Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Rwanda

Reseförsäkring Rwanda

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Rwanda är ett politiskt stabilt och ekonomiskt välmående land i östra Afrika, som har styrts av den alltmer enväldiga presidenten Kagame sedan 1994. Den lilla bergsstaten är fortsatt utsatt för en mängd hot. Hoten kommer både inrikes ifrån och från regionen runt de stora sjöarna i Afrika och är i huvudsak relaterade till de historiska motsättningarna mellan folkgrupperna hutu och tutsi. Trots det har landet lyckats skapa en stabil och blomstrande ekonomi och ett politiskt system som i snabb takt förbättrar livskvaliteten för invånarna.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer bör teckna heltäckande försäkring, inklusive sjukförsäkring, innan avresa till Rwanda. Resenärer rekommenderas även att konsultera läkare eller vårdcentral 4-8 veckor innan avresa för att få aktuell information kring vaccinationer inför resa till Rwanda.

Rekommenderade vaccinationer för resor till Rwanda är: hepatit A, tyfus, mässling/påssjuka/röda hund (MPR), stelkramp-difteri och gula febern. Vaccination mot rabies och hepatit B kan också vara lämpligt.

Malaria utgör en allvarlig hälsorisk och alla resenärer rekommenderas att använda malariaprofylax. För att minska risken att drabbas av malaria bör man vidta förebyggande åtgärder såsom att använda insektsmedel och myggnät.

Det förekommer sporadiska kolerautbrott i Rwanda.

Resenärer till Rwanda bör vara medvetna om att sjukvården i landet håller extremt låg nivå, och eventuell sjukdom eller skada under vistelsen kan innebära svårigheter på resan. Läkemedel och andra medicinska förnödenheter är ofta svåra att få tag på, eller är av bristande kvalité eller hygienisk standard.

Pass

Pass med en giltighetstid på minst sex månader från planerat utresedatum ur Rwanda krävs för inresa i landet.

Vaccinationsintyg mot gula febern krävs också för alla resenärer för inresa i Rwanda.

Visum

Svenska medborgare behöver visum för inresa i Rwanda. Endast medborgare från Hong Kong, Filippinerna, Mauritius, Singapore och Kongo är undantagna visumkravet och kan vistas i landet utan visum i upp till 90 dagar.

Svenska medborgare, liksom medborgare från Australien, Tyskland, Israel, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien och USA ansöker om visum i samband med ankomsten till Rwanda. Mot en avgift erhålls ett visum giltigt för 30 dagar och det går bra att antingen betala kontant (i brittiska pund eller amerikanska dollar) eller med Visa/MasterCard. Det är dock inte säkert att det går att betala med kredit- eller betalkort vid alla landsgränser. Det finns även möjlighet att erhålla visum i förväg genom valfri rwandisk ambassad eller konsulat.   

Även om de flesta visumansökningar hanteras inom 24 timmar, kan det för vissa länder ta längre tid på grund av stort antal ansökningar. Därför är det klokt att upplåta så mycket tid som möjligt mellan visumansökningen och det planerade avresedatumet.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Rwanda
  • Huvudstad: Kigali
  • Övriga större städer: Butare, Gitarama och Ruhengeri
  • Religion: Kristendom
  • Tidszon: GMT+2

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Moderate

Landet är överlag säkert att resa till men överväg ytterligare rådgivning.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language