Hur vet jag vilket försäkringsskydd jag har?

Din företagsförsäkring hos oss ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkekostnader i händelse av sjukdom och olycksfall. Vissa delar som exempelvis tandvårdsskydd, sjukgymnastik och kiropraktikbehandling har ofta begränsat skydd. Kontakta din HR-avdelning för information om ditt skydd så får du mer detaljerad information om vad som gäller för just dig.
Language