailand gäller den i samtliga länder i världen med undantag av USA.

Kan jag förlänga min försäkring när jag väl är utomlands?

Det går bra att förlänga en försäkring förutsatt att man kontaktar oss i god tid innan försäkringen löper ut. Detta för att man inte ska gå oförsäkrad och riskera att det blir karensdagar (2) samt karensavgift (200 SEK) innan försäkringen kan starta igen. Vi kan förlänga en försäkring som vanligt ett år från utresedatumet. Ska man vara utrest längre än 1 år kan vi förlänga försäkringen i utreseår 2 med ett premiepåslag på 25%. Försäkringen kan gälla max 2 år från utresedatumet.

Kan jag avsluta en försäkring i förtid?

Det går alltid bra att avsluta en försäkring om man skulle komma hem tidigare än väntat/avbryta sin resa. Vi stoppar då försäkringen med hemkomstdatum och återbetalar resterande premie. En administrationsavgift dras på 50 SEK.

Jag är inte folkbokförd i Sverige längre, kan jag teckna försäkring hos er?

Nej, du kan dessvärre inte teckna en försäkring hos oss om du inte är folkbokförd i Sverige.

Jag ska resa till ett område som UD avråder från, gäller era försäkringar då?

Nej, våra försäkringar gäller inte för resor till områden som UD avråder från.

Vilket datum ska jag sätta som startdatum?

I de flesta fall sätter du startdatum samma dag som du reser hemifrån. Ifall du vill utnyttja ett annat heltäckande försäkringsskydd (exempelvis hemförsäkringens) den första delen av resan, sätter du dag 46 som startdatum om du är försäkrad till och med dag 45. Har du 60 dagars skydd sätter du dag 61 som startdatum.

Hur tecknar jag en försäkring när jag inte vet hur länge jag ska resa?

Vi rekommenderar att du tecknar för en längre period och sedan förkortar försäkringen. Kommer du hem tidigare hör du av dig till oss för att avsluta din försäkring och få eventuell premie återbetald.

Jag är redan ute och reser, kan jag ändå teckna en försäkring hos er?

Är du ute och reser och i dagsläget har en heltäckande försäkring i ett annat bolag kan du teckna en av våra försäkringar så att den tar vid efter din nuvarande har gått ut. Exempelvis kan du teckna hos oss från dag 46 och framåt om du har en hemförsäkring som gäller i 45 dagar. Om du vill köpa en försäkring efter att din nuvarande försäkring har upphört eller om du är oförsäkrad på resmålet, kontakta kundservice så snabbt som möjligt på telefonnummer 0770 457 971 eller mejla till info@erv.se. 

Jag har skrivit fel namn/personnummer/datum när jag tecknade försäkringen, hur ändrar jag?

Kontakta kundservice på info@erv.se eller på telefon 0770-457 971 så får du hjälp att göra ändringar i din försäkring.

Finns det undantag i denna försäkring för vad jag kan utföra för aktiviteter?

Vilka aktiviteter som ingår beror på vilket försäkringsskydd du har. Om du till exempel ska åka offpist, klättra i berg eller fridyka måste du ha en särskild försäkring som även omfattar utövande av extremsporter. Klicka på "Läs mer" för mer information.

För försäkringen Extremsport gäller följande:

Alla sportaktiviteter omfattas under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler där aktiviteten utförs.

För Reseförsäkring Student gäller följande:

Sport och idrott i skolans/lärosätets regi omfattas av försäkringen. I vissa fall kan dock premiepåslag förekomma.

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Kan jag förlänga min försäkring?

Ja, du kan förlänga en pågående försäkring. Kontakta vår kundtjänst på telefon 0770 457 971. Tänk på att din försäkring måste vara betald för att den ska börja gälla.

Vad omfattar min reseförsäkring?

Vad din reseförsäkring ersätter beror på vilket skydd du valt. Som grund hittar du alltid skydd vid sjukdom och olycksfall utomlands. Sedan kan reseförsäkringens omfattning innehålla allt från krisskydd till personförsening.

Hur gäller försäkringen vid försening/missat flyg nu när det är långa köer på flygplatserna?

Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen av våra försäkringar omfattar personförsening, missad avresa eller missat anslutningsflyg som uppstår till följd av kö i pass- eller säkerhetskontroll på flygplatsen.

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig på bästa sätt för att inte missa ditt flyg >

Vårt moment för missad avresa ersätter i händelse av att du på grund av oförutsedda händelser blir försenad på väg till flygplatsen och inte kan nå den minsta incheckningstid som anges av flygbolaget eller flygplatsen. Här ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma fram till din slutdestination.

Jag ska resa till ett område som UD avråder från, gäller era försäkringar då?

Nej, våra försäkringar gäller inte för resor till områden som UD avråder från.

Vad är skillnaden på en kompletterande- och separat (fristående) reseförsäkring?

En kompletterande reseförsäkring utökar/förstärker reseskyddet i hemförsäkringen.

En separat reseförsäkring (fristående reseförsäkring) är en reseförsäkring som står på helt egna ben helt fristående från resekyddet som finns i hemförsäkringen.

Separat reseförsäkring >

Hur tecknar jag reseförsäkring för de dagar som reseskyddet i min hemförsäkring inte omfattar (efter 45/60 dagar)?

Om du i bokningen angett en reslängd som överstiger 45 dagar så kommer vi i bokningen alltid fråga om du har en hemförsäkring med reseskydd, där du kan antingen kan ange 45 eller 60 dagar. Du väljer därefter om du vill att vår försäkring ska gälla från dag 1 eller först efter det att din hemförsäkrings giltighetstid har upphört. Du betalar på så sätt enbart för den period då vår försäkring faktiskt är aktuell.

Produktrelaterade frågor

Observera att länkarna nedan skickar dig direkt till respektive produktsida och den produktens "vanliga frågor och svar".

Avbeställningsskydd >

Besöksförsäkring >

Extremsport >

Reseförsäkring Student >

Reseförsäkring Ung >

Reseförsäkring Bas/Plus >

Hur tar jag reda på hur mycket min försäkring kommer kosta?

Hur vi beräknar priset på en försäkring: våra priser baseras på val av försäkring, destination, reslängd och ålder. 

Så tar du reda på priset för vald försäkring: Det smidigaste sättet att ta reda på priset för den försäkring du valt är att gå in i vår onlinebokning och fylla i samtliga uppgifter för ditt tänka köp av försäkring.

 • Typ av försäkring du vill ha.
 • Land/länder/världsdel du planerar att resa till.
 • Längd på din resa.
 • Antal personer som ska omfattas av försäkringen.
 • Din/er ålder vid avresedatum.
 • Efter du fyllt i uppgifterna för din resa och klickat på knappen "Sök pris och boka" så kommer vår onlinebokning automatiskt beräkna priset för din försäkring.

Exempel på hur du kan fylla i uppgifter i vår onlinebokning:

 

Om du har reseskydd via en hemförsäkring som gäller i 45-60 dagar: Om du i bokningen angett en reslängd som överstiger 45 dagar så kommer vi i bokningen alltid fråga om du har en hemförsäkring med reseskydd, där du kan antingen kan ange 45 eller 60 dagar. Du väljer därefter om du vill att vår försäkring ska gälla från dag 1 eller först efter det att din hemförsäkrings giltighetstid har upphört. Du betalar på så sätt enbart för den period då vår försäkring faktiskt är aktuell.

Hur gäller era försäkringar vid strejk?

Reseförsäkring Grupp och konferens gäller vid försening till följd av strejk om resan påbörjades innan strejken varslades/bröt ut. Våra övriga reseförsäkringar samt avbeställningsskydd gäller inte vid strejk.

Läs mer om vilka rättigheter du har som resenär enligt EU:s regler >

Hur gäller era reseförsäkringar vid flygbolagskonkurs/resebolagskonkurs?

Flygbolagskonkurs
Europeiska ERVs försäkringar gäller inte vid konkurs. Det finns dock möjligheter att få pengar tillbaka på annat sätt.

