Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Costa Rica

Reseförsäkring Costa Rica

* Standarden på sjukvården i Costa Rica varierar. I huvudstaden Costa Rica håller de privata vårdinrättningarna hög standard, men det är samtidigt dyr så det rekommenderas att skaffa en reseförsäkring som täcker för sjukvårdskostnader. Utanför huvudstaden kan det vara svårt att hitta vårdinrättningar som håller en god standard.

* Brotten mot turister har ökat under de senaste åren i Costa Rica. Speceillt stölder av obevakad egendom är vanligt förekommande.

Köp försäkring här

Översikt

Costa Rica är ett relativt säkert land att resa till jämfört med dess grannländer. Det har positiva diplomatiska förbindelser med sina grannländer och risken för civil konflikt och terrorism är liten. Strejker och protester är vanliga i Costa Rica och kan allvarligt störa industri och transporter i drabbade områden. Sådana protester leder dock sällan till våldsamma utbyten mellan demonstranter och säkerhetspersonal. Incidenter av våld mot individer har ökat i landet i takt med att den organiserade brottsligheten ökat. Det finns även risk för översvämmning i många delar av landet vilket har skapat en ökad migration inom landet och skador på infrastrukturen.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Hälsorisker inkluderar malaria, denguefeber, hepatit A och B, HIV/AIDS och andra resenärsjukdomar. Malaria är mest vanligt i mer avlägsna landsbygdsområden medans denguefeber är vanligt i hela landet, både i städer och på landet. Andra hälsorisker inkluderar vatten- och livsmedelsburna sjukdomar, värmeslag och irritationer eller infektioner från insektsbett.

Resenärer uppmanas att vaccinera sig mot tyfus, hepatit A och B, mässling/påssjuka/röda hund (MMR) och gula febern. Du bör också vara vaccinerad mot stelkramp och difteri. HIV/AIDS är vanligt förekommande i Costa Rica jämfört med västerländska länder. Relevanta säkerhetsåtgärder bör vidtas.

Kranvatten är inte säkert att dricka, vare sig i städer eller på landsbygden. Is i drickor bör också undvikas. Buteljerat vatten rekommenderas och finns lättillgängligt i städer och på mindre orter. Frukt och grönsaker bör vara rengjorda, skalade eller kokta innan de äts. Rått eller dåligt tillagat kött eller fisk kan vara en källa till biotoxiner, och det rekommenderas starkt att undvika att äta mat från gatuförsäljare.

Sjukvårdsinrättningar i Costa Rica håller adekvat standard, men privata sjukhus och kliniker med högra standard finns främst i huvudstaden San José. Det kan ofta vara mycket folk och personalen talar ofta bara spanska. På privatkliniker och sjukhus måste du ofta betala kontant i förväg, oavsett sjukförsäkring. De flesta städer i Costa Rica har minst ett välförsett apotek och i San José finns det flera apotek som har öppet dygnet runt.

Pass

Pass krävs för alla inresor i Costa Rica. Resenärer kan behöva visa en returbiljett eller bevis på fortsatta resor, och/eller tillräckliga finansiella medel för att täcka hela vistelsen. För mer specifika inresekrav se TimaticWeb.

Visum

Medborgare från Sverige, Storbritannien, Frankrike, Australien, Kanada, Nya Zealand, USA och de flesta andra länder i EU behöver inget visum för vistelser under 90 dagar. Man kan utöka besöket i upp till 60 dagar. Ansökningar för detta görs på Immigrationsdepartementet i Costa Rica 20 dagar innan dessa 60 dagarna är över. De Costa Riciska myndigheterna är stränga med besökare som stannar för länge och straffen inkluderar böter, utvisning och möjlig vägran av framtida inresor.

Medborgare från andra nationer behöver troligtvis ett visum och du rekommenderas därför att kontakta din närmaste Costa Riciska ambassad för information om gällande regler.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Costa Rica
  • Huvudstad: San José (1,345,750) (2000 census).
  • Övriga större städer: Cartago (156,600) (2008),  Alajuela (46,554) (2008)
  • Religion: Romersk katolicism
  • Tidszon: UTC - 6

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 911
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language