Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Estland

Reseförsäkring Estland

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Efter Estlands anslutning till NATO och EU har säkerhetssituationen i landet förbättrats. Landets ekonomi fortsätter att utvecklas, trots turbulensen kring den globala finanskrisen 2007-2009. Relationen med grannlandet Ryssland har präglat landets historia och lett till att Estland efter självständigheten från Sovjetunionen utvecklat nära band med de skandinaviska länderna och EU för att balansera upp Rysslands maktposition i landet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas kontakta en läkare eller resehälsospecialist minst 4-8 veckor innan avresa för den senaste informationen om rekommenderade vaccinationer. a

De rekommenderas även att ha följande vaccinationer aktuella: influensa, polio, vattkoppor, hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och difteri/stelkramp/kikhosta (DTP). Vaccination mot tuberkulos, hepatit B, fästingburen encefalit (TBE) och rabies rekommenderas också i vissa fall.

Även om kranvatten anses säkert att dricka rekommenderas resenärer att undvika kranvatten, is samt drycker från öppnade dryckesburkar. Resenärer rekommenderas också att vara iaktta försiktighet i fråga om konsumtion av mat och dryck från gatuförsäljare.

 

Sjukvården i Estland anses vara väldigt bra.

EU-medborgare  behöver skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) innan avresa. Det är dock bra att vara medveten om att EHIC inte är ett substitut för en sjuk- och reseförsäkring och att det därför är rekommenderat att skaffa en omfattande sjuk- och reseförsäkring innan avresa.

Icke-EU-medborgare gör också klokt i att skaffa en omfattande sjuk- och reseförsäkring innan avresa. Dock är det viktigt att känna till att en sådan försäkring troligen inte täcker sjukvårdskostnaderna på de flesta vårdinrättningar. Läkare och sjukhus förväntar sig ofta betalning i kontanter, oavsett om du har reseförsäkring eller inte.

Pass

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare behöver giltigt nationellt ID-kort eller pass för inresa i Estland. Övriga utländska medborgare behöver pass med en giltighetstid på minst sex månader efter utresedatumet ur Estland.

Visum

Svenska medborgare liksom övriga EU-medborgare och medborgare från EES-länder behöver inte visum för resa till Estland.

Utländska medborgare från flertalet andra länder behöver inte visum för vistelser på upp till tre månader under en sexmånadersperiod. För längre vistelser krävs att man ansöker om uppehållstillstånd från den estniska medborgarskaps- och migrationsnämnden.

 

Eftersom visumkrav är föremål för förändring rekommenderas resenärer att ta del av aktuell information hos den estniska ambassaden/konsulatet i hemlandet, för att därefter ansöka om visum om så är nödvändigt. Det är klokt att lämna in visumansökan med god framförhållning eftersom handläggningstiden ibland kan vara så lång som 30 dagar, även om det normalt tar 5-10 arbetsdagar.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

För information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Estland, besök European Commission Visa Policy website.

Estland
  • Huvudstad: Tallinn (396 000)
  • Övriga större städer: Tartu (101.700), Narva (66.900), Kohtla-Jarve (45.700) och Parnu (44.200)
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: UTC +2

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Moscow

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language