Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Ghana

Reseförsäkring Ghana

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Ghana har färre övergripande säkerhetsrisker jämfört med dess regional grannländer, ett fungerande demokratiskt system och goda diplomatiska förbindelser med resten av kontinenten. Även om risken för uppror är låg är protester och strejker vanliga och ibland störande.

Ghana har brutit en ond cirkel av militär diktatur och svag republikansk regering som präglat landets politiska system sedan självständigheten, och istället skapat ett fungerande system av representativa demokratiska insutitioner. Styrande partier och ledare har stigit åt sidan vid succesiva val, och tvister mellan de två största partierna, New Patriotic Party (NPP) och National Democratic Congress (NDC), beslutas via rättsliga vägar. NDC, det socialdemokratiska partiet, och dess president John Mahama arbetar fortfarande med att reformera det endemiska beskyddande nätverket som fortfarande finns inom regeringen.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör besöka sin läkare eller en resehälsospecialist för den senaste informationen om rekommenderade vaccinationer 4-6 veckor innan avresa till Accra.
 
Resenärer bör vara vaccinerade mot: hepatit A, tyfus, polio, hepatit B, mässling/påssjuka/röda hund och stelkramp/difteri. Resenärer måste vara vaccinerade mot gula febern och ha ett vaccinationsintyg, annars kan vaccination krävas på flygplatsen. 
 
Malaria är en risk i Accra och är resistent mot klorokine. Profylax rekommenderas. Se till att du tar med dig tillräckligt med anti-malaria profylax då lokala läkemedel kanske inte håller europeisk standard. 
 
Det är inte klokt att dricka kranvatten. Resenärer bör endast dricka vatten på flaska, eller vatten som filtrerats eller kokats.

Vårdinrättningar är begränsade i Accra. Många läkare och sjukhus kommer förvänta sig kontant betalning, oavsett sjukförsäkring. Allvarliga medicinska problem kommer kräva evakuering till ett land med modern utrustning.

Pass

Pass krävs för inresa i landet och måste vara giltiga i minst sex månader efter beräknat utresedatum från Ghana. De som inte har för avsikt att bosätta sig i Ghana måste visa bevis på hemresa.

Visum

Visum krävs för inresa förutom för de resenärer som är medborgare i ett Commonwealth land, då endast ett inresetillstånd krävs. Dessa kan införskaffas på närmaste ghaneanska ambassad. Väl i Ghana måste visumförlängningar ansökas om från Ghanas Immigrationservice. 

Visum är giltiga i tre månader efter utfärdandet.
 
Affärsresenärer måste uppvisa ett brev av inbjudan (letter of invitation) när de ansöker om visum. 

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Ghana
  • Huvudstad: Accra
  • Övriga större städer: Kumasi, Sekondi, Tema, Tamale
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT

Landets nödnummer

  • Polis: 191
  • Brandkår: 192
  • Ambulans: 193

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language