Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Slovakien

Reseförsäkring Slovakien

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Slovakien anses vara en säker destination. Även om det finns pågående sociala problem inom landet utgör dessa i allmänhet inga direkta säkerhetshot.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer rekommenderas att konsultera en allmänläkare eller resehälsospecialist 4-6 veckor innan avresa, för att få den senaste information gällande vaccineringar inför resa till Slovakien. Resenärer bör ha följande vacciner uppdaterade: influensa, polio, MPR (mässling/påssjuka/röda hund) och stelkramp-difteri. Vaccinationer mot hepatit A och B och tyfus rekommenderas också.

Fästingburen encefalit är vanligt i Slovakien. Resenärer bör vidta försiktighet om planen är att besöka skogsområden under sommarmånaderna.

Sjukvård och vårdinrättningar är allmänt tillgängliga i Slovakien, även om kvaliteten och tillgängligheten varierar från städerna till landsbygden. Ambulanser är överlag inte utrustade till lika hög standard som i andra västerländska länder. Endast ett begränsat antal läkare och sjuksköterskor talar engelska. Läkare och sjukhus förväntar sig mest sannolikt kontant betalning för de flesta medicinska behandlingar, oavsett rese- och sjukförsäkring. Det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) är giltigt och accepteras inom den slovakiska sjukvården.

Medicinska recept utfärdade utanför Slovakien är inte giltiga, en lokal läkare måste utfärda recept om läkemedel krävs. De flesta läkemedel är tillgängliga lokalt men resenärer kan behöva ta med sig vissa läkemedel, som i sådana fall behöver åtföljas av lämplig dokumentation.

Pass

Alla utländska medborgare behöver pass med tre månaders giltighet för inresa i Slovakien, förutom EU-medborgare som innehar ett giltigt EU-identitetskort.

Visum

Medborgare från EU, USA, Australien och Kanada får stanna i landet i upp till 90 dagar utan visum. Vistelse över 90 dagar kräver ytterligare godkännande. Resenärer från länder utanför EU bör kontakta närmaste slovakiska ambassad eller konsulat för information. Resenärer från länder utanför EU kan behöva uppvisa bevis på att de innehar de ekonomiska medel som krävs för att täcka uppehället under vistelsen i Slovakien. För att uppfylla kraven krävs en daglig budget för uppehälle på 50 US-dollar per dag.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Resenärer kan finna information angående vilka nationaliteter som behöver Schengenvisum för inresa till Slovakien på European Commission Visa Policy website.

Slovakien
  • Huvudstad: Bratislava (450.000)
  • Religion: Romersk-katolsk
  • Tidszon: Centraleuropeisk tid (GMT +1 med DST)

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Low

Landet är säkert att resa till. Generellt sett mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Tjeckien

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language