Vanliga frågor och svar - reseförsäkring

Allt du behöver veta om reseförsäkringar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ha om våra reseförsäkringar men även svar på frågor många brukar ställa sig om reseförsäkringar i störa allmänhet.

Allmänna frågor om reseförsäkringar

När behöver man en reseförsäkring?

Orsaken till varför man behöver en separat reseförsäkring kan vara många, men nedan kan du läsa om några av de vanligaste:

 • När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen löpt ut - Många reser ut med hemförsäkringens reseskydd, men glömmer bort att skyddet enbart gäller under en begränsad tid. När giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen väl löpt ut så står man helt oförsäkrad om något skulle hända på resmålet, såvida man inte köper en separat reseförsäkring. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis i 45 dagar, i vissa fall 60 dagar, räknat från den dagen man reser ut. Vad som omfattas i reseskyddet varierar från bolag till bolag. Mer om vilka försäkringar vi erbjuder efter 45 dagar här >
 • Om du saknar hemförsäkring - Om du inte har en hemförsäkring så är det viktigt att köpa en reseförsäkring som gäller från dag 1 av din resa, redan innan du reser iväg annars riskerar du att vara helt oförsäkrad under din resa. Mer om riskerna med att resa oförsäkrad här >
 • Om du ska ägna dig åt en aktivitet som inte täcks av reseskyddet i din hemförsäkring - Reseskyddet i hemförsäkringen täcker oftast inte för riskfyllda aktiviteter, t.ex. dykning, bergsklättring, motorsporter, skidåkning off-pist, motorsport etc. Mer om riskfyllda aktiviteter >
 • Om du ska studera utomlands - Om du ska studera utomlands är det viktigt att tänka på att reseskyddet i hemförsäkringen inte gäller under studietiden. Många skolor kräver dessutom att man kan uppvisa en fullgod försäkring för att ens få börja på skolan. Vidare så är reseförsäkring ett krav för att visum till länder utanför EU. Mer om reseförsäkring vid utlandsstudier >
 • Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring inte räcker till - Om du tycker att reseskyddet i din hemförsäkring känns tunt så kan det vara en god idé att överväga att skaffa en kompletterande reseförsäkring som täcker luckorna i din hemförsäkring. Europeiska ERV erbjuder en mängd kompletterande reseförsäkringar i olika prisklasser. Mer om våra kompletterande reseförsäkringar >
Räcker det att ha det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) om jag reser inom EU?

Att EU-kortet kan likställas med en reseförsäkring håller inte ens Försäkringskassan själva med om.  Kortet ger visserligen rätt till samma statliga vård som den landets invånare har och till samma pris, men standarden på de offentliga sjukhusen är i många fall mycket lägre än vi är vana vid i Sverige. I vissa länder är dessutom patientavgiften mycket högre än i Sverige, vilket är något som kan bli kostsamt om man inte har med det i beräkningen.  

Hjälp som till exempel hemtransport, anhörigas besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd ingår inte i EU-kortet, för det krävs en separat reseförsäkring för att få ersättning och hjälp.

Här kan du läsa vad försäkringskassan själva säger om EU-kortet >

Här kan du beställa EU-kortet >

Jag har en kompletterande kortförsäkring, räcker inte det när jag ska resa utomlands?

Även om det är bra att ha en kompletterande kortförsäkring i ditt betal-/kreditkort så är det viktigt att tänka på att kortförsäkringen enbart är tänkt att fungera som ett komplement till en "riktig" reseförsäkring. Försäkringen i ditt kort kommer alltså inte att täcka för tyngre kostnader som t.ex. sjukvård, hemtransport, rättsskydd etc.

Tänk även på att det ofta finns begränsningar på vilka som omfattas av avbeställningsskyddet i många betal- och kreditkort. Vissa omfattar t.ex. enbart personer som är skrivna på samma adress och/eller den närmsta familjen (t.ex. make, sambo samt hemmavarande barn under 23 år). 

Vad som ingår i den kompletterande kortförsäkringen varierar från kort till kort. Vissa innehåller enbart avbeställningsskydd och skydd vid förlorat bagage medan andra omfattar mer.

OBS! Om du är osäker på vad som ingår i ditt kort ska du kontakta din kortutgivare.

