Gäller Tjänstereseförsäkringen även för privata resor?

I samband med tjänsteresa gäller Tjänstereseförsäkringen även för semesterresa i max 14 dagar. Om semesterresan är längre än 14 dagar, eller inte sker i samband med tjänsteresa, ska ni istället teckna Semester365. Semester365 är en årssemesterförsäkring som kan tecknas av era anställda som redan omfattas av en tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV. Det går att läsa mer om Semester365 genom att klicka på Semester356:s produktsida under menyfliken Försäkringar.
Language