Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Kongo

Reseförsäkring Kongo

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Republiken Kongo, ofta kallad Kongo-Brazzaville, har höjda nivåer av politisk risk i kombination med dålig infrastruktur och en våldsam bakgrund. Sedan självständigheten 1960 har Kongo upplevt en serie uppror, revolter, presidentmord och militära ingripanden i den politiska processen. 

Rebellrörelser och kriminell aktivitet på landsbygden utgör även ett hot om våld, speciellt i Pool regionen i sydöst. Att resa mellan de två stora städerna i söder, Brazzaville och Pointe-Noire, utgör allvarliga hot då väpnade ligor attackerar utländska resenärer, både på vägar och tåg. Brottsligheten i städer är däremot mindre allvarlig och utgörs till största delen av småbrottslighet. 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Vårdinrättningar och tjänster håller som regel dålig standard och är ofta fallfärdiga. Antalet vårdpersonal i landet är otillräcklig för att ge den vård som behövs till den kongolesiska befolkningen. De vanligaste dödsorsakerna är malaria, diaréerelaterade sjukdomar, tuberkulos, mässling och HIV/AIDS.
Resenärer till Kongo rekommenderas följande vaccinationer:
• Hepatit A
• Tyfus
• Gula Feber
• Polio
• Hepatit B
• Rabies
• Mässling/påssjuka/röda hund (MMR)
• Stelkramp-Difteri

Ett vaccintionsintyg för gula febern krävs för alla resenärer över ett års ålder.

 

Vårdinrättningar är ytterst begränsade utanför Brazzaville och Point-Noire, särskilt på landsbygden. Sjukförsäkring för resenärer är viktig och bör omfatta akut evakuering. Läkemedel är en bristvara och resenärer som behöver medicin bör ta med sin egen, med officiella etiketer. I Brazzaville och Point-Noire har ett stort antal privata apotek och vårdcentraler öppnat som erbjuder ett brett utbud av tjänster. 

Pass

Ett pass krävs och måste vara giltigt i minst sex månader efter inresa. 

Visum

Visum krävs för att besöka Kongo (för följande syften: turism, forskning, näringsliv eller filmning) med undantag för medborage i DR Kongo och Gabon. Visum är giltigt för flera inresor.

Besökare måste vid ankomst visa ett vaccinationsintyg för gula febern.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Kongo
  • Huvudstad: Brazzaville
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT+1

Landets nödnummer

  • Polis: 24266654804
  • Brandkår: 24266654804
  • Ambulans: 24266654804

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language