Vilken hjälp kan jag få av UD om jag reser oförsäkrad?

De flesta är idag medvetna om att det är viktigt att ha en reseförsäkring när man reser utomlands eftersom man annars kommer behöva betala ur egen ficka om man exempelvis blir allvarligt sjuk eller skadar sig. Trots detta får Utrikesdepartementet hantera ett hundratal ärenden per år där Svenska medborgare hamnat i knipa på grund av att de inte varit försäkrade under sin resa.

Vanliga orsaker till att resenärer hamnar i knipa är att man inte tänker på att man ska vara försäkrad under hela sin resa samt att man inte varit fullt medveten om vad försäkringen man har egentligen täcker. UD kan hjälpa resenärer som råkat illa ut men de lämnar aldrig ekonomiska bidrag. I bästa fall kan du få låna pengar, men du måste alltid betala tillbaka lånet. Eftersom vårdkostnader utomlands snabbt kan komma upp i 100 000-tals kronor kan det tyvärr bli väldigt dyrt att resa utan försäkring.

Här kan du läsa vad UD själva säger >

Frågor om våra reseförsäkringar

Allmänna frågor om våra försäkringar
Vad är skillnaden på en kompletterande- och separat (fristående) reseförsäkring?

En kompletterande reseförsäkring utökar/förstärker reseskyddet i hemförsäkringen.

En separat reseförsäkring (fristående reseförsäkring) är en reseförsäkring som står på helt egna ben helt fristående från resekyddet som finns i hemförsäkringen.

Separat reseförsäkring >

Produktrelaterade frågor

Observera att länkarna nedan skickar dig direkt till respektive produktsida och den produktens "vanliga frågor och svar".

Avbeställningsskydd >

Besöksförsäkring >

Extremsport >

Reseförsäkring Student >

Reseförsäkring Ung >

Reseförsäkring Bas/Plus >

Weekend >

Hur tar jag reda på hur mycket min försäkring kommer kosta?

Hur vi beräknar priset på en försäkring: våra priser baseras på val av försäkring, destination, reslängd och ålder. 

Så tar du reda på priset för vald försäkring: Det smidigaste sättet att ta reda på priset för den försäkring du valt är att gå in i vår onlinebokning och fylla i samtliga uppgifter för ditt tänka köp av försäkring.

Mer information >

Hur gäller era försäkringar vid strejk?

Reseförsäkring Student och Grupp och konferens gäller vid försening till följd av strejk om försäkringarna köptes och resan påbörjades innan strejken varslades/bröt ut. Våra övriga reseförsäkringar samt avbeställningskydd gäller inte vid strejk.

Läs mer om vilka rättigheter du har som resenär enligt EU:s regler >

Hur gäller era reseförsäkringar vid flygbolagskonkurs?

Europeiska ERVs försäkringar gäller inte vid konkurs. Det finns dock möjligheter att få pengar tillbaka på annat sätt.

Läs mer om vad som gäller om flygbolaget går i konkurs och hur du kan få tillbaka pengar >

Hur gäller era försäkringar vid riskfyllda aktiviteter?

Mer om riskfyllda aktiviteter och extremsport på resan >

Hur gäller era försäkringar vid naturkatastrof/terrordåd?

Naturkatastrof/terrordåd påverkar en mängd försäkringar och försäkringsmoment. Vi har därför valt att samla informationen på en egen sida.

Läs mer om hur våra försäkringar gäller vid naturkatastrof/terrordåd >

Hur gäller era försäkringar vid dykning?

Frågor om Europeiska ERVs försäkringar och dykning

 • Hur gäller era försäkringar vid lättare dykning?
  För dig som nöjesdyker, antingen efter eget certifikat eller med dykinstruktör, har vi inga begränsningar i någon av våra försäkringar så länge du håller dig på ett djup som inte går under 30 meter.
 • Hur gäller era försäkringar vid avancerad dykning?
  Vill du djupare, under 30 meter och djuphavsdyka eller fridyka ska du teckna försäkringen Extremsport. Då har du ett bra skydd om något skulle gå snett eftersom Extremsport är en av de få försäkringarna på marknaden som tillåter att du tänjer på gränserna.

