Reseförsäkring för dig som reser utan hemförsäkring

Om du är en av alla de svenskar som saknar hemförsäkring och planerar att åka utomlands är det viktigt att du läser detta. Utan en separat reseförsäkring riskerar du nämligen både hälsa och ekonomi, vilket är något som varken UD, EU-kortet eller eventuell reseförsäkring i betal- eller kreditkort kan avhjälpa.

Ingen hemförsäkring = Inget skydd när man är på resa

Orsakerna till varför man inte har en hemförsäkring kan vara många. Kanske är du ny i Sverige, bor i andra hand eller helt enkelt tycker att det känns onödigt. Oavsett orsaken så är det viktigt att tänka på att om du inte har en hemförsäkring så saknar du också det grundläggande reseskydd som är standard i de flesta hemförsäkringar idag. Så om du väljer att inte skaffa hemförsäkring så det viktigt att du köper/tecknar en separat (fristående) reseförsäkring om du ska resa utomlands.

Vilken hjälp kan jag få av UD om jag reser oförsäkrad?

De flesta är idag medvetna om att det är viktigt att ha en reseförsäkring när man reser utomlands eftersom man annars kommer behöva betala ur egen ficka om man exempelvis blir allvarligt sjuk eller skadar sig. Trots detta får Utrikesdepartementet hantera ett hundratal ärenden per år där Svenska medborgare hamnat i knipa på grund av att de inte varit försäkrade under sin resa.

Vanliga orsaker till att resenärer hamnar i knipa är att man inte tänker på att man ska vara försäkrad under hela sin resa samt att man inte varit fullt medveten om vad försäkringen man har egentligen täcker. UD kan hjälpa resenärer som råkat illa ut men de lämnar aldrig ekonomiska bidrag. I bästa fall kan du få låna pengar, men du måste alltid betala tillbaka lånet. Eftersom vårdkostnader utomlands snabbt kan komma upp i 100 000-tals kronor kan det tyvärr bli väldigt dyrt att resa utan försäkring.

Här kan du läsa vad UD själva säger >

Jag har en kompletterande kortförsäkring, räcker inte det när jag ska resa utomlands?

Även om det är bra att ha en kompletterande kortförsäkring i ditt betal-/kreditkort så är det viktigt att tänka på att kortförsäkringen enbart är tänkt att fungera som ett komplement till en "riktig" reseförsäkring. Försäkringen i ditt kort kommer alltså inte att täcka för tyngre kostnader som t.ex. sjukvård, hemtransport, rättsskydd etc.

Vad som ingår i den kompletterande kortförsäkringen varierar från kort till kort. Vissa innehåller enbart avbeställningsskydd och skydd vid förlorat bagage medan andra omfattar mer.

OBS! Om du är osäker på vad som ingår i ditt kort ska du kontakta din kortutgivare.

Varför det är extra viktigt att ha en reseförsäkring när du reser utanför EU/EES

Så, vad händer om man inte har reseförsäkring? Utan reseförsäkring kan oväntade händelser på resan komma att bli kostsamt. Du får då stå för sjukvård och medicin utomlands på egen hand. Du kan också komma att själv ersätta om du blir rånad, råkar ut för bagageförsening och om du missar din avresa.

Livet är väldigt oförutsägbart och ibland är olyckan framme. Sjukdom, olyckor, brottslighet, naturkatastrofer eller terrordåd kan dessvärre inträffa när och var som helst. Om något skulle inträffa när du befinner dig i ett land utanför EU/EES och Schweiz så står du helt oskyddad som individ och blir tvungen att stå för alla kostnader själv. Det kan många gånger handla om hundratusentals kronor och om du har riktigt otur även miljonbelopp.

Det är dock inte bara den ekonomiska biten som kan bli kritisk om något skulle inträffa, du kan även riskera din hälsa om sjukvården i landet du befinner dig i inte har tillräckligt hög standard. Med ett försäkringsbolag i ryggen kan du vara säker på att någon ser till dina intressen så att du får rätt vård, vare sig det innebär att du får tillgång till landets privata vårdinrättningar eller att kostnaden för ambulansflyg hem till Sverige eller närmsta land med bättre sjukvård är betald. Skulle du bli utsatt för ett brott kan du få hjälp av en reseförsäkring, både ekonomiskt och juridiskt.

Räcker det att ha det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) om jag reser inom EU?

Att EU-kortet kan likställas med en reseförsäkring håller inte ens Försäkringskassan själva med om.  Kortet ger visserligen rätt till samma statliga vård som den landets invånare har och till samma pris, men standarden på de offentliga sjukhusen är i många fall mycket lägre än vi är vana vid i Sverige. I vissa länder är dessutom patientavgiften mycket högre än i Sverige, vilket är något som kan bli kostsamt om man inte har med det i beräkningen.  

Hjälp som till exempel hemtransport, anhörigas besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd ingår inte i EU-kortet, för det krävs en separat reseförsäkring för att få ersättning och hjälp.

Här kan du läsa vad försäkringskassan själva säger om EU-kortet >

Rekommenderade reseförsäkringar för dig som är oförsäkrad

Det allra viktigaste när du skaffar en separat (fristående) reseförsäkring är att den täcker för de "tyngsta" kostnaderna som t.ex. Sjukvård, hemtransport, rättsskydd etc. Alla försäkringarna i listan nedan täcker för konstader som dessa, men i övrigt kan försäkringarna skilja sig mycket åt - både när det kommer till pris och innehåll.

  • Reseförsäkring Ung - prisvärd reseförsäkring för dig som är upp till 35 år
  • Reseförsäkring Bas - för dig som är över 35 år och vill ha en prisvärd reseförsäkring, ingen övre åldersgräns
  • Reseförsäkring Plus - en lite mer omfattande reseförsäkring för dig som är över 35 år, ingen övre åldersgräns
  • Backpacker - prisvärd reseförsäkring för dig som är upp till 35 år och ska backpacka
  • Extremsport - försäkringen för dig som ska ägna dig åt aktiviteter som inte täcks av vanliga reseförsäkringar
  • Reseförsäkring Student - försäkringen för dig som ska studera utomlands

OBS! Om du känner dig osäker på vilken reseförsäkring du ska välja rekommenderar vi att du besöker Reseförsäkringsguiden där du kommer få svara på en mängd frågar och sedan få svar på vilken försäkring som passar dig och din resa.