Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Laos

Reseförsäkring Laos

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Landsinformationen på denna webbplats har översatts med hjälp av maskinöversättning av vår partner. Arbete har utförts för att tillhandahålla en så korrekt översättning som möjligt, dock ska du som läsare ha i åtanke och acceptera att ingen automatisk översättning är perfekt och bör inte heller läsas eller tolkas som så. Landsinformationen är inte avsedd att vara en källa till råd eller handling baserat på det material som presenteras. Ingen garanti antyds eller ges, inga anspråk eller rättsliga åtgärder accepteras.


Översikt

Laos har en generellt måttlig hotmiljö. Brott relaterat till narkotikahandel och landminor är de viktigaste riskfaktorerna för resenärer i landet. Det finns ingen information som tyder på att terroristgrupper verkar i landet eller riktar sig mot den laotiska regeringen.

Mellan slutet av 2015 till början av 2016 inträffade emellertid få attacker i provinserna Luang Prabang och Xaisomboun, vilket orsakade flera skadade. Attackerna riktade sig också mot utländska medborgare, särskilt kinesiska kontraktsanställda. Det är inte känt om attackerna är kopplade till några inhemska eller utländska terroristorganisationer. Det tidigare upproriska hotet mot den Laotiska regeringen som uppstod av Hmong-rebeller verkar också ha minskat de senaste åren. Även om bekräftade rapporter om militär utplacering och utegångsförbud föreslår kvarvarande Hmong-upprorisk aktivitet i Xieng Khouang-provinsen. Den stora mängden oexploderad fängelse (UXO) som finns kvar från Indokinakriget orsakar mer än 300 skadade per år. UXO finns i vissa delar av Savannakhet, Xieng Khouang, Saravane, Khammouane, Sekong, Champassak, Houaphan, Attapeu, Luang Prabang och Vientiane. Dessutom finns många gruvfält kvar från kriget längs väg 7 (från väg 13 till Vietnamgränsen), väg 9 (Savannakhet till Vietnamgränsen) och väg 20 (Pakse till Saravane).

Försiktighet krävs i avlägsna områden längs Laos gräns till Myanmar. Banditer, narkotikahandelare och andra personer som bedriver olaglig verksamhet verkar i dessa gränsområden, liksom beväpnade upproristgrupper som motsätter sig Myanmars regering. Den organiserade kriminella verksamheten har ökat i takt med narkotikamissbruk, vilket också har lett till en ökning av våldsbrott i samband med narkotikahandeln.

Det är strängt förbjudet att religiöst förhandla eller distribuera religiöst material, och de som fångats med detta kan arresteras och deporteras. Bevis tyder på att underjordiska kyrkor utsätts för förföljelse av myndigheter regelbundet. Landet står inför försumbara hot från strejker och protester eftersom de är förbjudna enligt lag. Sällsynta handlingar med civil oro förekommer huvudsakligen som svar på regeringens åtgärder. Statliga säkerhetsstyrkor tros vara inblandade i försvinnandet av flera högprofilerade individer och rättighetsaktivister. Minst tre amerikanska medborgare förblir saknade i Laos och detaljer om deras vistelseort är fortfarande okänt.

Ökad turism har sett en spridning av typer av brott. Stölder och påsar har oftast rapporterats, med incidenter som ökar fram till semestrar som Lao nyår. Stöld av pass har också nämnts som ett särskilt problem. Det amerikanska utrikesdepartementet rekommenderar försiktighet i barer och andra platser där alkohol serveras, eftersom missbruk och våldtäkter har rapporterats. Polisen har befogenhet att stoppa resenärer var som helst när som helst. Bär alltid identifiering.

Körning efter mörker ökar risken för olyckor eftersom fordon ofta inte har ljus. Boskapen strider också mot vägarna och orsakar olyckor. Resor på Mekong-floden med snabbbåt är farliga, särskilt när vattennivån är låg. Forsränning, kajakpaddling, slangar och andra vattenbaserade aktiviteter är farliga och händelser av drunkning och allvarliga skador har rapporterats, särskilt i Vang Vieng. Myndigheterna får begränsa resor på landsbygden utanför populära turistmål. Begränsade områden kanske inte är markerade eller ens kända av lokala medborgare.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en resehälsoexpert eller allmänläkare för att få den senaste informationen om vilka vacciner som rekommenderas ungefär 4-8 veckor innan de avgår till Laos. Se till att du är uppdaterad om rutinvacciner innan din resa. Följande vaccinationer rekommenderas: mässling-påssjuka-röda hund (MMR), stelkramp-difteri-kikhosta, polio och influensa. Resenärer kan också överväga vaccinationer mot hepatit B och rabies, enligt specifikationerna för deras resa.

Dengue är endemisk i Laos och risken finns nationellt året runt. Toppöverföring sker under maj till oktober.

Malariarisk finns i hela Laos, inklusive stadsområden, förutom staden Vientiane. Användning av läkemedel mot malaria (Lariam, Malarone eller doxycyklin) rekommenderas för alla områden. Denna profylax bör stödjas av användning av insektsmedel, myggnät och långärmade kläder runt skymningstimmarna.

