Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Nya Zeeland

Reseförsäkring Nya Zeeland

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Det övergripande säkerhetshotet på Nya Zeeland är lågt. Det har inte förekommit någon större konflikt på Nya Zeeland sedan kolonialtiden och landet har mestadels goda relationer med andra stater. Några gripanden gjordes under 2007 i enlighet med antiterroristlagarna, men dessa gripanden anses inte ha någon koppling till globala terroristnätverk. Landet har inte upplevt några terrorattacker under de senaste åren och det finns ingen känd risk för kidnappning mot lösensumma. Den organiserade brottsligheten är lägre än i de flesta OECD-länder, men våld mellan rivaliserande gäng, främst motorcykelgäng, har blossat upp på senare tid.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Inga särskilda vaccinationer behövs innan du reser till Nya Zeeland. Resenärer uppmuntras dock fortfarande se till att till rutinmässiga vaccinationer såsom mässling/påssjuka/röda hund (MMR), difteri/kikhosta/stelkramp (DPT) och hepatit A och tyfus är giltiga.

Det största hälsobekymret är solen. Eftersom landet ligger i söder är nivån av ultraviolett strålning hög och ozonskiktet är tunnare än på andra platser, vilket medför att man bränner sig fortare. Under sommaren rekommenderas försiktighetsåtgärder såsom solglasögon, hatt och att använda hög solskyddsfaktor. I vissa delar av landet kan sandflugor och myggor vara ett lindrigt problem. Det är lämpligt att ta med insektsmedel.

Den medicinska sjukvården på Nya Zeeland är utmärkt och finns tillgänglig i hela landet. Som försiktighetsåtgärd är det klokt att ha en sjukförsäkring som täcker eventuella evakueringskostnader.

Pass

Resenärer måste resa på ett pass som är giltigt i minst tre månader efter dagen för beräknad utresa från Nya Zeeland.

Visum

Passinnehavare från vissa länder behöver inte visum för inresa till Nya Zeeland, men de är skyldiga att tillhandahålla bevis för en returbiljett eller en giltig vidare färdbiljett samt demonstrera att de har tillräckliga medel för hela vistelsen. Besök nyazeeländska Migrationsverkets hemsida http://www.immigration.govt.nz/ för att se hela listan över viseringsfria länder.

Resenärer kan behöva ansöka om transitvisum, även om de bara passerar genom landet. Visumfria länder samt ett antal andra är undantagna från kravet på transitvisum. Information om detta hittas online på http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/transit/.

Resenärer bör vara medvetna om att Nya Zeeland har stränga karantänsregler gällande import av animaliska och vegetabiliska produkter samt deklarerade varor vid ankomsten. Underlåtenhet att följa lagen leder direkt till böter. Uppgifter om begränsade artiklar hittas på Jord- och skogsbruksverkets hemsida http://www.biosecurity.govt.nz/enter/personal.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Nya Zeeland
  • Huvudstad: Wellington (379 000; år 2007)
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT +12 (GMT +13 från september till april)

Landets nödnummer

  • Polis: 111
  • Brandkår: 111
  • Ambulans: 111

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Sydney

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka

Du kanske också gillar:

Language