Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Qatar

Reseförsäkring Qatar

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Qatar är ett stabilt land utan påtagliga omedelbara säkerhetshot. En stark polisiär infrastruktur innebär att det finns minimal risk för militanta grupper och terrorister att etablera sig. Detta förstärks av en allmän apati till politiska rättigheter bland infödda Qatarier, främst på grund av den ekonomiska ersättning som de får från staten. Tack vare en högkonjunktur från oljeindustrin har Qatar kunnat betala missnöjda medborgare, men utan att ta itu med långsiktiga problem från arbetslöshet och ett överberoende på utländsk arbetskraft. Den dåliga statusen för arbetares rättigheter för utländska arbetstagare utgör ett anseende hot mot organisationers rykte, mest av allt inom byggbranschen.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Du bör ha omfattande försäkringskydd, inklusive sjukförsäkring, innan avresa till Qatar.

Alla resenärer bör försöka besöka antingen deras personliga läkare eller en resehälsospecialist 4-8 veckor innan avresa. Specifikt bör du se till att du har uppdaterade vaccinationer för: Hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MMR) och stelkramp-difteri. Rabies och hepatit B kan också rekommenderas.

Resenärer bör ta med sig tillräckliga mängder av alla nödvändiga mediciner för sin vistelse, och se till att de är i sina ursprungliga behållare, se till att de är tydligt märkta och medta ett undertecknat, daterat brev från sin läkare som beskriver alla relevanta medicinska tillstånd och läkemedelsrecept.

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av coronavirus(Covid-19) spridit sig från Kina till många länder, inklusive Qatar, och fortsatt spridning är sannolik på kort sikt. Internationellt resande är och förväntas vara fortsatt påverkat. Strikta bevakningsåtgärder är att förväntas vid gränsövergångar och publika evenemang kan komma att ställas in med kort varsel. Reserestriktioner kan komma att införas.

Tillgången till sjukvård kan vara begränsad eller otillgänglig utanför de större städerna. Många läkare och sjukhus kommer att förvänta sig betalning i kontanter, oavsett vilket försäkringsskydd du har.

Pass

Resenärer måste resa in i Qatar med ett pass som är giltigt i minst sex månader från inresedagen.

Visum

Medborgare i följande länder kan få visum vid ankomsten till Doha för 28 amerikanska dollar:

Andorra, Australien, Österrike, Belgien, Brunei, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Island, Irland, Italien, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Monaco, Nya Zeeland, Norge, Portugal, San Marino, Spanien, Sverige, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Nederländerna, USA, Storbritannien, Vatikanstaten.

Enbart kredit/kontokort godtas för betalning av visum, och visumet är giltigt för 30 dagar. Visum för flera inresor och affärsvisum måste sökas vid ett qatariskt konsulat.

Medborgare i länder som är del av Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) behöver inte visum.

Medborgare från övriga länder måste erhålla ett avancerat visum. Det är nödvändigt att ha en sponsor i Qatar för att ansöka om dessa. De flesta stora hotell kommer att sponsra ett besök, mot en avgift, om en bokning görs.

Qatar
  • Huvudstad: Doha
  • Religion: Islam
  • Tidszon: GMT+3

Landets nödnummer

  • Polis: 999
  • Brandkår: 999
  • Ambulans: 999

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Europeiska ERV Stockholm

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language