Om ditt bagage blir försenat, stulet eller förstört

Här kan du läsa mer om hur du ska göra om ditt bagage skulle försvinna, skadas eller bli stulet.

Tänk på: det är alltid villkoren som gäller vid eventuella motsägelser, felskrivningar etc.

Om ditt bagage blir försenat eller försvinner när du reser med flyg

Om förseningen av ditt bagage inträffar under en flygresa så ska du även vända dig till bagageservice på flygplatsen och be om att de ska utfärda en s.k. PIR-rapport (Property Irregularity Report). PIR-rapporten är dels en officiell bekräftelse på att ditt bagage faktiskt saknas men även en förutsättning för att man ska kunna hitta ditt försenade bagage.

OBS! Om du behöver utnyttja skyddet i din försäkring för ditt försenade eller försvunna bagage så ska du alltid spara kvitton på dina utlägg. Tänk på att försäkringen bara ersätter nödvändiga och skäliga kostnader, d.v.s. det allra nödvändigaste som t.ex. kläder och toalettartiklar.  

Om ditt bagage blir förstört när du reser med flyg

Om ditt bagage skulle bli förstört i samband med en flygresa så ska du vända dig till bagageservice på flygplatsen och se till att få din anmälan dokumenterad. 

OBS! Släng aldrig eventuellt förstört bagage eller förstörda ägodelar innan du talat med oss. Annars riskerar du att eventuell ersättning minskar eller uteblir helt.

Om ditt bagage blir stulet

Om ditt bagage blir stulet ska du anmäla det den lokala polisen och be om att få en kopia på polisrapporten. Om polisen inte vill ge ut en kopia på polisrapporten ska du notera polisrapportens nummer. Dokumentationen kommer behövas senare när du ska anmäla din skada.

Så gör du för att få hjälp om ditt bagage blir försenat, skadat eller stulet

  • Kontakta vår larmcentral på +46 770 465 920 eller ditt närmsta servicekontor.
  • Om du är på en arrangerad resa (t.ex. en charterresa) så ska du vända dig till din reseledare.

Varför är det bra att ha en reseförsäkring vid förlorat bagage?

  • Handläggningstiderna hos flygbolag kan vara väldigt långa. Har du däremot någon av våra reseförsäkringar kan du få hjälp direkt på plats och ersättning för nödvändiga utlägg. Den ersättning du har rätt till får du genom att du tar kontakt med oss. Vi kontaktar sedan vid behov ditt hemförsäkringsbolag eller flygbolaget för ytterligare kompensation.
  • De flesta flygbolag har en klausul som innebär att du behöver göra din skadeanmälan inom 21 dagar. Är du på långresa är det inte alltid enkelt att samla in de kvitto och övriga uppgifter som du ska redovisa. Beroende på vilken reseförsäkring du har hos oss på Europeiska ERV så har du minst sex månader på dig att göra din skadeanmälan.
  • Om du planerar att kräva ersättning från flera försäkringsbolag finns en risk att du omedvetet begår försäkringsbedrägeri. Med en reseförsäkring via oss får du hjälp med att få maximal ersättning från alla försäkringar du har rätt till på ett korrekt sätt.