Läs mer om vad som gäller om flygbolaget går i konkurs och hur du kan få tillbaka pengar >

Resebolagskonkurs
Försäkringen ersätter inte utgifter som indirekt eller direkt uppkommit till följd av konkurs.
Före avresa: Försäkringen ersätter inte avbokning på grund av konkurs. Om resan betalats med kreditkort finns möjlighet, under vissa omständigheter, att pengarna kan återbetalas av kortutgivaren. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din bank om detta.
Om resan inte betalats med kreditkort kan du anmäla förlusten till det svenska resegarantisystemet, Kammarkollegiet. Mer info på kammarkollegiet.se.
På resan: Försäkringen ersätter inte vid konkurs. För ersättning av extra utgifter kan du kontakta Kammarkollegiet

Hur gäller era försäkringar vid riskfyllda aktiviteter?
Hur gäller era försäkringar vid riskfyllt kroppsarbete?

Riskfyllt kroppsarbete omfattas inte av någon av Europeiska ERVs försäkringar. Med kroppsarbete menas fysiskt kroppsarbete där risken att skada sig är högre än normalt, oavsett om arbetet utförs yrkesmässigt och är avlönat eller inte.

Exempel på kroppsarbete där försäkringen inte kan tecknas för privatpersoner:

 • Byggnad-, Snickeri-, Plåtslageri-, Elinstallations-, Kabel-, Anläggningsarbete mm
 • Gruvarbete
 • Sprängämnesarbete
 • Minröjningsarbete
 • Pyrotekniskt arbete
 • Stålarbete
 • Oljeriggsarbete
 • Skogsarbete
 • Rörläggningsarbete
 • Djurvård för vilda djur
Finns det undantag i denna försäkring för vad jag kan utföra för aktiviteter?

Vilka aktiviteter som ingår beror på vilket försäkringsskydd du har. Om du till exempel ska åka offpist, klättra i berg eller fridyka måste du ha en särskild försäkring som även omfattar utövande av extremsporter. Klicka på "Läs mer" för mer information.

För försäkringen Extremsport gäller följande:

Alla sportaktiviteter omfattas under förutsättning att aktiviteten är tillåten och sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler där aktiviteten utförs.

För Reseförsäkring Student gäller följande:

Sport och idrott i skolans/lärosätets regi omfattas av försäkringen. I vissa fall kan dock premiepåslag förekomma.

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Hur gäller era försäkringar vid naturkatastrof/extremväder/terrordåd?

Naturkatastrof/extremväder/terrordåd påverkar en mängd försäkringar och försäkringsmoment. Vi har därför valt att samla informationen på en egen sida.

Läs mer om hur våra försäkringar gäller vid naturkatastrof/extremväder/terrordåd >

Hur gäller era försäkringar vid dykning?
Hur gäller era försäkringar vid lättare dykning?

För dig som nöjesdyker, antingen efter eget certifikat eller med dykinstruktör, har vi inga begränsningar i någon av våra försäkringar så länge du håller dig på ett djup som inte går under 30 meter.

Hur gäller era försäkringar vid avancerad dykning?

Vill du djupare, under 30 meter och djuphavsdyka eller fridyka ska du teckna försäkringen Extremsport. Då har du ett bra skydd om något skulle gå snett eftersom Extremsport är en av de få försäkringarna på marknaden som tillåter att du tänjer på gränserna.

Dykarsjuka

En av riskerna när man dyker är dykarsjuka som, trots att personliga faktorer som fysisk kondition, ålder och övervikt spelar in, kan drabba vem som helst. För att minska risken kan du tänka på det här:

 • Var utvilad
 • Dyk inte för nära inpå en flygresa (vänta upp till 24 timmar)
 • Stig långsamt upp till ytan
 • Var noga med att följa dykinstruktörens råd

 

Läs mer om riskerna med dykning på semestern >

Vilken försäkring ska jag välja om jag saknar hemförsäkring?

Om det vill sig illa så kan den som är oförsäkrad bli tvungen att betala hundratusentals kronor för t.ex. sjukvård ur egen ficka. Om du saknar hemförsäkring så är  det därför viktigt att du köper/tecknar en separat reseförsäkring innan du reser utomlands. 

Läs mer om att resa oförsäkrad och vilka försäkringar vi erbjuder >

Till vilka länder kan ni utfärda ett s.k. försäkringsintyg?

