Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Sverige

Översikt

Sverige är ett socioekonomisk och politiskt stabilt land med få risker för resenärer. Sverige har en lång historia av politisk neutralitet i internationella konflikter, denna hållning lever till viss del kvar även om landet idag är medlem i EU. De säkerhetshot som resenärer troligast riskerar att drabbas av är kopplade till kriminalitet; isolerade våldsbrott förekommer, och under sommarmånaderna är risken för ficktjuvar något förhöjd, framförallt i storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg.

Under vintern, särskilt vid kraftiga snöfall och minusgrader, är det vanligt att tåg- och vägtrafiken påverkas negativt. 

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Det finns inga större hälsorisker i Sverige, och det föreligger inte några särskilda rekommendationer angående extra vaccinationer. Men som en försiktighetsåtgärd bör resenärer ha uppdaterat sina vaccinationer mot stelkramp, difteri, mässlingen, påssjuka, röda hund och influensa - det senare om du reser mellan november och april. 

 

Det är säkert att dricka kranvattnet. 

Under februari och mars 2020 har ett utbrott av Covid-19 coronavirus spridit sig i Sverige med förväntad fortsatt spridning under de kommande månaderna. Allmänna frågor angående utbrottet och hur du kan förbereda dig kan riktas fås genom telefonnumret 113 13. Personer som uppvisar symptom på möjlig infektion kan finna assistans via numret 1177.

Räddningstjänst är tillgänglig i hela landet och har ett centraliserat telefonnummer: 112.

Sjukvården håller hög standard och är i allmänhet statlig. Resenärer från EU har rätt till kostnadsfri behandling vid svenska sjukhus, men det bör noteras att det oftast är att nödvändigt att uppvisa pass. Resenärer från länder utanför EU uppmanas att söka råd om vilken typ av sjuk- och reseförsäkring de behöver.

Apotek är välförsedda med läkemedel som är certifierade enligt internationell standard. Det är dock klokt att ta med sig sina egna receptbelagda läkemedel. Observera att om läkemedlen är narkotikaklassade så kommer man att behöva uppvisa dokumentation från sin läkare. Svenska läkare kan vara ovilliga att skriva ut narkotikaklassade preparat.

Pass

Pass eller nationella ID-kort från EU krävs för alla besökare till Sverige. Dessa bör vara giltiga i minst tre månader efter den planerade vistelsen.

Visum

Sverige har undertecknat Schengenavtalet från 1995. För vissa länder som inte är medlemmar i Schengen är visum ett krav.

För mer information, besök TLCS på: http://www.tlcsvisas.com/tlcs/   

För att få information angående vilka nationaliteter som behöver ett Schengenvisum för inresa till Sverige kan resenärer besöka European Commission Visa Policy website.

Sverige
  • Huvudstad: Stockholm (1 372 765)
  • Övriga större städer: Göteborg (526 089) och Malmö (307 758)
  • Religion: Svenska kyrkan (luthersk)
  • Tidszon: Central European Time, GMT + 1 (med sommartid)

Landets nödnummer

  • Polis: 112
  • Brandkår: 112
  • Ambulans: 112

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Närmaste servicekontor

Europeiska ERV Stockholm

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language