Söker du efter information om coronaviruset? Vänligen se vår sida om coronaviruset >

Tchad

Översikt

Tchad har varit politiskt instabilt sedan 1960-talet och har en historia av kupper, uppror och oroligheter. Regionala aktörer från Libyen och Sudan har varit inblandade i olika skeden av Tchads turbulenta, moderna historia och internationella aktörer, framförallt Frankrike och USA, har ingripit i landet i försök att förbättra läget. Tchad bedöms vara ett land med en förhöjd risk, på grund av den höga instabiliteten. De huvudsakliga hoten är kidnappningar samt uppror och oroligheter. Kidnappningar mot lösensumma är särskilt ett problem för affärsresenärer.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Vistelse i Tchad innebär ett antal potentiellt allvarliga hälsorisker för resenärer. Resenärer rekommenderas därför att konsultera en läkare så tidigt som möjligt i planeringsstadiet för resor till Tchad, helst minst sex veckor före avresa.

Ett vaccinationsintyg för gula febern krävs för alla resenärer till Tchad.

Följande vaccinationer rekommenderas för resor till Tchad: hepatit A och B, tyfus, polio, stelkramp-difteri samt mässling/påssjuka/röda hund (MPR). Resenärer som reser till Tchad mellan november och juni rekommenderas även att vaccinera sig mot meningokockmeningit. Vaccinering mot rabies kan också vara klokt att överväga.

Malaria är ett hälsoproblem i hela landet. För resor till alla delar av landet rekommenderas resenärer att ta profylax i form av lariam, malarone eller doxycyklin samt vidta förebyggande åtgärder såsom myggnät och myggmedel.

Det förekommer regelbundna utbrott av polio i Tchad och kolera är ett problem under regnperioden. Resenärer rekommenderas att vidta strikta försiktighetsåtgärder gällande mat och dryck, men vaccination för kolera rekommenderas inte, förutom till arbetstagare som betraktas vara högriskarbetare, vanligen personer inom biståndssektorn.

Vatten bör antas vara förorenat och därför bör endast vatten på flaska, där det går att säkerställa att ingen öppnat flaskan, konsumeras. Om sådant vatten inte är tillgängligt måste allt vatten kokas eller kemiskt desinficeras för att undvika infektion eller smitta.

Vårdinrättningar i Tchad är extremt begränsade och det är viktigt att resenärer har en heltäckande sjukförsäkring som inkluderar akut medicinsk evakuering till hemlandet om så skulle krävas. Det är viktigt att försäkringen gäller över hela Tchad.

Resenärer till Tchad uppmanas att förhandsregistrera sig för särskilda medicinska resurser för resenärer, såsom Centre Medico-social de l'Ambassade de France. Medlemskap krävs och resenärer rekommenderas att kontakta Tchads ambassad i N’djamena för ytterligare information.

Pass

Pass med en giltighetstid på minst sex månader efter planerat utresedatum från Tchad krävs för inresa i landet.

Vuxna som reser i ensamt sällskap med barn kan behöva uppvisa dokumentation på föräldraansvar.

Samtliga resenärer behöver uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern.

Visum

Visum krävs för alla resenärer till Tchad. Visumet bör erhållas innan avresa och visumprocessen tar minst tre arbetsdagar. Ansökan om visum görs vid Tchads ambassad eller konsulat i hemlandet, alternativt närmaste tchadisk ambassad/konsulat. Det går även bra att kontakta den franska ambassaden i hemlandet för mer information kring visumansökan till Tchad.

Resenärer undantagna av visumkrav är transitresenärer som endast mellanlandar i Tchad och inte vistas i landet i mer än 48 timmar, samt har giltig dokumentation för vidareresa.

Alla resenärer måste rapportera sin vistelse i landet till immigrationsdepartementet (La Sûreté) inom 72 timmar efter ankomst i Tchad. Ta med två passfoton till rapporteringen.

För ytterligare information besök TLCS på http://www.tlcsvisas.com/tlcs/

Tchad
  • Huvudstad: N’Djamena
  • Övriga större städer: Moundou och Sarh
  • Religion: Islam
  • Tidszon: GMT +1

Landets nödnummer

  • Polis: 17
  • Brandkår: 18
  • Ambulans: +23522511237

Generell riskbedömning

Elevated

Undvik icke-nödvändiga resor till landet. Vi rekommenderar att man kontrollerar med UD (Utrikesdepartementet).

Närmaste servicekontor

Euro-Center Cape Town

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.

Du glömmer väl inte reseförsäkringen?

Sök pris och boka
Language