Brexit

Fr.o.m. den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre en del av EU. På den här sidan kan du läsa mer om hur det påverkar dig som tjänsteresenär.

Fr o m den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre en del av EU, men Brexit sker under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020.

Påverkas era försäkringar av Brexit?

Samtliga försäkringar för tjänsteresor samt utlandsplacerad personal gäller precis som vanligt under övergångsperioden, oavsett om den tecknades före eller efter den 1 februari 2020. Det sker inga förändringar i vare sig omfattning, premier eller ersättningsnivåer. Även förlängningar och utökningar av befintliga avtal gäller som vanligt.

Behöver jag extra resedokument efter Brexit?

Under övergångsperioden behöver man som resenär med medborgarskap inom EU, EEA eller Schweiz, inget visum eller andra extra resedokument. Du kan läsa mer om detta här >

Tänk på att det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet/Blå kortet) enbart ger dig rätt till samma sjukvård som invånarna i det land du besöker. Däremot täcker inte kortet sådant som t.ex. hemtransport, anhörigs besök vid allvarlig sjukdom eller rättsskydd. Kontrollera därför alltid ditt försäkringsskydd innan du reser.
Du kan beställa ditt sjukförsäkringskort här > 

OBS! EU-kortet är enbart är giltigt under övergångsperioden fram till 31 december 2020. Vad som händer därefter är oklart.  

Language