Laos har risk för pågående överföring av Chikungunya och Zika-virus. Resenärer bör vidta noggranna åtgärder mot myggbett under dagtid. Gravida kvinnor och de som överväger att bli gravida bör undvika att resa till landet.

Ett vaccinationsintyg för gul feber krävs från resenärer som kommer från ett land med risk för överföring av gul feber.

Risk för japansk encefalit förekommer i hela Laos, överföring sker hela året.

Schistosomiasisrisk finns på ön Khong i Mekongfloden som gränsar till Kambodja och i distrikten Pak Sé och Champassak längre norrut. Undvik att simma i sötvatten, såsom sjöar, floder, dammar och västländer och äta rå mat som inte har tvättats med renat vatten.

Resenärer bör vara medvetna om riskerna med resenärens sjukdomar som diarré. Resenärer måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när de dricker vatten eller äter mat inom landet och endast dricker vatten från förseglade flaskor från en ansedd källa.

Det är tillrådligt att ta med läkemedel mot diarré och orala rehydratiseringssalter för att förhindra uttorkning.

Tuberkulos är endemisk och ett stort hälsoproblem i Laos.

Från och med januari 2021 har ett fåtal fall av Covid-19 bekräftats. Även om utbrottet har begränsats hittills är det fortfarande möjligt med mindre störningar inom sjukvården.

Reseförsäkring rekommenderas starkt för personer som planerar att resa till Laos eftersom allvarliga hälsoincidenter kan kräva medicinsk evakuering till ett annat land. Under alla omständigheter, om en sådan nödsituation inträffar, rekommenderas transfer till Bangkok för bättre medicinsk behandling. Besökare som lider av bestående sjukdom bör se till att de får tillräckligt med medicin innan de reser eftersom det kanske inte finns populära mediciner i Laos.

Även i nödsituationer ber sjukhus om förskottsbetalning och detta bör vanligtvis ske i hård valuta.

Pass

Pass och visum krävs för alla som vill besöka Laos. Pass bör vara giltiga i sex månader efter det avsedda avresedatumet från Laos. Besökare bör se till att de får en stämpel på passet när de anländer. Annars kan böter åläggas efter regelbundna kontroller av polisen på gatan. Besökare bör dessutom bära bevis på sin identitet hela tiden eftersom stränga böter också gäller.

Visum

Besökare kan få visum när de anländer till Laos. Trettio dagar är den tillåtna vistelseperioden i landet. För att få visumet måste besökare ha två fotografier av passstorleken och betala $ 30- $ 42 (enligt ursprungslandet) vid ankomstpunkterna. Medlemmar i familjer med samma efternamn och adress kan debiteras lika mycket som en enda person. Poängen kan vara en av de tre internationella flygplatserna i landet eller andra gränsövergångar också. I november 2019 sade myndigheterna att visum vid ankomst kommer att upphöra på följande platser, nämligen: Pang Hok (Phongsaly), Nam Soy (Houaphanh) och Nam Ngeun (Xayabouly) landgränskontrollpunkter (från den 31 december 2019). Programmet kommer dessutom att avbrytas vid Nam Kanh (Xiengkhouang) och Nam Heuang (Xayabouly) landgränskontrollpunkter och Savannakhet International Airport (ZVK) från och med den 31 mars 2020, liksom på Nam Phao (Bolikhamxay), Na Pao ( Khammouane) och Phoukeua (Attapeu) landgränskontrollpunkter från 30 juni 2020.

Namnen på möjliga överfarter är: Wattay International Airport, Luang Prabang International Airport, Pakse International Airport, Friendship Bridge vid den thailändska gränsen, Savannakhet / Mukdahan, Densavanh / Lao Bao, Boten / Mohan, Houai Sai / Chiang Khong, Nam Phao / Cau Treo, Thakhek / Nakhon Phanom, Vangtau / Chongmek och Nam Kan / Ngo Anh.

Besökare kan förlänga viseringens varaktighet vid Immigrationsavdelningen med ytterligare 60 dagar och genom att betala $ 2 per dag. Om någon stannar längre än det är tillåtet måste han betala $ 10 för varje ytterligare dag när han anländer till flygplatsen för avresa. Fängelse kan inte uteslutas i detta fall.


Besökare som reser av affärsmässiga skäl bör ordna sina inresedokument före ankomst. När någon vill besöka Laos av professionella skäl måste han ge Laos utrikesministerium namnet på en individ eller ett företag som sponsor för att få tillstånd till landet. Detta är en lång process som varar mellan 1 och 3 månader. För ytterligare information om visum, besök https://cibtvisas.co.uk/visas .

En flygplatsskatt på USD 10 vid avresa gäller.

Dubbel nationalitet erkänns inte lagligt av Laos regering och dubbla medborgare bör vara medvetna om deras visumkrav.

Vid ankomst bör besökarna förklara antika föremål de har i sin besittning. De får inte ta ut landet religiösa artefakter och andra antikviteter.

Besökare som reser från områden där gul feber är endemisk är skyldiga att ha ett intyg om vaccination mot gul feber.

