Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Kazakstan

Reseförsäkring Kazakstan

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Kazakstan anses vara det mest stabila av de forna sovjetrepublikerna i centralasien. Hotet från konflikt begränsas av statens styrka och dess säkerhetsstyrkor, det är osannolikt att en väpnad konflikt kommer att ske inom en överskådlig framtid. Den organiserade brottsligheten (i form av korruption) är dock genomgripande i Kazakstans rättsväsende, polis, tull och kommersiella sektorer. Detta påverkar i synnerhet framtida utländska investeringar genom restriktiva statliga ingripanden och byråkratiska procedurer, som kan manifesteras i böter, förseningar av tillstånd och olika former av bedrägeri. Korruptionen har ökat i takt med den ekonomiska tillväxten, då regeringen distribuerar olje- och gastillgångar nedåt till kunder i hela samhället. Flera utländska företag har varit tvungna att gå med på överenskommelser över Foreign Corrupt Practices Act efter att ha mutat kazakiska tjänstemän, i synnerhet inom oljesektorn.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör konsultera sin läkare eller en resehälsospecialist för den senaste informationen om rekommenderade vacciner 4-6 veckor innan avresa till Kazaksstan. Du bör se till att dina rutinvacciner (influensa, vattkoppor, polia, mässling/påssjuka/röda hund och difteri/kikhosta/stelkramp) är uppdaterade. Det rekommenderas även att du vaccineras mot tyfus, och du bör även överväga vaccinationer om hepatit A och B, rabies, och fästingburen encefalit. Fästingburen encefalit är vanlig i Kazakstan, speciellt i berg- och skogsområden mellan april och juni. Som en säkerhetsåtgärd bör du även använda insektsmedel med 30-50% DEET. Att täcka bar hud genom att stoppa in byxorna i strumporna och använda stövlar istället för sandaler kan också hjälpa.
 
Höga nivåer av drogresistent tuberkulos har rapporterats i Kazakstan.
  
Det rekommenderas att undvika kranvatten om det inte kokats, filtrerats eller kemiskt desinficerats. Av denna anledning bör du även undvika isbitar i drycker och frukt och grönsaker som sköljts i kranvatten, om de inte skalats eller kokats. Mjölkprodukter är oftast pastöriserade, men det kan vara klokt att få detta bekräftat innan man äter dem.

Vårdinrättningar i Kazakstan är långt under västerländsk standard, resenärer bör därför se till att deras reseförsäkring täcker medicinsk evakuering. Många läkare och sjukhus förväntar sig kontant betalning, även om du har reseförsäkring.

Pass

Pass krävs för inresa i landet, och måste vara giltigt i minst sex månder efter beräknat utresedatum. Utländska medborgare måste alltid bära legitimation, men officiella kopior av pass är ibland accepterat.

Visum

De flesta besökare behöver ett visum, som kan erhållas från närmaste kazakiska ambassad. Resenärer från somliga länder, som Sverige, kan resa till Kazakstan utan visum, förutsatt att de inte stannar längre än 15 dagar.
 
Visum för en inresa kräver ingen inbjudan, men visum för flera inresor kräver en injudan från en individ eller sponsrande organisation. Affärsvisum måste sökas, godkännas och erhållas innan resa till Kazakstan. Resenärer som vill stanna i längre än sex månader kan komma att behöva ett arbets/uppehållstillstånd.
 
Besökare kan även vara tvungna att uppvisa reutrbiljetter när de korsar gränsen till Kazakstan.
  
För besök längre än 90 dagar måste resenärer registrera sig hos inrikesministeriet. För längre besök kan registreringen ofta utföras av företaget eller organisationen som bjudit in dig till Kazakstan, eller den resebyrå du bokat med. Då registreringsprocessen kräver att du anger en address bör även varje flytt inom landet rapporteras till inrikesministeriet.

Turistvisum kan inte förlängas, men affärsvisum kan förlängas upp till sex månader, om en injudan från en kazakisk organisation kan visas. För att färlänga ditt visum måste du kontakta det lokala inrikesministeriet. 

De kazakiska myndigheterna är mycket strikta när det kommer till visumkrav. Underlåtenhet att följa villkoren av ditt visum kan resultera i fängelse, böter, försenad avresa och eventuellt förbud från återresa i upp till fem år.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Kazakstan
  • Huvudstad: Astana
  • Övriga större städer: Almaty, Karaganda, Öskemen, Pavlodar, Shymkent, och Taraz
  • Religion: Sunni Islam (64 procent), Ortodox Kristendom (28 procent)
  • Tidszon: GMT+5

Landets nödnummer

  • Polis: 102
  • Brandkår: 101
  • Ambulans: 103

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Moscow

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language