Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Mexiko

Reseförsäkring Mexiko

* Brottsligheten i Mexiko är utbredd. Brottsligheten innefattar såväl småbrottslighet som våldsbrott och kidnappning. Även korruption bland polis och militär kan orsaka problem.

* Många av de offentliga sjukhusen lider av underfinansiering och personalbrist, vilket påverkar kvalitén på den vård som erbjuds. Det har även framkommit klagomål på sjukhus som tagit ut överpriser för turister.

* Jordbävningar är vanligt förekommande i många delar av Mexiko.

Köp försäkring här

Översikt

Den mest betydande risken i Mexiko är brottslighet, inklusive småbrottslighet och våldsbrott samt kidnappning, vilket påverkar både lokalbefolkningen och utländska medborgare. Det finns en stor närvaro av organiserade kriminella grupper i hela landet även om våldet är starkt koncentrerat längs den amerikanska gränsen, samt till de södra delstaterna Guerrero och Michoacan. Det finns en stor risk för civila oroligheter i större städer. Även om protester ofta är fredliga så finns det en viss historia av demonstrationer som slutat i våldsamma sammandrabbningar med polisen. Mexiko är också utsatt för miljökatastrofer, inklusive orkaner, översvämningar och jordbävningar.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en läkare eller vårdcentral ungefär 4-6 veckor innan avresa till Mexiko för att få den senaste information angående vilka vaccinationer som rekommenderas.

Resenärer bör ha vaccinationer mot influensa, polio, vattenkoppor (eller varicella), hepatit A, tyfus, difteri, stelkramp, kikhosta och mässling/påssjuka/röda hund (MMR).

Det rekommenderas även vaccination mot hepatit B, rabies och tuberkulos.

Malaria finns i Mexiko, vissa stater har en högre risk än andra. Vissa avlägsna områden i söder har malariafall hela året runt medan städer på högre höjd är malariafria. Turistresorter är oftast malariafria, vilket även Mexiko City är.

Denguefeber är vanligt i Latinamerika och Karibien och kan förekomma under hela året. År 2007 skedde en signifikant ökning av mängden rapporterade fall av denguefeber i regionen.

Kvaliteten på vattnet längs vissa stränder i, eller nära, Acapulco eller andra stora kustsamhällen kan vara ohälsosamt för bad på grund av föroreningar. Att simma i förorenat vatten kan ge diarré och/eller andra sjukdomar.

I många områden i Mexiko bör kranvatten undvikas. Buteljerat vatten och drycker är säkra men resenärer bör vara medvetna om att många restauranger och hotell serverar kranvatten om inte buteljerat efterfrågas. Isbitar kan också komma från kranvatten och bör undvikas. Besökare bör iaktta försiktighet när man köper mat eller drycker från gatuförsäljare.

Adekvat vård kan erbjudas i de större städerna. Vårdinrättningar är tillgängliga i Mexiko City men offentliga sjukhus har ofta personalbrist och är underfinansierade vilket påverkar kvalitén på behandlingarna som erbjuds. Vård i mer avlägsna områden är begränsad. Standarden på medicinsk utbildning, patientvård och verksamhetspraxis varierar mycket mellan vårdinrättningar på strandresorter i Mexiko. Under senare år har det framkommit klagomål över att vissa vårdinrättningar på resorter har utnyttjat sin position genom att ta ut överpris eller ge onödiga behandlingar.

 

Pass

Besökare i Mexiko måste resa på ett pass som är giltigt minst sex månader från och med dagen för inresa i landet.

Visum

Amerikanska medborgare behöver inte visum eller turistkort för turistvistelser på upp till 72 timmar, eller mindre, inom "gränszonen", detta definieras som ett område mellan 20 till 30 kilometer från gränsen till USA beroende på plats.

Medborgare från över 60 länder, inklusive EU länder och USA som har ett vanligt pass behöver inget visum för affärs- eller turistresor. 

Ett visum kan krävas för andra typer av besök eller vistelser. Ytterligare information om inresekrav, bland annat gällande arbetstillstånd eller båtar, deras besättningar och passagerare, kan erhållas från den mexikanska ambassaden eller konsulatet i ditt hemland.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Mexiko
  • Huvudstad: Mexico City
  • Övriga större städer: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Queretaro
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT -6

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 911
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Medium

Undvik helst icke-nödvändiga resor till landet. Överväg ytterligare rådgivning.

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language