Laos
 • Huvudstad: Vientiane (pop 196.731)
 • Religion: Buddhism och inhemsk tro
 • Tidszon: UTC + 07

Landets nödnummer

 • Polis: 191
 • Brandkår: 190
 • Ambulans: 195

Köp försäkring

Ändra din sökning Boka här
Datum då försäkringen ska gälla

Försäkringens startdatum kan inte vara tidigare än dagens datum

1
Ålder vid avresa
Besöksperiod

Försäkringens startdatum kan inte vara tidigare än dagens datum

1
Ålder på besökaren vid hemresedatum
Betaldatum boende
Hyresperiod

Försäkringens startdatum kan inte vara tidigare än dagens datum

Pris för boende
1
Ålder på besökaren vid hemresedatum
Betalningsdatum
Utresedatum
1
Pris (belopp) per person
 • Afghanistan
 • Albanien
 • Algeriet
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Amerikanska Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarktis
 • Antigua och Barbuda
 • Argentina
 • Armenien
 • Aruba
 • Australien
 • Azerbajdzjan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgien
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bonaire
 • Bosnien-Hercegovina
 • Botswana
 • Bouvetön
 • Brasilien
 • Brittiska Jungfruöarna
 • Brittiska territoriet i Indiska Oceanen
 • Brunei
 • Bulgarien
 • Burkina Faso
 • Burma (Myanmar)
 • Burundi
 • Caymanöarna
 • Centralafrikanska republiken
 • Chile
 • Colombia
 • Cooköarna
 • Costa Rica
 • Curaçao
 • Cypern
 • Danmark
 • Demokratiska republiken Kongo (DRK)
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominikanska Republiken
 • Ecuador
 • Egypten
 • Ekvatorialguinea
 • El Salvador
 • Elfenbenskusten
 • Eritrea
 • Estland
 • Etiopien
 • Falklandsöarna
 • Fiji
 • Filippinerna
 • Finland
 • Frankrike
 • Franska Guyana
 • Franska Polynesien
 • Franska territorierna i södra Indiska Oceanen
 • Färöarna
 • Förenade Arabemiraten
 • Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västin
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgien
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Grekland
 • Grenada
 • Grönland
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Heardön och McDonaldöarna
 • Holländska Antillerna (Curacao, St. Maarten)
 • Honduras
 • Hongkong
 • Indien
 • Indonesien
 • Irak
 • Iran
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italien
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordanien
 • Julön
 • Kambodja
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Kazakstan
 • Kenya
 • Kina
 • Kirgizistan
 • Kiribati
 • Kokosöarna
 • Komorerna
 • Kosovo
 • Kroatien
 • Kuba
 • Kuwait
 • Laos
 • Lesotho
 • Lettland
 • Libanon
 • Liberia
 • Libyen
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Macao
 • Madagaskar
 • Makedonien
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldiverna
 • Mali
 • Malta
 • Marocko
 • Marshallöarna
 • Martinique
 • Mauretanien
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexiko
 • Mikronesiska federationen
 • Moçambique
 • Moldavien
 • Monaco
 • Mongoliet
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Namibia
 • Nauru
 • Nederländerna
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Nordkorea
 • Nordmarianerna
 • Norfolkön
 • Norge
 • Nya Kaledonien (Chesterfieldöarna, Fortuna)
 • Nya Zeeland
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Papua Nya Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Pitcairn
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republiken Kongo
 • Réunion
 • Rumänien
 • Russia (East of Ural)
 • Rwanda
 • Ryssland
 • Saint Barthelemy
 • Salomonöarna
 • Samoa
 • San Marino
 • São Tomé och Príncipe
 • Sate of Palestine
 • Saudiarabien
 • Schweiz
 • Senegal
 • Serbien
 • Seychellerna
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint Maarten
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Somalia
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • St Helena
 • St Kitts och Nevis
 • St Lucia
 • St Pierre och Miquelon
 • St Vincent och Grenadinerna
 • Storbritannien
 • Sudan
 • Surinam
 • Svalbard och Jan Mayen
 • Swaziland
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
 • Sydkorea
 • Sydsudan
 • Syrien
 • Tadzjikistan
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Tchad
 • Thailand
 • Tjeckien
 • Togo
 • Tokelauöarna
 • Tonga
 • Trinidad och Tobago
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Turks- och Caicosöarna
 • Tuvalu
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraina
 • Ungern
 • Uruguay
 • USA
 • Uzbekistan
 • Wallis och Futunaöarna
 • Vanuatu
 • Vatikanen
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Västra Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Åland Islands
 • Österrike
 • Östtimor
 • Asien
 • Afrika
 • Europa
 • Sydamerika
 • Nordamerika inkl. USA
 • Nordamerika exkl. USA
 • Oceanien
 • England
 • Skottland
 • Wales
Dölj val Dölj
 • {{originalfilename}} x

Närmaste servicekontor

Euro-Center Bangkok

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i, med undantag för avrådan gällande Covid-19. Vänligen se listan UD avråder för mer information, samt mer information om Covid-19 och våra försäkringar här >

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka