Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Europeiska kommissionen har bland annat följande att säga om CSR:

"Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga verksamhet [...]"

Europeiska ERVs mål är att möta de krav som ställs på företag idag när det kommer till CSR. Att möta kraven är dock inget självändamål i sig, det viktigaste för oss är att vårt CSR-arbete gör en skillnad.

Hur vi arbetar med CSR och vad CSR betyder för oss

Vi vill gärna att våra CSR-engagemang ska ha en tydlig koppling till vår verksamhet och där det även ska finnas utrymme för att engagera även våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi har två huvudfokus; Att hjälpa människor och värna om vår miljö.

Tidigare samarbeten och engagemang:

Läkare utan gränser
Vi är tidigare vänföretag till Läkare utan gränser, som verkar över hela världen och tar hand om människor som behöver hjälp. Deras verksamhet är otroligt viktig och många gånger en nödvändig hjälp för de länder och människor som drabbas. Läs mer om Läkare utan gränser >

Håll Sverige Rent
Vi är tidigare vänföretag till Håll Sverige Rent. De arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen och samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. De arrangerar skräpplockaraktiviteter över hela Sverige, som t ex Håll Sverige Rent-dagen samt har en skräpplockarapp, Skrappen. Läs mer om Håll Sverige Rent >

SIWI
Tidigare har vi även samarbetat med SIWI (Stockholm International Water Institute). Europeiska ERV är även en av grundarna till Vattenpriset, som delas ut varje år i samband med World Water Week i Stockholm. Läs mer om SIWI >

 

Om Europeiska ERV

Vill du veta mer om oss och vårt företag?

 

Läs mer

Language