Dykarsjuka

En av riskerna när man dyker är dykarsjuka som, trots att personliga faktorer som fysisk kondition, ålder och övervikt spelar in, kan drabba vem som helst. För att minska risken kan du tänka på det här:

 • Var utvilad
 • Dyk inte för nära inpå en flygresa (vänta upp till 24 timmar)
 • Stig långsamt upp till ytan
 • Var noga med att följa dykinstruktörens råd

 

Läs mer om riskerna med dykning på semestern >

Vilken försäkring ska jag välja om jag saknar hemförsäkring?

Om det vill sig illa så kan den som är oförsäkrad bli tvungen att betala hundratusentals kronor för t.ex. sjukvård ur egen ficka. Om du saknar hemförsäkring så är  det därför viktigt att du köper/tecknar en separat reseförsäkring innan du reser utomlands. 

Läs mer om att resa oförsäkrad och vilka försäkringar vi erbjuder >

Till vilka länder kan ni utfärda ett s.k. försäkringsintyg?

Europeiska ERV kan utfärda försäkringsintyg till i princip alla länder i hela världen. Undantagen är länder som UD avråder från att resa till i sin helhet, då våra försäkringar inte gäller i länder där UD har en reseavrådan. Om det bara råder avrådan från delar av landet så kan vi givetvis fortfarande utfärda ett försäkringsintyg, tänk dock på att din försäkring inte kommer gälla i de delar av landet där avrådan råder.

Exempel på länder som kräver försäkringsintyg för att du ska kunna ansöka om visum är: 

 • Ryssland
 • Turkiet
 • Ukraina
 • Iran
 • Kuba 
 • Vitryssland
 • Kambodja

 

Automatiskt intyg kan skickas ut i vissa fall 

Om du köper Reseförsäkring Plus, Bas eller Ung och ska resa till Ryssland, Turkiet, Iran, Ukraina eller Kuba så skickas det färdiga intyget automatiskt till din mailadress i samband med köpet, under förutsättning att du betalar direkt med kort samt att ”Sjukdom och olycksfall” ingår i din försäkring.

När automatiskt intyg inte kan skickas ut

Om ditt köp inte uppfyller kriterierna i texten ovan så måste du beställa ett försäkringsintyg manuellt via sidan Försäkringsintyg - privatpersoner.

Tänk på att din försäkring måste vara betald för att du ska kunna beställa och skriva ut intyget.

Om du ska köpa en besöksförsäkring

Om du köper vår Besöksförsäkring på erv.se och betalar direkt med kort skickas det färdiga intyget automatiskt till din mailadress i samband med köpet. I annat fall måste du beställa ditt intyget manuellet via sidan Försäkringsintyg - privatpersoner.

   

Är det självrisk på era försäkringar?

Reseförsäkringar

Försäkring Självrisk
Reseförsäkring Ung Ingen självrisk*
Reseförsäkring Bas Ingen självrisk*
Reseförsäkring Plus Ingen självrisk*
Backpacker Momentet Sjukdom och olycksfall har en självrisk på 1000 SEK/skada. Se även *
Weekend Ingen självrisk*
Extremsport Ingen självrisk*
Reseförsäkring Student Ingen självrisk*
Grupp och konferens Ingen självrisk**

* Momentet Rättsskydd har en självrisk på 10% av den totala skadekostnaden, dock lägst 2 500 SEK. Vid överklagan gäller självrisken för varje instans.

** Momentet Rättsskydd har en självrisk på 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1000 SEK.

Besöksförsäkring

Vår Besöksförsäkring har en självrisk på 1000 SEK/skada.

Semesterboende

Försäkringen Semesterboende har följanden självrisker:

 • Momentet Hemutrustning i hyrt boende gäller med en självrisk på 500 SEK/skada.
 • Momentet/tillvalet Katt- och hundförsäkring gäller med en självrisk på 500 SEK/skada. 
Vilken försäkring ska jag välja om jag har besök från utlandet?

Då är det vår Besöksförsäkring du ska välja, den passar dig som:

 • ska få besök från utlandet
 • vill säkra kostnaden för allmänsjukvård för din besökare
 • behöver ett försäkringsintyg åt din besökare för visum till Sverige

 

Försäkringen täcker sjukvårdskostnader på upp till 30 000 Euro.

