Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Amerikanska Samoa

Reseförsäkring Amerikanska Samoa

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Amerikanska Samoa är ett icke-inkorporerat territorium tillhörande USA som ligger i södra Stilla havet, sydost om Samoa. Den största och mest befolkade ön är Tutuila, andra öar som ingår i territoriumet är Manu’aöarna, Roseatollen, och Swainsön.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Du rekommenderas att konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare för den senaste informationen om rekommenderade vaccinationer 4-6 veckor innan resa till Amerikanska Samoa. Du bör se till att dina rutinvaccineringar (influensa, vattkoppor, polio, mässling/påssjuka/röda hund och difteri/stelkramp) är uppdaterade. Du rekommenderas även att vaccinera dig mot hepatit A och tyfus. Om du kommer vistas i Amerikanska Samoa längre än 6 månader eller kommer att ha regelbunden kontakt med lokalbefolkningen bör du även vara vaccinerad mot hepatit B. Rabies-vaccinering rekommenderas för de som kan komma att komma i kontakt med djur, eller vistas i området en längre tid.

Som nämnts ovan sker det utbrott av denguefeber, du bör vidta de försiktihetsåtgärder som beskrivits ovan.

Det rekommenderas starkt att resenärer tecknar heltäckande rese- och sjukförsäkring innan resa till Amerikanska Samoa. Det finns vårdinrättningar på ön, men allvarliga medicinska problem kan kräva evakuering till Hawaii eller Nya Zealand.

Pass

För att resa in i Amerikanska Samoa krävs ett pass som är giltigt i minst tre månader efter beräknat avresedatum från landet för alla resenärer förutom amerikanska medborgare. Amerikanska medborgare kan resa in i Amerikanska Samoa och vistas i upp till 30 dagar om de har legitimation med foto.

Alla resenärer måste ha bevis på fortsatt resa, tillräckliga finansiella medel för hela vistelsen och en bekräftelse på bokning av boende. En hotellbokning krävs i frånvaro av en lokal sponsor eller värd.

Ett vaccinationsintyg för gula febern krävs endast om du reser från ett land där sjukdomen är endemisk.

Visum

Visum krävs inte för medborgare i USA, Kanada eller länder som länge varit medlem i EU. Om du är medborgare i ett land som nyligen blivit medlem i EU, eller från ett annat land i resten av världen, bör du kontrollera inresekrav med närmaste amerikanska ambassad. Om du inte är amerikansk medborgare och planerar att arbeta eller göra affärer i Amerikanska Samoa kommer du troligtvis att behöva ett affärsvisum. Du bör kontrollera detta med närmaste ambassad.

Amerikanska Samoa
  • Huvudstad: Pago Pago

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 911
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Sydney

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language