Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Danmark

Reseförsäkring Danmark

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Danmark är generellt sett ett säkert resmål. Det är en stabil och demokratisk stat som har få riskfaktorer. Det finns dock en viss hotbild från terrorism; framtida terroristattentat mot Danmark och dess utländska intressen förblir en möjlighet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör se till att deras grundläggande vaccinationsskydd är uppdaterat.

Kranvattnet är säkert att dricka.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av Covid-19 coronavirus spridit sig i landet med ökande hastighet och förväntas fortlöpa under de kommandee månaderna. Internationellt resande har påverkats, och lokalt resande kan komma att påverkas av karantänåtgärder. Stora evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. 

Sjukvårdsinrättningar i Danmark håller överlag utmärkt kvalitet. På Grönland och Färöarna är dock tillgången till sjukvård mer begränsad, och evakuering kan krävas vid allvarlig sjukdom eller skada. Akutsjukvård är gratis, men patienter debiteras för uppföljande vård.

Pass

För att resa in i Danmark krävs ett pass med en giltighet på minst tre månader, såvida man inte är medborgare i en stat som skrivit under Schengenavtalet, för dessa krävs endast ett giltigt id-kort. 

Visum

Danmark har skrivit under Schengenavtalet. Medborgare från Kanada, USA och Australien kan stanna i Danmark i upp till 90 dagar utan visum. För vistelser längre än tre månader ska de vända sig till lämpligt myndighetskontor för uppehållstillstånd.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För att få information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Danmark kan resenärer besöka European Commission Visa Policy website.

Danmark
  • Huvudstad: Köpenhamn (521 397)(2009 est)
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: Centraleuropeisk tid(CET) (GMT + 1)

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Europeiska ERV Stockholm

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language