Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Europeiska kommissionen har bland annat följande att säga om CSR:

"Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga verksamhet [...]"

Europeiska ERVs mål är att möta de krav som ställs på företag idag när det kommer till CSR. Att möta kraven är dock inget självändamål i sig, det viktigaste för oss är att vårt CSR-arbete gör en skillnad.

Hur vi arbetar med CSR och vad CSR betyder för oss

Vi vill gärna att våra CSR-engagemang ska ha en tydlig koppling till vår verksamhet och där det även ska finnas utrymme för att engagera även våra anställda, kunder och samarbetspartners. Vi har två huvudfokus; Att hjälpa människor och värna om vår miljö.

 

Om Europeiska ERV

Vill du veta mer om oss och vårt företag?

 

Läs mer

Language