Europeiska ERV kan utfärda försäkringsintyg till i princip alla länder i hela världen. Undantagen är länder som UD avråder från att resa till i sin helhet, då våra försäkringar inte gäller i länder där UD har en reseavrådan. Om det bara råder avrådan från delar av landet så kan vi givetvis fortfarande utfärda ett försäkringsintyg, tänk dock på att din försäkring inte kommer gälla i de delar av landet där avrådan råder.

Exempel på länder som kräver försäkringsintyg för att du ska kunna ansöka om visum är: 

 • Ryssland
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Iran
 • Kuba 
 • Vitryssland
 • Kambodja

 

Automatiskt intyg kan skickas ut i vissa fall 

Om du köper Reseförsäkring Plus, Bas eller Ung och ska resa till Ryssland, Turkiet, Iran, Ukraina eller Kuba så skickas det färdiga intyget automatiskt till din mailadress i samband med köpet, under förutsättning att du betalar direkt med kort samt att ”Sjukdom och olycksfall” ingår i din försäkring.

När automatiskt intyg inte kan skickas ut

Om ditt köp inte uppfyller kriterierna i texten ovan så måste du beställa ett försäkringsintyg manuellt via sidan Försäkringsintyg - privatpersoner.

Tänk på att din försäkring måste vara betald för att du ska kunna beställa och skriva ut intyget.

Om du ska köpa en besöksförsäkring

Om du köper vår Besöksförsäkring på erv.se och betalar direkt med kort skickas det färdiga intyget automatiskt till din mailadress i samband med köpet. I annat fall måste du beställa ditt intyget manuellet via sidan Försäkringsintyg - privatpersoner.

   

Är det självrisk på era försäkringar?

Reseförsäkringar

Försäkring Självrisk
Reseförsäkring Ung Ingen självrisk*
Reseförsäkring Bas Ingen självrisk*
Reseförsäkring Plus Ingen självrisk*
Backpacker Momentet Sjukdom och olycksfall har en självrisk på 1000 SEK/skada. Se även *
Extremsport Momentet Sjukdom och olycksfall har en självrisk på 1000 SEK/skada. Se även *
Reseförsäkring Student Momentet Sjukdom och olycksfall har en självrisk på 1000 SEK/skada. Se även *
Grupp och konferens Ingen självrisk**

Reseförsäkringarna Ung, Bas och Plus har en valbar självrisk om 1000 SEK/skada på momentet Sjukdom och olycksfall.

* Momentet Rättsskydd har en självrisk på 10% av den totala skadekostnaden, dock lägst 2 500 SEK. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

** Momentet Rättsskydd har en självrisk på 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1000 SEK.

Besöksförsäkring

Vår Besöksförsäkring har en självrisk på 1000 SEK/skada.

Semesterboende

Försäkringen Semesterboende har följanden självrisker:

 • Momentet Hemutrustning i hyrt boende gäller med en självrisk på 500 SEK/skada.
 • Momentet/tillvalet Katt- och hundförsäkring gäller med en självrisk på 500 SEK/skada. 
Vilken försäkring ska jag välja om jag har besök från utlandet?

Då är det vår Besöksförsäkring du ska välja, den passar dig som:

 • ska få besök från utlandet
 • vill säkra kostnaden för allmänsjukvård för din besökare
 • behöver ett försäkringsintyg åt din besökare för visum till Sverige

 

Försäkringen täcker sjukvårdskostnader på upp till 30 000 Euro.

Hur ska jag göra om jag ska besöka flera länder/världsdelar under min resa?

Om du planerar att besöka flera länder: Om du planerar att besöka flera länder under din resa så kan du enkelt fylla i samtliga av dessa länder i onlinebokningen

Om du planerar att besöka flera världsdelar (t.ex. om du reser jorden runt): Om du ska besöka ett väldigt stort antal länder - exempelvis om du ska på en jorden runt resa - så kan du självklart istället skriva in vilka världsdelar du ska åka till. 

Exempel på hur du kan fylla i länder/världsdelar i vår onlinebokning:

Vad gör jag om jag behöver juridisk hjälp?

