Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Portugal

Reseförsäkring Portugal

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Portugal har upplevt en förbättring sedan militärkuppen 1974 och blivit en viktig bidragsgivare till NATO, EU och FN. Levnadsstandarden i Portugal är hög och landet är politiskt och socialt stabilt. Ekonomiska frågor såsom hög arbetslöshet och ökade finansiella bekymmer dominerar det socio-politiska landskapet. Regeringens reformer för att minska den nationella skuldsättningen har mött högljutt motstånd i form av protester.

Den huvudsakliga säkerhetsrisken för utländska resenärer är brottslighet, vilken just nu ökar från sin låga nivå. Det är främst de större städerna och turistområdena i södra Portugal som utgör naven för kriminell aktivitet, och regeringens pågående kamp mot ekonomisk utsatthet och arbetslöshet kan eventuellt leda till en fortsatt ökning av brottslig verksamhet.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Samtliga resenärer rekommenderas att se till att vaccinationer mot mässling/påssjuka/röda hund (MPR), stelkramp-difteri och hepatit B är uppdaterade. Resenärer rekommenderas även att överväga vaccination mot hepatit A. Resenärer som besöker Portugal från tidig november till sen mars rekommenderas också att eventuellt överväga influensavaccinering.

För resenärer till Azorerna eller Madeira som anländer från områden där gula febern är känt förekommande krävs vaccination mot gula febern.

Insektmedel rekommenderas under de varmare månaderna.

Flaskvatten rekommenderas framför kranvatten. Försiktighet bör också iakttas gällande isbitar i drycker.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Portugal, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

Vårdinrättningar i Portugal är lättillgängliga och håller oftast västerländsk standard. Det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) berättigar europeiska medborgare till samma akutvård som portugisiska medborgare. EU-medborgare rekommenderas därför att skaffa ett EHIC-kort innan avresa till Portugal. EHIC-kortet är dock inget substitut för reseförsäkring, utan en reseförsäkring rekommenderas till alla resenärer till Portugal.

De flesta mediciner är tillgängliga i Portugal, men recept är nödvändigt för att få köpa vissa typer av mediciner.

Pass

Medborgare från länder som är medlemmar i Schengensamarbetet, däribland svenska medborgare, behöver inte pass för inresa i Portugal utan nationellt ID-kort är tillräckligt som bevis för medborgarskap. Medborgare från övriga länder behöver pass med en giltighetstid på minst tre månader efter utresedatum ur Portugal. För EU-medborgare räcker det att passet är giltigt under vistelsen i Portugal.

Visum

Europeiska medborgare behöver inget visum för resor till Portugal. Medborgare från Australien, Kanada, USA och andra länder som har en visumöverenskommelse med Portugal behöver inte visum för vistelser på upp till tre månader.

Frågor angående visum bör riktas till den portugisiska ambassad eller konsulat som har ansvar för det land frågan berör.

För ytterligare information besök TLCS på: https://www.tlcsvisa.com/tlcs

Resenärer kan finna information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Portugal på European Commission Visa Policy website.

Portugal
  • Huvudstad: Lissabon
  • Övriga större städer: Porto och Braga
  • Religion: Katolicism (romersk-katolska kyrkan)
  • Tidszon: Västeuropeisk tid (GMT + 0 med DST)

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Low

Landet är säkert att resa till. Generellt sett mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Mallorca

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language