Pappa på strand

Om Europeiska ERV

I Sverige är Europeiska ERV en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar och varje år försäkrar vi 1,2 miljoner resenärer och 7 miljoner bank- och kreditkort. Europeiska ERV är en del av den tyska försäkringskoncernen ERGO.

Nordiskt bolag

Den 11 oktober 2017 genomgick Europeiska ERV och Europæiske Rejseforsikring A/S en fusion och bildade ett starkt nordiskt bolag. Europeiska ERV blev därmed filial till Europæiske Rejseforsikring A/S och det nya juridiska namnet är Europeiska ERV Filial. Den enda skillnaden som du som kund eller samarbetspartner kommer att märka av är att Europæiske Rejseforsikring A/S numera står som försäkringsgivare, i övrigt är allt samma som tidigare. Fusionen påverkade inte våra avtal, premier, service, tillgänglighet, klagomålshantering eller kvaliteten på våra produkter.

Både vi och våra kunder kommer även efter sammanslagningen att omfattas av svenska konsumenträttsliga regler.

Europeiska ERVs ledningsgrupp

Europeiska ERVs ledningsgrupp består av fyra personer; Beata Kalitowska (CEO), Peter Steen Olsen (CFO), David Kraul (COO) och Andreas Sandin (CSO).

Styrelsen
Christof Flosbach Styrelseordförande
Oliver Wild Styrelsemedlem och ordförande i revisionskommitén
Gabriele Bayer Styrelselemedlem och medlem i revisionskommitén
Anja Berner Styrelselemedlem
Peter Fobian Arbetstagarrepresentant inom styrelsen
Christian Søndergaard Arbetstagarrepresentant inom styrelsen

 

Europæiske Rejseforsikring A/S styrelse har upprättat en revisionskommité som består av 3 styrelsemedlemmar:

Revisionskommitén
Oliver Wild Styrelsemedlem och styrelseordförande i revisionskommitén
Gabriele Bayer Styrelsemedlem och medlem i revisionskommitén
   

Organisationsschema

 

Experter på tryggt och säkert resande

Vi kan det vi försäkrar. Vi har varit överallt i världen; rest mer och längre än de flesta. Det har gett oss oändlig erfarenhet av resandets alla sidor och gedigen kunskap om säkert resande.

Som ett stort, internationellt försäkringsbolag med servicenät över hela världen kan vi ge våra kunder ett tryggt och säkert resande. Europeiska ERV bildades 1920 så vi har även lång erfarenhet, över 90 år.

Våra Servicekontor

Sedan 1971 är Euro-Center våra servicekontor och förlängda arm runt om i världen. I dag har Euro-Center 11 servicekontor världen över. Personalen på våra euro-centers talar det lokala språket och minst ett skandinaviskt språk.

Halvårsrapporter

Solvency and Financial Condition Report 2018

 

Solvency and Financial Condition Report 2017

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016