Mauritius

Reseförsäkring Mauritius

* Sjukvården på Mauritius har överlag hög standard. Vid allvarligare skade- eller sjukdomsfall kan det dock krävas evakuering till Sydafrika.

* Snäckfeber (schistosomiasis) är en risk om man badar, simmar eller vadar i förorenat vatten. Även den s.k. stenfisken, vilken visserligen är ovanlig, kan utgöra en risk då dess taggar kan vara dödliga.

Köp försäkring här

Översikt

Den lilla önationen Mauritius anses vara ett av Afrikas mest stabila och välmående länder, som erbjuder en säker miljö och konkurrenskraftiga affärsvilkor.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Denguefeber är en hälsorisk, men det finns i dagsläget inget vaccin. Det har dock inte rapporterats några utbrott de senaste åren. Malaria är också en hälsorisk.

Hepatit A, dysenteri, stelkramp-difteri, hepatit B och hjärnhinneinflamation förekommer mellan december och juni. Du rekommenderaas därför att vidta försiktighetsåtgärder och konsultera din läkare innan resa till Mauritius.

Schistosomiasis är också en risk som föreligger när man simmar, badar eller vadar i förorenat vatten. Stenfisken är ovanlig men dess taggar kan vara dödliga, så resenärer bör vara försiktiga.

Det finns gott om vårdinrättningar och de håller hög standard. Det finns även ett antal relativt billiga privata kliniker, vars personal ofta har utbildats i västvärlden. Utländska besökare måste betala för behandling på statliga vårdinrättningar. Rese- och sjukförsäkring som täcker evakuering i nödsituation rekommenderas.

Var medeveten om ansökan för arbetstillstånd eller uppehållstillstånd även kräver att HIV-test utförs.

Pass

Brittiska resenärer behöver ett pass, men de behöver inte ansöka om visum före sin ankomst, då ett tremånaders visum kommer att ufärdas vid ankomsten.

Du bör vara medveten om att du kan komma att nekas inträde i Mauritius om giltighetstiden för ditt pass är mindre än sex månader, eller om du inte har någon returbiljett. Vissa flygbolag kommer även att vägra passagerare ombordsstigning om giltighetstiden på passet är mindre än sex månader, och detta kommer oundvikligen leda till en monetär förlust för dig.

 

Visum

Besökare bör vara medvetna om att de måste ge addressuppgifter om boende vid ankomst. De som aländer från länder där malaria rapporterats kan ombes att ge ett blodprov.

Ett vaccinationsintyg för gula febern krävs av de besökare som reser från länder där sjukdomen rapporterats.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Mauritius
  • Huvudstad: Port Louis

Landets nödnummer

  • Polis: 999
  • Brandkår: 115
  • Ambulans: 114

Generell riskbedömning

Low

Landet är säkert att resa till. Generellt sett mycket liten risk.

Se alla våra försäkringar

Vi har reseförsäkringar för alla typer av resor - oavsett om du ska på charterresa, vill backpacka, plugga utomlands eller ska åka på tjänsteresa.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.