Panama

Reseförsäkring Panama

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Panama anses vara ett relativt säkert land i jämförelse med sina regionala grannar, dock är betydande säkerhetshot såsom kidnappning, civila protester och brottslighet fortsatt närvarande. Panama har en stabil demokrati, en nyligen pånyttfödd ekonomi och goda relationer med sina grannar. Det existerar fortfarande spänningar med Colombia gällande pågående gerillaaktivitet och organiserad brottslighet, men det är osannolikt att det skulle leda till någon väpnad konflikt.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Vaccinationer för stelkramp/difteri, tyfus, hepatit A och B, mässling/påssjuka/röda hund krävs, och rabies rekommenderas för de resenärer som kommer att komma i kontakt med djur.

Malaria, denguefeber och gula febern är vanligt förekommande i vissa delar av landet.

Denguefeber är en virussjukdom som orsakar influensaliknande symtom och i vissa fall kan vara dödlig. Förekomsten av sjukdomsfall är högst i området San Miguelito och i förorter till Panama City.

Malarias utbredning är begränsad till vissa delar av Panama och profylax rekommenderas för landsbygdsprovinserna Bocas del Toro, Darien och San Blas. Det finns ingen malariarisk i Panama City eller kring kanalområdet.

Det finns en risk för att smittas av gula febern i provinserna Darien och San Blas, samt i östra Panama. Smittorisk existerar varken i Panama City eller i kanalområdet. Resenärer som planerar att besöka något av dessa områden rekommenderas att rådfråga en specialist om behovet av vaccination. Vaccination mot gula febern krävs för alla resenärer som anländer från länder med känd förekomst av gula febern.

Det är oftast säkert att dricka kranvatten i större städer och tätorter, men det bör undvikas i landsbygdsområden. Flaskvatten är allmänt tillgängligt och utgör ett säkrare val. Det anses i regel vara säkert att äta lokalt kött, fågel, fisk och skaldjur, frukt och grönsaker. Vissa fiskar bör däremot undvikas, eftersom de kan innehålla biologiska gifter även efter de tillagats.

Sjukvården är bra i Panama City, men ytterst begränsad på andra håll i landet. De flesta sjukhus i Panama accepterar kreditkort för sjukhusavgifter, men inte för läkararvoden. De flesta länder råder sina medborgare att teckna heltäckande reseförsäkring som täcker samtliga sjukvårdskostnader.

Trots den förbättrade läkemedelskontrollen gör resenärer klokt i att ta med sig nödvändiga mediciner från sitt hemland, samt tydligt märka dessa och ha med receptkopior för eventuellt behov.

Pass

Resenärer till Panama måste resa på ett pass som är giltigt minst sex månader från dagen för inresa i landet.

Visum

EU-medborgare behöver inte visum för vistelser på upp till 90 dagar. En inledande vistelse på 30 dagar är garanterad och därefter kan förlängning beviljas av panamanska immigrationsmyndigheterna. Resenärer måste kunna uppvisa returbiljett eller biljett för vidare resa samt ha kreditkort eller ekonomiska tillgångar motsvarande US $ 500.

Medborgare i Kanada, Australien, och USA kan ansöka om turistvisum eller alternativt köpa ett turistkort från sin resebyrå eller direkt vid ankomsten i Panama.

Resenärer som avser att investera pengar i Panama och få långtidsvisum bör känna till hur landets visumsystem fungerar. Visum beviljas på basis av några olika grundvalar, närmare bestämt att långtidsvisum beviljas till investerare som finansierar verksamhet som av regeringen anses vara samhällsnyttig eller till de som anställer ett visst antal panamaner.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Panama
  • Huvudstad: Panama City (813 097; år 2000)
  • Religion: Romersk-katolsk
  • Tidszon: GMT -5

Landets nödnummer

  • Polis: 104
  • Brandkår: 103
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Se alla våra försäkringar

Vi har reseförsäkringar för alla typer av resor - oavsett om du ska på charterresa, vill backpacka, plugga utomlands eller ska åka på tjänsteresa.

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.