Vad är ett PPO nätverk?

Sjukvården i USA är dyr och att använda nätverket för vårdgivare kommer att spara onödiga kostnader för alla inblandade. Det ger både arbetsgivare och arbetstagare billigare premier. Vi samarbetar med GMMI/Aetna för att lättare ge dig tillgång till det amerikanska sjukvårdssystemet och göra det möjligt för amerikanska vårdgivare att känna igen din försäkring.
Language