Hur ska jag göra om jag ska besöka flera länder/världsdelar under min resa?

Om du planerar att besöka flera länder/världsdelar: Om du planerar att besöka flera länder/världsdelar under din resa så kan du enkelt fylla i samtliga av dessa länder/världsdelar i onlinebokningen.

Mer information >

Graviditet och resa vid sjukdom

Hur gäller era försäkringar vid graviditet?

Om du ska resa under graviditeten rekommenderar vi Reseförsäkring Ung, Reseförsäkring Bas eller Reseförsäkring Plus med tillvalet Sjukdom och olycksfall. Med en reseförsäkring från Europeiska ERV kan du få ersättning för sjukvårdskostnader om oväntade medicinska graviditetskomplikationer inträffar på resan. Observera att Reseförsäkring Ung har en övre åldersgräns på 35 år. 

Läs mer om att resa och flyga under graviditeten >

Vad gäller om jag är kroniskt eller allvarligt sjuk redan innan jag reser iväg?

Reseförsäkringar gäller inte för vårdkostnader och hemtransporter som du haft eller uppsökt vård för under de senaste tre månaderna innan din avresa. Reseförsäkringar gäller endast vid sjukdomar och olycksfall som är plötsliga och oförutsedda under resan.

OBS! Detta gäller alla försäkringsbolag, oavsett om det handlar om ett reseskydd i hemförsäkringen eller en separat/fristående reseförsäkring. 

Mer läsning

Varför det är viktigt att alltid meddela ditt försäkringsbolag innan du reser om du har en existerande sjukdom eller skada innan resan >>>

Risker med att flyga om man har existerande sjukdom eller skada >>>

Larmcentral och servicekontor

Vad är numret till er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?

Telefonnummer: +46 770 456 920

E-post: erv-alarm@euro-center.se

Larmcentralen är öppen dygnet runt, året om.

Var hittar jag kontaktuppgifter till era servicekontor (Euro-Centers)?

På sidan Larmcentral och servicekontor hittar du kontaktuppgifter till samtliga av våra Euro-Centers såväl som till vår larmcentral.

När ska jag kontakta er larmcentral (Europeiska ERV Alarm)?

Vår larmcentral Europeiska ERV Alarm bör kontaktas vid allvarliga eller akuta händelser. T.ex. om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och blir inlagd på sjukhus.

Europeiska ERV Alarm står i beredskap dygnet runt, året om.

När ska jag kontakta era servicekontor (Euro-centers)?

Våra Euro-centers ska du kontakta vid icke akuta händelser.

Våra Euro-centers hjälper till med allt från allmän rådgivning till rekommendation av sjukhus och läkare.

Brexit och reseförsäkringar

Påverkas era försäkringar av Brexit?

Samtliga av våra försäkringar gäller precis som vanligt under övergångsperioden, oavsett om de köptes före eller efter 1:a januari 2021.

Är det nödvändigt med extra resedokument efter Brexit?

Det du använder för att resa in i Storbritannien blir inte ändrat förrän den 1:a oktober 2021. Efter detta datum behöver du ett giltigt pass för att besöka Storbritannien.

Före detta datum kan du, om du är medborgare inom EU, EES eller Schweiz, fortsatt resa till Storbritannien för semester eller kortvarig vistelse, utan att behöva ett visum.

Är det något speciellt jag behöver vara uppmärksam på när det gäller reseförsäkringen?

Efter Brexit kan du inte längre använda det blå ”EU-kortet” som beställs från försäkringskassan (det europeiska sjukförsäkringskortet), i Storbritannien. Vi råder därför att du köper en reseförsäkring så att du kan resa tryggt och få hjälp om du skulle behöva detta. En reseförsäkring täcker nämligen bland annat sjukdom och olycka, som man inte längre kan kräva att få hjälp med via EU-kortet. Alla försäkringar från Europeiska ERV täcker som normalt i Storbritannien, oavsett om du har tecknat försäkringen före eller efter 1:a januari 2021.

Vi råder dig att alltid kontrollera hur du är försäkrad innan du reser.

Vänligen observera: Det blå EU-kortet är inte längre giltigt från 1:a januari 2021. 

Information till dig som vill överklaga ett ärende eller ett beslut >

Information om coronaviruset / Corona / Covid-19 >

Language