Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Bahamas

Reseförsäkring Bahamas

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Bahamas har blivit en viktig transitpunkt för införseln av illegala droger till USA och Europa. Spridningen av narkotikabrott är kopplat till våldsbrott och väpnade attacker i Bahamas. Trots samordnade insatser från myndigheternas sida förbli brottsligheten hög, särskilt på New Providence ön, där huvudstaden Nassau ligger. Både småbrottslighet och större brott förekommer i områden som besöks av resenärer, även om de huvudsakligen riktas mot lokalbefolkningen.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att konsultera en resehälsospecialist eller allmänläkare minst 4-8 veckor före avresan.

Det är viktigt att kontrollera att alla rutinvaccinationer är uppdaterade, inklusive stelkramp-difteri och mässling/påssjuka/röda hund. Vaccinationer mot hepatit A och B och tyfus rekommenderas.

Resenärer som kan ha direktkontakt med djur eller besöker områden utan omedelbar medicinsk tillgång rekommenderas att ha rabiesvaccinering.

En gula febern vaccination krävs för alla som reser till Bahamas från områden där sjukdomen rapporterats.

Malariaprofylax i form av clorokinin rekommender för resenärer som besöker Great Exuma. De bör även vidta försiktighetsåtgärder för att undvika myggbett.

Freeport och Nassau har vårdinrättningar som håller god standard. De kan dock vara dyra och läkare förväntar sig ofta omedelbar betalning innan behandling ges eller direkt efter, oavsett sjukförsäkring. Om du behöver behandling rekommenderas du därför att behålla kvitton för försäkringsändamål. Omfattande rese- och sjukförsäkring rekommenderas. Vårdinrättningar utanför Freeport och Nassau är begränsade och evakuering kan krävas i fall av allvarliga medicinska akutfall. Även om de i allmänhet är tillfredställande kan ambulanstransporter i händelse av en nödsituation vara långsamma.

Blodbrist har rapporterats på Princess Margaret Sjukhus. De med sällsynta blodgrupper rekommenderas att få information om alternativa leverantörer av blod skulle behovet uppstå.

Som sjukhus och andra vårdinrättningar, ligger de flesta apotek i Nassau och Freeport.

Om du regelbundet äter medicin bör du ta med dig tillräckligt för hela vistelsen. Det är även lämpligt att ha med sig ett signerat brev från din läkare som anger alla medicinska tillstånd och föreskriven behandling, inklusive läkemedlens generiska namn.

Pass

Pass krävs och måste vara giltigt i minst sex månader efter beräknat avresedatum från Bahamas.

Om du reser till eller från Bahamas via USA kommer ditt pass att inspekteras av USAs immigrationsmyndighet.

Det är lämpligt att bära med sig en kopia av sitt pass och se till att originaldokumenten förvaras på en säker plats.

Visum

De flesta europeiska, amerikanska och kanadensiska medborgare behöver inget visum för besök på upp till tre månader. De resenärer som vill förlänga sin resa måste kontakta Immigrationsdepartementet i Nassau. Underlåtenhet att få tillstånd från myndigheterna för förlängning kan resultera i dryga böter och möjligt frihetsberövande. I samtliga fall är det lämpligt att kontakta Bahamas ambassad eller konsulat för information om specifika krav. Detta gäller särskilt de som reser via USA där avtal om viseringsundantag kan ändra din status.

Kostnader för visum varierar beroende på nationalitet och vistelsen längd. Den tid som krävs för visum att behandlas varierar och det är lämpligt att kontakta din lokala ambassad minst sex veckor innan avresa.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Bahamas
  • Huvudstad: Nassau (bef. 226,100)
  • Övriga större städer: Freeport (50,400), Coopers Town (7,200), Marsh Harbour (4,600), Freetown (4,100)

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 919
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Low

Landet är säkert att resa till. Generellt sett mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center New York

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language