Vilken försäkring/tillval ska jag välja om jag ska resa som gravid?

Tillvalet Sjukdom och olycksfall kan tecknas för såväl Reseförsäkring- Plus, Bas och Ung. Tillvalet Sjukdom och olycksfall gäller för oväntad sjukdom eller komplikationer för modern/fostret som uppstår under graviditet eller förlossning. Även behandling av för tidigt fött barn innan graviditetsvecka 37 (36+6) omfattas av försäkringen. Observera att detta tillval ingår automatiskt vid resor på över 45 dagar när du tecknar Reseförsäkring- Plus, Bas och Ung.
Language