Naturkatastrof/extremväder/terrordåd

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om hur din försäkring gäller vid naturkatastrof, extremväder och terrordåd

Så är du skyddad vid värmeböljor, skogsbränder och översvämningar

Före avresa

Om du har köpt en paketresa (flyg och hotell) måste du kontakta din resebyrå om resan behöver ändras eller ställas in.

Om du har bokat din resa själv (flyg och hotell separat) och har köpt vårt Avbeställningsskydd så omfattar försäkringen dig om du är förhindrad att resa på grund av inbrott, vattenskada eller brand i din bostad i ditt hemland. Om du vill avboka din resa före avgång på grund av värmebölja, skogsbränder eller översvämningar på resmålet så är detta inte ett giltigt skäl för avbokning. Skulle däremot UD avråda från inresa till landet, eller om de begärt evakuering från det, så kan du nyttja ditt Avbeställningsskydd. 

På destinationen

Våra reseförsäkringar omfattar behandling av akut sjukdom och skada under resan.* Det innebär att om du till exempel har blivit sjuk på grund av värmebölja så gäller försäkringen självklart om du måste uppsöka läkare eller sjukhus.

Vid evakuering, det vill säga att myndigheterna utfärdar ett dekret eller föreläggande om att lämna ett helt område vid extremt väder och snabba åtgärder krävs för att komma i säkerhet, så omfattar reseförsäkringen rimliga och nödvändiga extrautgifter för t.ex. transport, hotellboende, mat och kläder. Evakuering övervägs när UD eller annan nationell eller lokal myndighet på destinationen i det drabbade området bekräftar att evakuering krävs.

Om du omfattas av ovan skydd och har bokat din resa själv (flyg och hotell separat) så ber vi dig kontakta vår larmcentral för assistans på +46 770 456 920.

Har du köpt en paketresa (flyg och hotell) måste du kontakta din resebyrå om du behöver hjälp gällande din vistelse och transport.

*Försäkringarna Bas, Plus och Ung innefattar sjukdom och olycksfall vid resor över 45 dagar, eller om du i din bokning valt att ha det under hela din resa. I annat fall gäller din hemförsäkring.

Så är du skyddad vid en naturkatastrof eller ett terrordåd

Före avresa

Om du vill avboka din resa före avresan på grund av att en naturkatastrof eller ett terrordåd har inträffat på destinationen du reser till och UD inte avråder från att resa dit, så måste du kontakta din resebyrå om du har köpt en paketresa. Detsamma gäller om UD avråder från resa till resmålet. Vårt Avbeställningsskydd omfattar inte i dessa fall.

På destinationen

Om platsen där du befinner dig drabbas av t.ex. en naturkatastrof eller ett terrordåd och du behöver ta dig därifrån snabbt så ersätter många av våra försäkringar dina merkostnader för att du ska kunna ta dig till en säkrare plats eller ändra ditt boende. Om Utrikesdepertementet i hemlandet rekommenderar dig att lämna området ger försäkringen även ersättning för transport till Norden. Med Reseförsäkring Plus kan du även få en ny resa eller dagsandelar om syftet med din resa blir förstört.

Om du omfattas av ovan skydd och har bokat din resa själv (flyg och hotell separat) så ber vi dig kontakta vår larmcentral för assistans på +46 770 456 920.

Försäkringsomfattning

I tabellen nedan kan du se vilka av våra försäkringar som gäller vid naturkatastrof och terrordåd samt deras ersättningsnivåer.

Samtliga ersättningsnivåer avser "Nödvändiga och skäliga kostander" för transport till Norden samt, mat, boende, kläder och lokala kostnader i samband med evakuering. Dessutom innefattar försäkringen krishjälp i samband med evakuering/terrordåd och för Reseförsäkring Plus ingår även ersättning för förstörda semesterdagar.

Försäkring Merkostnader Ny resa eller dagsandelar
Reseförsäkring Ung 15 000 kr/person

 

Reseförsäkring Bas 15 000 kr/person

 

Reseförsäkring Plus 15 000 kr/person

50 000 SEK/person

200 000 SEK/familj

Backpacker 15 000 kr/person  
Extremsport 15 000 kr/person  

Så gäller din försäkring vid evakuering

Om de lokala myndigheterna där du befinner dig beordrar en evakuering så täcker försäkringarna i listan ovan de nödvändiga kostnaderna för transport, mat och hotell under evakueringen. Om du inte kan evakueras omedelbart till Sverige så kommer du evakueras till närmsta säkra område.

Om en naturkatastrof/ett extremväder har en påverkan på lokala transportmedel

Om du har försäkringsmomentet "Personförsening" i din försäkring och missar ditt flyg, tåg eller annat transportmedel p.g.a. naturkatastrofens påverkan på trafiken så omfattas du av din försäkring. Om du anländer i tid till flygplatsen och ditt flyg är inställt så är det ditt flygbolag eller din researrangör du ska kontakta.

Kostnader för hemtransport på grund av en skadad bil omfattas inte av försäkringen. Du måste då kontakta företaget där bilförsäkringen tecknades. Vägassistans (även utomlands) är ofta en del av en helförsäkring.
Om du har försäkringsskyddet "Självriskeliminering (hyrt fordon)" i din försäkring, och det uppstår en omfattande skada på din bil under resan, omfattar försäkringen självrisken om sådan debiteras av din bilförsäkring. Ärendet kan anmälas på nätet när skadan på bilen är åtgärdad.

Avbeställningsskyddet

Om du har vårt Avbeställningsskydd och inte kan åka på din planerade resa p.g.a. en naturkatastrof kan du ha rätt till ersättning. Ersättning lämnas inte för resa eller arrangemang som arrangören ställer in. Börja med att kontakta din researrangör eller ditt flygbolag.