Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Litauen

Reseförsäkring Litauen

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Litauen är ett litet och säkert land utan anmärkningsvärda säkerhetsrisker. Politiska oroligheter och protester utgör oftast inget problem och brottsligheten har sjunkit stadigt under flera år, trots ekonomisk oro. Organiserad brottslighet förekommer, inklusive smuggling av droger och människor, men våldsamheter är ovanliga. Majoriteten av de brott som drabbar turister är småbrott, så som ficktjuveri, inbrott och stölder från fordon. Områden där risken för detta är förhöjd inkluderar turistområden så som Gamla stan i Vilnius, eller nära huvudstadens centralstation. Våldsbrott sker oftast runt nattklubbar sent på nätterna och är alkoholrelaterade. Främlingsfientliga och sexuella trakasserier av fysisk natur sker emellanåt mot utländska resenärer i storstäderna. Ökad fientlighet från Ryssland utgör ett signifikant och långsiktigt säkerhetsproblem, precis som i de andra baltiska staterna.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör se till att de grundläggande vaccinationerna mot hepatit A och B, tuberkulos, tyfus, stelkramp och difteri och MPR (mässlingen, påssjuka, röda hund) är uppdaterade. Resenärer bör också överväga vaccination mot rabies ifall det finns hög risk för kontakt med djur. Fästingburen encefalit (TBE) och borrelia kan också ofta förekomma i skogsområden i Litauen och det kan vara klokt att vaccinera sig, samt iaktta skyddsåtgärder.

Vattnet är drickbart och säkert, men resenärer bör vara medvetna om att det kan vara grumligt på grund av höga nivåer av mineraler.

Europeiska resenärer bör skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) innan avresa till Litauen. Detta ger rätt till akutvård i nationella sjukhus till reducerad kostnad. Dock ersätter detta inte behovet av en rese- och sjukförsäkring. Det rekommenderas starkt att resenärer införskaffar en reseförsäkring för att de inte ska tvingas stå för hela kostnaden vid eventuell vård och hemtransport.  

Kvaliteten på vårdinrättningar håller inte alltid samma kvalitet som i andra västländer, men flertalet sjukhus och kliniker har mycket hög standard på sina tjänster. Resenärer bör förvänta sig att läkare och sjukhus begär betalning direkt. Om det skulle krävas omedelbar tillgång till toppmoderna vårdfaciliteter kan det vara aktuellt med evakuering till andra västeuropeiska länder.

Pass

Resenärer från länder som är medlemmar i Schengenområdet, så som Sverige, kan besöka Litauen med endast nationella ID-handlingar. För övriga besökare krävs ett giltigt pass för inresa till Litauen.

Passet ska vara giltigt i tre månader efter inresedatumet i landet. Resenärer från länder inkluderade i Schengen-avtalet kan stanna i Litauen i tre månader inom en 180 dagars period utan krav på visum.

Visum

Om resenärer planerar att stanna i landet under en period som överskrider 90 dagar inom en sex-månaders period behöver de ansöka om temporärt uppehållstillstånd. Det är rekommenderat att göra detta innan ankomsten till Litauen eftersom ansökningsprocessen tar tid.

För resenärer från länder utanför EU krävs bevis på sjukförsäkring som kan täcka kostnader för eventuell sjukvård och sjukhusvistelse. Om bevis på försäkringsskydd inte kan presenteras vid ankomst i Litauen kommer man behöva köpa tillfällig sjukförsäkring som kostar ungefär 1 USD om dagen.

Resenärer bör vara medvetna om att det finns restriktioner gällande att ta med kontantsummor som överskrider 10 000 Euro in i eller ut ur Litauen.

Resenärer som besöker Kuriska näset bör vara medvetna om att delar av det hör till Ryssland -  Kaliningrad-regionen, och för att besöka dessa områden krävs ryskt visum.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum vid inresa till Litauen, besök European Commission Visa Policy website.

Litauen
  • Huvudstad: Vilnius (540 000)
  • Övriga större städer: Kaunas (358 000), Klaipeda (186 000) och Siauliai (128 000).
  • Religion: Katolicism
  • Tidszon: UTC + 2 med sommartid

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Low

Landet är säkert att resa till. Generellt sett mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Moscow

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language