Kompletterande och separat (fristående) reseförsäkring

Osäker på vad skillnaden är mellan en kompletterande och en separat reseförsäkring? På den här sidan kan du läsa om skillnaden såväl som vilka försäkringar vi har att erbjuda för respektive kategori.

Vad är en kompletterande reseförsäkring?

En kompletterande reseförsäkring är en försäkring som utökar/förstärker det reseskydd du har i din hemförsäkring. Det kan t.ex. handla om:

  • Utökat skydd för de ägodelar du har med på resan.
  • Möjlighet att få en ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.
  • Ekonomisk ersättning för dagar som inte blivit som du tänkt dig (t.ex. en öroninflammation som hindrar dig från att bada).
  • Ersättning om du blir försenad på ut- eller hemresan.
  • Du vill slippa de olika självrisker som ingår i hemförsäkringens reseskydd.

Exempel på kompletterande reseförsäkringar hos Europeiska ERV:

Vad är en separat (fristående) reseförsäkring?

En separat reseförsäkring (eller fristående reseförsäkring) är en reseförsäkring som står på helt egna ben, d.v.s. är helt fristående från det reseskydd som finns i hemförsäkringen. En separat reseförsäkring bör alltid innehålla skydd för de största kostnaderna som t.ex. Sjukdom och olycksfall, hemtransport, ansvars- och rättsskydd etc.

De vanligaste orsakerna till att köpa en separat reseförsäkring är:

  • Du ska vara borta längre än 45 dagar: Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vanligtvis inte längre än 45 dagar (ibland 60), därefter står du helt oskyddad om du t.ex. skulle bli allvarligt sjuk eller skada dig på resmålet. Då är det viktigt att skaffa en separat reseförsäkring.
  • Du saknar hemförsäkring: Om man saknar hemförsäkring så får man ej heller ta del av det reseskydd som ingår. Då är det viktigt att du köper en separat reseförsäkring som gäller från dag 1 av din resa, annars står du helt utan skydd om något skulle hända. 
  • Du ska ägna dig åt s.k. riskfyllda aktiviteter:  Reseskyddet i hemförsäkringen täcker normalt sett inte vid riskfyllda aktiviteter som t.ex. skidåkning offpist, motorsport, bergsbestigning etc. D.v.s. om du skulle skada dig när du utövar en s.k. riskfylld aktivitet och saknar försäkring som täcker denna aktivitet så måste du betala sjukvårdskostnader, hemtransport etc. ur egen ficka.
  • Du ska studera utomlands: Om du ska studera utomlands på egen hand (d.v.s. oberoende av ett utbytesavtal via en svensk högskola eller universitet)så gäller inte reseskyddet i hemförsäkringen under studietiden.Du måste då köpa en separat reseförsäkring som är speciellt avsedd för studier utomlands.
  • Du ska resa under graviditeten: Många reseförsäkringar täcker inte sjukvårdskostnader i samband med graviditeten efter vecka 28. Läs mer om reseförsäkring för dig som är gravid >

Exempel på separata (fristående) reseförsäkringar hos Europeiska ERV:

*Vid resor på under 45 dagar så kan Reseförsäkring Ung, Bas och Plus antingen fungera som ett komplement till hemförsäkringen eller som en separat reseförsäkring. Allt du behöver göra för att försäkringarna ska fungera som en separat reseförsäkring är att lägga till tillvalet Sjukdom och olycksfall. Vid resor på över 45 dagar så ingår Sjukdom och olycksfall automatiskt.