Tuvalu

Reseförsäkring Tuvalu

Som turist är det viktigt att komma ihåg att man har ett ansvar för sin egen resa och säkerhet. En av de viktigaste åtgärderna man kan ta på egen hand är att se till att man har en giltig reseförsäkring om man skulle bli sjuk eller skada sig.

Köp försäkring här

Översikt

Tuvalu är en polynesisk önation som ligger i Stilla havet. Den består av fyra öar och fem atoller med en befolkning på cirka 11 000 invånare.

Tuvalu ses som en lågriskmiljö och utgör inga särskilda säkerthetsproblem. Vissa reserelaterade risker existerar, till stor del kopplade till cykloner och översvämningar. Tuvalu är särskilt känsligt för förändringar i havsnivån och stormmönster som drabbar ön. Det beräknas att en höjning av havsnivån på 20-40 cm under de närmaste 100 åren kan göra öarna av Tuvalu obeboeliga.

Hälsa, sjukdomar och vaccination

Resenärer uppmanas att se till att deras rutinvaccinationer såsom mässling/påssjuka/röda hund och difteri/stelkramp är uppdaterade, och även vara vaccinerade mot heptatit A och B, tyfus och rabies. De bör konsultera en läkare eller resehälsospecialist minst 4-6 veckor innan avresa.

Fall av denguefeber har rapporterats. Det är en influensaliknande sjukdom som ofta orsakar feber och blödningar och överförs via Aedesmyggor. Dessa myggor biter oftast under dagtid och föredrar tätbefolkade områden. Fall av lymfatisk filariasis, en annan myggburen sjukdom, har också rapporterats. Försiktighetsåtgärder mot myggbett bör vidtas, såsom att täcka bar hud och använda insektsmedel.

Alla resenärer bör ta med sig sin receptbelagda medicin och se till att ha tillräckliga mängder för hela resan. De bör inte dricka vatten som inte kokats eller filtrerats. Det rekommenderas även att resenärer tar med sig anti-diarré läkemedel skulle diarré ske.

Vårdinrättningar är begränsade och utrustning kan vara bristfällig. Oavsett reseförsäkring kommer läkare och sjukhus troligtvis att förvänta sig kontant betalning. Allvarliga sjukdomar eller olyckor kommer att kräva evakuering till ett land med moderna vårdinrättningar. Det rekommenderas starkt att resenärer tecknar heltäckande rese- och sjukförsäkring och se till att medicinsk evakuering inkluderas.

Pass

Besökare måste resa på ett pass som är giltigt i minst sex månader från inresedatum och kunna uppvisa en returbiljett.

Visum

Visum krävs inte för inresa i Tuvalu. Resenärer erhåller ett inresetillstånd vid ankomst som är giltigt i en månad.

Turistvisum: krävs inte

Affärsvisum: krävs inte

Studentvisum: krävs inte

Tuvalu
  • Huvudstad: Funafuti (4,492)
  • Tidszon: GMT/UTC + 12

Landets nödnummer

  • Polis: 911
  • Brandkår: 911
  • Ambulans: 911

Generell riskbedömning

Negligible

Landet är säkert att resa till. Generellt sett ingen eller mycket liten risk.

Se alla våra försäkringar

Vi har reseförsäkringar för alla typer av resor - oavsett om du ska på charterresa, vill backpacka, plugga utomlands eller ska åka på tjänsteresa.

Närmaste servicekontor

Euro-Center Sydney

Kan jag boka försäkring till landet?

Våra försäkringar gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att besöka eller vistas i. Vänligen se listan UD avråder för mer information.