OBS! Följande information gäller för dig med någon av följande reseförsäkringar: Ung, Bas, Plus, Backpacker, Extremsport, Studera utomlands, Weekend, Grupp och konferens.

Även om du är försiktig och förnuftig när du befinner dig på ditt resmål kan du ha otur och råka skada en annan människa eller anklagas för att ha brutit mot lokala lagar. Skulle du hamna i en sådan situation kan det vara tryggt att veta att du kan få hjälp av oss.

Vi hjälper dig med juridisk rådgivning och vägledning

Vi står för kostnaderna om du behöver en advokat eller om du får andra juridiska utgifter om några problem skulle uppstå under din resa.

OBS! Skriv aldrig under några avtal eller dokument innan du har kontaktat antingen oss eller den svenska ambassaden/konsulatet.

Gör så här om du behöver vår hjälp

Kontakta vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.

Om du blir häktad eller fängslad

Om du skulle bli häktad eller fängslad av den lokala polisen på ditt resmål så ska du kontakta den lokala svenska ambassaden eller konsulatet. 

Vad innebär internationella sanktioner?

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av aktivitet som direkt strider mot tillämpliga specifika eller allmänna handelsrestriktioner, inklusive ekonomiska och finansiella restriktioner eller särskilda sanktioner eller embargon som införts av EU, USA eller i Norden, om de ovannämnda åtgärderna inte införts i strid mot tillämplig EU-rätt eller lag i Norden.

De gällande sanktionerna hittar du på Utrikesdepartementets hemsida. Klicka här för att ta del av informationen.

Vidare kan det i samband med internationella sanktioner uppstå hinder för försäkringsgivaren att tillhandahålla försäkringstjänster, inklusive men inte begränsat till, utbetalning av ersättning för skadehändelse till den skadelidande eller att försäkringsgivarens tillhandahållande av assistans förhindras eller omöjliggörs. Försäkringsgivaren eller dennes samarbetspartner kommer i sådana fall att erbjuda parterna den bästa lösningen med hänsyn till omständigheterna.

Tillhandahållande av tjänster i Iran
De rådande internationella förhållandena som avser Iran omöjligör i dagsläget för Europeiska ERV att tillhandahålla kontantlös service. Det innebär att Europeiska ERV inte har möjlighet att ställa ut betalningsgarantier eller betala räkningar direkt till vårdgivare i Iran.  Som en följd av detta blir den försäkrade själv ansvarig för eventuella vårdkostnader till vårdgivare. Europeiska ERV kommer därefter att återbetala kostnader till den försäkrades svenska bankkonto för verfierade kostnader.

Har du frågor, vänligen ring vår Kundservice på +46 770 457 971 eller skicka ett mejl till: info@erv.se.

Avgifter för uppsägning av försäkring

Behöver jag betala en avgift om jag säger upp min försäkring?

För uppsägning av våra reseförsäkringar utanför ångerfristen tar vi ut en avgift. I nedan tabell kan du läsa vad som gäller.

Reseförsäkring:  
Uppsägning inom ångerfristen på 14 dagar Gratis
Uppsägning om försäkringen har trätt i kraft (om ångerfristen på 14 dagar löpt ut).
Försäkringen upphör att gälla från det datum vi tar emot uppsägningen. Återbetalningen baseras på ett nytt försäkringspris som gäller från det ursprungliga startdatumet till uppsägningsdatumet och med avdrag för den ursprungliga premien. Utöver detta tillkommer en avgift på 100 SEK.
*Är det fler försäkrade på samma försäkring så tillkommer en avgift på 100 SEK per person, om uppsägningen av alla försäkrade inte sker samtidigt.
100 SEK
Uppsägning innan försäkringen har trätt i kraft (om ångerfristen på 14 dagar löpt ut). 100 SEK
Avbeställningsskydd:  
Uppsägning inom ångerfristen på 14 dagar, under förutsättning att det är mer än 30 dagar kvar till avresa. Gratis
Det är inte möjligt att säga upp försäkringen om det är mindre än 30 dagar kvar till avresa.  


Graviditet och resa vid sjukdom

Hur gäller era försäkringar vid graviditet?

