Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Kamerun

Översikt

Kameruns Demokratiska Folkrörelseparti (RDPC) leder till synes landet som en enpartistat. Trots iscensättningen av ett flerpartival i 2011 ifrågasätts trovärdiheten av demokratin i Kamerun.

En ledande oro för organisationer som är verksamma i landet är exponeringen för kidnappning-för-lösensumma av deras personal av beväpnade kriminella och terrorist-element, framför allt i de norra provinserna från Nigerias Boko Haram grupp. Rebellattacker längs gränsen till Borneo har föranlett Kamerun att ansluta sig till en regional militär offenisv mot terroristgruppen, som har proklamerat sin trohet till Islamiska Staten (IS).
 
Brottslighet är ett allvarligt hot i hela landet, både i de större storstadsområdena, i bostadsområden och längs huvudvägar och trafikleder. Utländska medborgare, särskilt de från europa, har varit föremål för opportunistiska och våldsamma brottslingar. Fordonsbrott är också ett bekymmer längs landsvägar och incidenter av kidnappning, bilkapning och rån rapporteras ständigt. Detta hot accentueras i gränsregionerna med Nigeria, Tchad och CAR, hela norra delen av landet och i områden utanför storstäderna, med banditverksamhet och motorvägsrån en betydande oro.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Ett av de största orosmomenten för resenärer till Kamerun är de många hälsorisker som finns i landet, vilket kräver detaljerade försiktighetsåtgärder.
 
De vaccinationer som rekommenderas inkluderar: hepatit A, meningococcus meningit, polio, stelkramp/difteri, mässling/påssjuka/röda hund, tyfus och gula febern. För vistelser längre än sex månader eller för de resenärer som har kontakt med lokalbefolkningen rekommenderas även hepatit B och rabies. Malaria är endemisk i hela landet och profylax bör tas.
 
Utöver dessa hälsorisker finns även de vanliga reserelaterade problemen såsom resenärsdiarré.

Det finns endast begränsad tillgång till vårdinrättningar i Kamerun. De flesta läkare och sjukhus förväntar sig kontant betalning oavsett reseförsäkring. Utanför städerna finns det väldigt liten tillgång till vårdinrättningar. I händelse av allvarliga medicinska problem kan medicinsk evakuering krävas till land med bättre sjukvårdsmöjligheter.

Pass

Pass giltigt i 6 månader krävs för alla medborgare i Sverige, USA, Australien, Kanada, och andra EU-länder. Utöver detta måste resenärer ha bevis för retur eller fortsatt resa (dvs. en flygbiljett) för att lämna Kamerun. De enda undantagen är de som reser vidare inom 24 timmar och på samma plan, och därför inte lämnar flygplatsen.

Visum

Turist- eller affärsvisum krävs för alla resenärer. Dessa kan köpas för perioder från en dag till sex månader, och är alla giltiga för flera inresor.

Kopior av reseförsäkringshandlingar krävs nu för alla visumansökningar. Du kan oftast ansöka om visum från ett kamerunskt konsulat. Visum kan även erhållas vid ankomst.

Ett vaccinationsintyg mot gula febern krävs av alla resenärer.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Kamerun
  • Huvudstad: Yaounde
  • Övriga större städer: Douala, Limbe, Garoua, Kousseri
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT+1

Landets nödnummer

Generell riskbedömning

Medium

Undvik helst icke-nödvändiga resor till landet. Överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language