Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Irland

Reseförsäkring Irland

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Irland är ett säkert resmål och detta kommer sannolikt inte att förändras inom den närmsta tiden. Landet har utvecklats snabbt både ekonomiskt och politiskt sedan inträdet i EU 1973 och situationen har förbättras ytterligare tack vare de framgångsrika förhandlingarna i den nordirländska fredsprocessen. Risken för allvarliga säkerhetsstörningar är minimal, och förväntas förbli så.

De säkerhetshot som utländska medborgare riskerar att utsättas för är framförallt kopplade till småskalig kriminalitet och protestaktioner. På Irland hålls ofta demonstrationer och massmöten gällande både den inhemska och den internationella politiska utvecklingen. Risken för småskalig kriminalitet är låg men existerar ändock och lämpliga åtgärder bör vidtas.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att ha följande vaccinationer för resa till Irland: influensa, mässling/påssjuka/röda hund (MPR) och stelkramp/difteri (DPT). Bortsett från dessa finns inga andra särskilda rekommendationer.

Barnsjukdomar förekommer, men risken att smittas är begränsad som utländsk medborgare.

Irland har ett bra utbud av utmärkt hälso- och sjukvård, som är lättillgängligt i de flesta städer. Det går också bra att uppsöka apotekare för att få råd om tillfälliga åtgärder för mindre krämpor. Apotek finns allmänt tillgängliga och på apoteken finns läkemedel till försäljning över disk. Försiktighet bör tillämpas gällande vissa läkemedel som ska tas med in i landet under hela vistelsen. Alla läkemedel behöver vara tydligt märkta.

Det är bra att känna till att väntetiderna kan vara långa, särskilt för "A & E", den irländska motsvarigheten till akuten.

Pass

Alla EU medborgare, inklusive svenskar, ska medta pass eller ID-handlingar så som körkort för resor till Irland. Brittiska medborgare behöver inte ha pass för att resa till Irland, eftersom Storbritannien är en del av en den gemensam resezonen med Irland.

För medborgare från övriga länder krävs pass för inresa, men passet behöver endast vara giltigt under vistelsens längd, ingen ytterligare giltighetstid krävs.

Visum

Medborgare i EU eller EES behöver inte visum för inresa i landet, detta inkluderar svenskar. Övriga turister och affärsresenärer behöver normalt sett inte visum för de första tre månaderna av vistelsen. Resenärer som planerar att stanna längre än tre månader, eller planerar att arbeta på Irland, behöver kontakta närmaste irländska ambassad för att ta reda på vilka krav som gäller i deras specifika fall.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Irland
  • Huvudstad: Dublin (1 045 769)
  • Religion: Romersk-katolsk
  • Tidszon: GMT

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Tjeckien

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language