Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Guatemala

Reseförsäkring Guatemala

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Den största risken för resenärer och utlandsstationerade i Guatemala är våldsbrott, utpressning och kidnappning. Även om hotet från uppror är relativt lågt är det sociala missnöjet högt och protester och demonstrationer sker ofta. Guatemala har goda förbindelser med sina grannar och risken för mellanstatliga konflikter är låg.

 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Alla resenärer bör besöka sin läkare eller en resehälsospecialist minst 4-8 veckor innann avresa. De bör se till att alla rutinvaccinationer är uppdaterade, såsom: hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund och stelkramp/difteri. Vaccinationer mot rabies och hepatit B kan även vara lämpliga.

Det skedde ett utbrott av dengue-feber under 2007 och 2008. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men då det sprids genom myggor kan försiktighetsåtgärder vidtas, såsom att täcka bar hud, använda insektsmedel med DEET 30%-50% och använda myggnät på natten.

Det finns även en risk för malaria i departementen Alto Verapaz, Baja Verapaz, Peten, San Marcos, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Quiche, Retalhuleu, Suchitepequez, och Zacapa. Det finns ingen risk i områden på över 1500 meters höjd, vilket inkluder Guatemala City, Late Atitlan och Antigua. Profylax bör tas med på resan.

Kranvattnet i landet är ofta klorinerat, om det inte är det kan det vara förorenat och behöva decinficering. Det är lämpligt att endast dricka buteljerat vatten. Mjölk bör kokas före konsumtion, och se alltid till att kött och fisk är väl tillagat. Det är inte lämpligt att äta mat från gatustånd.

Standarden på Guatemalas vårdinrättningar varierar och de kan ofta vara ohygieniska. Tillgången till sjukvård är begränsad eller obefintlig på landsbygden. Många sjukhus och läkare kommer förvänta sig kontant betalning, ovsett rese- eller sjukförsäkring.

Det finns ett begränsat antal apotek, och läkemedel finns endast tillgängliga från vissa anläggningar i huvudstaden. De resenärer som vet att de kommer att behöva läkemedel under resan bör föra in dessa i landet.

Pass

Pass krävs och måste vara giltigt i minst sex månader efter inresa i landet. 

Visum

Visum krävs inte för de flesta nationaliteter för vistelser på under 90 dagar. Rådfråga närmaste guatemalanska ambassad för att kontrollera om det krävs, då inresekrav kan ändras.

För mer information se: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Guatemala
  • Huvudstad: Guatemala City
  • Övriga större städer: Mixco, Villa Nueva
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT -6

Landets nödnummer

  • Polis: 110
  • Brandkår: 122
  • Ambulans: 120

Generell riskbedömning

Medium

Undvik helst icke-nödvändiga resor till landet. Överväg ytterligare rådgivning.

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language