Bo utomlands och försäkring

Många svenskar drömmer om att bo utomlands halva året, eller mer specifikt - bo utomlands under vintern. På den här sidan kan du läsa mer om vilka reseförsäkringar vi har att erbjuda för dig som planerar att göra verklighet av dessa drömmar och vad som kan vara viktigt att tänka på.

Viktigt att tänka på om du ska bo utomlands delar av året

 

Kontrollera med skatteverket  

Hur dina försäkringar gäller när du bor delar av året utomlands är beroende på var du är folkbokförd; i Sverige eller i ett annat land. Var du står folkbokförd är beroende av hur mycket tid du spenderar i Sverige respektive det andra landet på årsbasis.

Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket >

EU-kortet ej tillräckligt  

Det Europeiska sjukvårdskortet (EU-kortet) gäller som högst tre år, under förutsättning at du är försäkrad i Sverige. Koret gäller i EU/EES och Schweiz. EU-kortet ger dig rätt till samma sjukvård som landets invånare

OBS! EU-kortet ger endast skydd vid akut vård. Kostsamma och viktiga delar som t.ex. hemtransport, anhörigs besök vid allvarlig sjukdom och rättsskydd täcks inte, för det krävs en separat reseförsäkring.

Reseskyddet i hemförsäkringen är tidsbegränsat  

Reseskyddet i hemförsäkringen löper ut efter 45 dagar (vissa bolag har 60 dagar).

OBS! Om man planerar att bo utomlands under längre perioder av året är det därför viktigt att man ser till att ha en reseförsäkring även efter att giltighetstiden för reseskyddet i hemförsäkringen löpt ut.

Om du planerar att studera utomlands/jobba som Au pair  

Om du planerar att bo utomlands i syfte att studera (eller jobba som Au pair) rekommenderar vi Reseförsäkring Student. Utöver att försäkringen skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända under din studietid (eller tid som Au pair) så är det viktigt att tänka på att en giltig försäkring ofta är ett krav för att få studera på många utländska skolar. Om du ska studera utanför EU är det även ett krav för att få visum. 

Till Reseförsäkring Student >

Nedan kan du läsa mer om Reseförsäkring Bas som är försäkringen vi rekommenderar för dig som planerar att bo utomlands längre perioder av året (och ej ska studera eller jobba som Au pair).

Reseförsäkring Bas  - försäkringen för dig som ska bo utomlands

Reseförsäkring Bas passar utmärkt för dig som ska bo utomlands halva året eller över vintern. Försäkringarna kan tecknas oavsett hur gammal du är och har omfattande skydd som kan anpassas efter dina behov med tillval.

 • Kan tecknas av alla över 18 år (ingen övre åldersgräns).
 • Kan tecknas för upp till 365 dagar.
 • Försäkringarna gäller i alla länder, med undantag för de länder eller områden som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i.
 • Reseförsäkring Bas kopplas på automatiskt när reseskyddet i din hemförsäkring upphör.
 • Kan förstärkas med tillvalen Bagageskydd (stöld/förlust/skada på ägodelar) samt Sportutrustning.

Exempel på innehåll:

 • Ersätter sjukvårdskostnader om du blir sjuk eller skadad under din utlandsvistelse
 • Bekostar eventuell hemtransport till Sverige om du blir allvarligt sjuk eller skadad
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd
 • Bekostar evakuering till säkrare plats vid naturkatastrof eller terrordåd
 • Ersättning om du blir mer än 3 timmar försenad på ut- eller hemresan
 • Ersätter självrisken och/eller reperationskostnaden om hyrt fordon på resmålet skadas eller blir stulet

Till Reseförsäkring Bas >

Övriga tips och råd till dig som planerar att bo utomlands

 • Fundera över vad du ska göra med din bostad i Sverige de perioder du är utomlands. Finns det t.ex. möjlighet att hyra ut?
 • Se till att så att dina ID-handlingar är giltiga under perioden du är utomlands.
 • Se till att spara viktiga nummer som till ambassaden, polis, försäkringsbolag, alarmcentral etc. direkt i mobilen så du snabbt kan ringa om det är nödläge.
 • Om du planerar att köra bil när du befinner dig utomlands så kan det vara bra att ta reda på vilka regler som gäller om man har utländskt körkort.
 • Glöm inte att säga upp alla abonnemang du har i Sverige om du planerar att vara utomlands en längre tid. På så sätt slipper du betala dyra pengar för nåt du inte använder.
 • Tänk på att vistelser på över 3 månader i ett EU/EES-land måste i de flesta fall anmälas till landets lokala myndigheter. 
 • Gör kopior av viktiga dokument.