Om du ska resa under graviditeten rekommenderar vi Reseförsäkring Ung, Reseförsäkring Bas eller Reseförsäkring Plus med tillvalet Sjukdom och olycksfall. Med en reseförsäkring från Europeiska ERV kan du få ersättning för sjukvårdskostnader om oväntade medicinska graviditetskomplikationer inträffar på resan. Observera att Reseförsäkring Ung har en övre åldersgräns på 35 år. 

Läs mer om att resa och flyga under graviditeten >

Hur gäller era försäkringar för nödlandningskostnader p.g.a. graviditet?

Ingen av våra försäkringar täcker för nödlandningskostnader. Det är därför väldigt viktigt att kontrollera hur flygbolagets regler ser ut gällande resor under graviditet. Tänk även på att vissa flygbolag kräver läkarintyg.

Vad gäller om jag är kroniskt eller allvarligt sjuk redan innan jag reser iväg?

Reseförsäkringar gäller inte för vårdkostnader och hemtransporter som du haft eller uppsökt vård för under de senaste tre månaderna innan din avresa. Reseförsäkringar gäller endast vid sjukdomar och olycksfall som är plötsliga och oförutsedda under resan.

OBS! Detta gäller alla försäkringsbolag, oavsett om det handlar om ett reseskydd i hemförsäkringen eller en separat/fristående reseförsäkring. 

Mer läsning

Varför det är viktigt att alltid meddela ditt försäkringsbolag innan du reser om du har en existerande sjukdom eller skada innan resan >>>

Risker med att flyga om man har existerande sjukdom eller skada >>>

Frågor om larmcentral och servicekontor

Vad är numret till er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?

Telefonnummer: +46 770 456 920

E-post: erv-alarm@euro-center.se

Larmcentralen är öppen dygnet runt, året om.

Var hittar jag kontaktuppgifter till era servicekontor (Euro-Centers)?

På sidan Larmcentral och servicekontor hittar du kontaktuppgifter till samtliga av våra Euro-Centers såväl som till vår larmcentral.

När ska jag kontakta er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?

Vår larmcentral Europeiska ERV Alarm bör kontaktas vid allvarliga eller akuta händelser. T.ex. om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och blir inlagd på sjukhus.

Europeiska ERV Alarm står i beredskap dygnet runt, året om.

När ska jag kontakta era servicekontor (Euro-centers)?

Våra Euro-centers ska du kontakta vid icke akuta händelser.

Våra Euro-centers hjälper till med allt från allmän rådgivning till rekommendation av sjukhus och läkare.

Brexit och reseförsäkringar

Påverkas era försäkringar av Brexit?

Samtliga av våra försäkringar gäller precis som vanligt under övergångsperioden, oavsett om de köptes före eller efter 1:a januari 2021.

Är det nödvändigt med extra resedokument efter Brexit?

Det du använder för att resa in i Storbritannien blir inte ändrat förrän den 1:a oktober 2021. Efter detta datum behöver du ett giltigt pass för att besöka Storbritannien.

Före detta datum kan du, om du är medborgare inom EU, EES eller Schweiz, fortsatt resa till Storbritannien för semester eller kortvarig vistelse, utan att behöva ett visum.

Är det något speciellt jag behöver vara uppmärksam på när det gäller reseförsäkringen?

Efter Brexit kan du inte längre använda det blå ”EU-kortet” som beställs från försäkringskassan (det europeiska sjukförsäkringskortet), i Storbritannien. Vi råder därför att du köper en reseförsäkring så att du kan resa tryggt och få hjälp om du skulle behöva detta. En reseförsäkring täcker nämligen bland annat sjukdom och olycka, som man inte längre kan kräva att få hjälp med via EU-kortet. Alla försäkringar från Europeiska ERV täcker som normalt i Storbritannien, oavsett om du har tecknat försäkringen före eller efter 1:a januari 2021.

Vi råder dig att alltid kontrollera hur du är försäkrad innan du reser.

Vänligen observera: Det blå EU-kortet är inte längre giltigt från 1:a januari 2021. 

Information till dig som vill överklaga ett ärende eller ett beslut >