Kanada

Reseförsäkring Kanada

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Kanada är ett i allmänhet säkert resmål, med begränsade faktorer som påverkar resenärers säkerhet. De huvudsakliga riskerna för utländska medborgare är småbrottslighet och klimatrelaterade risker. Småbrottslighet såsom väskryckning, stöld och ficktjuveri är de vanligaste brotten som begås. Klimatförhållanden kan orsaka störningar som kan påverka väg-, flyg- och tågresor. I synnerhet gäller detta under den kanadensiska vintern, då svåra snöstormar ofta förekommer.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

I allmänhet krävs inga särskilda vaccinationer eller mediciner för resor till Kanada, men resenärer rekommenderas att se till att vaccinationer mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), difteri/stelkramp/påssjuka (DTP), polio samt influensa är uppdaterade.

Insektsmedel och andra åtgärder för att förhindra myggbett rekommenderas efter skymning i slutet av sommaren och början av hösten.

Bra sjukvård är allmänt tillgänglig i Kanada. Det kanadensiska sjukvårdssystemet är baserat på en provinsiell grund (t.ex. provinsen Ontario har sin egen sjukförsäkringsplan liksom var och en av de andra provinserna och territorierna) och finansieras av de kanadensiska skattebetalarnas pengar. Turister och tillfälliga besökare har inte rätt till sjukvårdssystemet och bör ha en egen försäkring för att täcka eventuella kostnader för läkarvård. Det är bra att känna till att det kan hända att vårdpersonal i provinsen Quebec i vissa fall enbart talar franska. Allvarliga medicinska problem som kräver sjukhusvård och evakuering till USA kan kosta tusentals dollar. Läkare och sjukhus förväntar sig ofta omedelbar kontant betalning för medicinsk behandling.

 

Pass

Pass med en giltighetstid på minst en dag efter planerad avresa krävs för inresa i Kanada. Detta gäller för samtliga medborgare utom kanadensiska medborgare, personer med intyg på att de är permanent bosatta i Kanada, resenärer som anländer från St. Pierre & Miquelon eller USA och är permanent bosatta i USA samt innehar amerikanskt registreringskort (Green Card) eller franska medborgare som anländer från och är bosatta i St. Pierre & Miquelon.

Visum

Eftersom visumkraven skiljer sig åt för olika nationaliteter rekommenderas resenärer att kontakta kanadensiska ambassaden för information om specifika visumkrav. Svenska medborgare som anländer med flyg behöver inte visum för resa till Kanada, men måste ansöka om ett ETA (Electronic Travel Authorization) före resan. Detta gäller även för de flesta andra EU-medborgare. Ytterligare information hittas här: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Kanada
  • Huvudstad: Ottawa
  • Övriga större städer: Toronto, Montreal och Vancouver
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT -3.5 till -8

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 911
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Se alla våra försäkringar

Vi har reseförsäkringar för alla typer av resor - oavsett om du ska på charterresa, vill backpacka, plugga utomlands eller ska åka på tjänsteresa.

Närmaste servicekontor

Euro-Center New York

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.