Pappa på strand

Om Europeiska ERV

ERV-koncernen har sitt huvudkontor i Tyskland och totalt finns vi i 20 länder. I Sverige är Europeiska ERV en av de största aktörerna för privat- och tjänstereseförsäkringar och varje år försäkrar vi 1,2 miljoner resenärer och 3,5 miljoner bank- och kreditkort.

Våra Servicekontor

Sedan 1971 är Euro-Center våra servicekontor och förlängda arm runt om i världen. I dag har Euro-Center 11 servicekontor världen över. Personalen på våra euro-centers talar det lokala språket och minst ett skandinaviskt språk.

Nordiskt bolag

Den 11 oktober 2017 genomgår Europeiska ERV och Europæiske Rejseforsikring A/S en fusion och bildar ett starkt nordiskt bolag. Europeiska ERV blir därmed filial till Europæiske Rejseforsikring A/S. Det nya juridiska företagsnamnet blir Europeiska ERV Filial. Den enda skillnaden som du som kund eller samarbetspartner kommer att märka av är att Europæiske Rejseforsikring A/S kommer att stå som försäkringsgivare, i övrigt förblir allt detsamma. Fusionen påverkar inte våra avtal, premier, service, tillgänglighet, klagomålshantering eller kvaliteten på våra produkter.

Både vi och våra kunder kommer även efter sammanslagningen att omfattas av svenska konsumenträttsliga regler.

Experter på tryggt och säkert resande

Vi kan det vi försäkrar. Vi har varit överallt i världen; rest mer och längre än de flesta. Det har gett oss oändlig erfarenhet av resandets alla sidor och gedigen kunskap om säkert resande.

Som ett stort, internationellt försäkringsbolag med servicenät över hela världen kan vi ge våra kunder ett tryggt och säkert resande. Europeiska ERV bildades 1920 så vi har även lång erfarenhet, över 90 år.

Solvency and Financial Condition Report 2017

 

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016