När behöver jag ett förhandsgodkännande från Euro-Center?

För vissa typer av behandling krävs förhandsgodkännande, vilket förklaras i försäkringsvillkoret avsnitt B och G (t.ex. sjukhusinläggningar och större medicinska undersökningar som skikt- och magnetröntgen). Förhandsgodkännande krävs också för behandlingar som förväntas överstiga 1.500 USD. Detta betyder att du ska kontakta Euro-Center i god tid innan påbörjad behandling för att undvika risken att ersättningen reduceras eller utgår helt.
Language