Försäkringar för resor utomlands

Här hittar du försäkringar för de flesta typer av resor. Oavsett om du ska åka på en kortare resa, charter, långresa, studera utomlands eller resa som backpacker så finns det en passande försäkring för dig.

Allmänna reseförsäkringar

Passar för alla typer av resor; oavsett resmål, reslängd och planerade aktiviteter.

Reseförsäkring Ung

Ung

Vårt billigaste försäkringsskydd

 • Övre åldersgräns på 35 år
 • Kombinera grundskydd med tillval
 • Enkelt och prisvärt
Reseförsäkring Plus & Bas

Bas/Plus

För alla typer av resor och åldrar

 • Ingen övre åldersgräns
 • Kombinera grundskydd med tillval
 • Omfattande skydd till bra pris

Reseförsäkringar - färdiga paket

Reseförsäkringar som är särskilt anpassade och framtagna för en specifik typ av resa, behov eller målgrupp

Reseförsäkring Backpacker

Backpacker

Reseförsäkring för backpackers

 • Hemtransport
 • Sjukvård
 • Går att förlänga
Reseförsäkring Extremsport

Extremsport

Försäkring för riskfyllda aktiviteter

 • Sjukvård
 • Hemtransport
 • Sportutrustning

Studera utomlands

Studera eller jobba som Au Pair

 • Ersätter outnyttjad kursavgift
 • Sjukvård
 • Förlust av ägodelar

Besöksförsäkring

Ett skydd för dina utländska gäster

 • Sjukvård
 • Hemtransport
 • Tandvård
Reseförsäkring för grupp och konferens

Grupp och konferens

Försäkring för grupper

 • Alla i gruppen har samma skydd
 • Ingen självrisk
 • Grupprabatt

Avbeställningsskydd

Här kan du läsa mer om de avbeställningsförsäkringar vi erbjuder, och välja den som bäst passar dina behov.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd

Avboka vid oväntade händelser

 • Maxbelopp 200 000 SEK
 • Ingen självrisk
 • Försäkrar även syftet med din resa
 • Priset är 7 % av totalbeloppet
Hus vid strand

Semesterboende

Kan tecknas för alla typer av semesterboenden

 • Avbeställningsskydd
 • Ersättning för förstörda semesterdagar
 • Omfattande drulleförsäkring
 • Pris baseras på beloppet du vill försäkra (exkl. ev. tillval)

Vad omfattar egentligen en reseförsäkring? Sjukdom och olycksfall som kräver läkarvård utomlands omfattas av reseförsäkringen. Den kan också hjälpa till om hemtransport eller ambulansflyg behövs. Beroende på vilken reseförsäkring du väljer kan du också få ekonomisk ersättning vid händelser som bagageförlust, förstörda semesterdagar, rättskydd och självriskskydd.

I nedan tabell får du en smidig överblick över innehållet i våra allmänna försäkringar samt ett par av våra paket.

Innehåll:UngBasPlusBackpackerExtremsport
Sjukdom/olycksfall*

Vi ersätter dina sjukvårdskostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Vi bekostar även eventuell hemtransport om du blir allvarligt sjuk eller skadad.

*För Ung, Bas och Plus så ingår Sjukdom/olycksfall automatiskt vid resor på över 45 dagar. Om du vill att Sjukdom/olycksfall ska ingå i resor på under 45 dagar för dessa produkter så måste du välja till det som ett tillval.  

     
Missad avresa

Vi hjälper dig med nya biljetter om något plötsligt och oförutsett händer som gör att du missar din avresa eller anslutningsflyg.

     
Bagageförsening

Om ditt bagage blir försenat kan du få ersättning för att kunna köpa t.ex. kläder och hygienartiklar.

     
Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd hjälper vi dig att föra din talan och betala skadeståndet. Vid överfall kan du få ersättning för sveda och värk, bestående men eller fysiskt och psykiskt lidande. Vi står även för kostnaden om du behöver anlita en advokat.

     
Kristerapi

Om du råkar ut för en traumatisk händelse; t.ex. rån, misshandel, naturkatastrof eller terrordåd och behöver kristerapi så ersätter vi dina kostnader.

     
Evakuering vid terrordåd/naturkatastrof

Vi ersätter dina kostnader för att ta dig till en säkrare plats eller ändra ditt boende om den plats där du befinner dig drabbas av t.ex. en naturkatastrof eller ett terrordåd och du behöver ta dig därifrån snabbt.

     
Eftersökning/räddning

Vi står för kostnaden upp till 100 000 SEK per försäkrad eller 300 000 SEK skadehändelse om du behöver eftersökas och räddas.

     
Personförsening

Ersättning om du blir mer än tre timmar försenad på ut- eller hemresan.

     
Självriskskydd (hem- och bilförsäkring)

Om något händer i din bostad eller med din bil medan du är på resa kan du få ersättning för självrisken på din hem- eller bilförsäkring.

     
Självriskeliminering (hyrt fordon)

Om du hyr t.ex. bil, moped eller vespa under din resa och fordonet blir skadat eller stulet kan du få ersättning för reparationskostnaden eller självrisken upp till maxbeloppet.

     
Förstörda semesterdagar

Du får ersättning per dag om din resa inte blir som du tänkt dig - t.ex. öroninflammation som hindrar dig från att bada.

     
Ny resa

Du och din familj/medresenär kan få en ny resa om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva resan.

OBS! Gäller enbart resor upp till 30 dagar.  

     
Reseavbrott

Om du behöver resa hem p.g.a. en oförutsedd och plötslig händelse ersätter vi dig för nödvändiga och skäliga kostnader.

     
Invaliditets- och dödsfallsersättning

Om du råkar ut för ett olycksfall under din resa kan du få ersättning för medicinsk invaliditet och dödsfall.

     
Bagageskydd (förlust av ägodelar)**

Allt bagage du har med på resan är skyddat för stöld, förlust och skada upp till 25 000 SEK.

     
Sportutrustning**

All sportutrustning du har med på resan är försäkrad för försening, stöld och skador upp till 10 000 SEK. Detta gäller såväl egen som hyrd utrustning.

     
Riskfyllda aktiviteter

Sjukdom/olycksfall gäller även vid riskfyllda aktiviteter.

     

  *För Ung, Bas och Plus så ingår Sjukdom/olycksfall automatiskt vid resor på över 45 dagar. Om du vill att Sjukdom/olycksfall ska ingå i resor på under 45 dagar för dessa produkter så måste du välja till det som ett tillval.  

  **Kan väljas som tillval för Bas, Plus, Ung och Backpacker. 

  Reseförsäkring Student, Besöksförsäkring och Avbeställningsskydd inriktar sig mot en specifik restyp eller målgrupp. Då försäkringarna skiljer sig så pass mycket från dem i tabellen ovan har vi valt att inte inkludera dem i jämförelsen. Vänligen besök försäkringarnas respektive produktsida eller villkor för att se innehållet.

  Prisjämförelse

  Här kan du enkelt se hur mycket din valda försäkring kostar baserat på: region du ska resa till, ålder och antal resdagar.

  Vart ska du resa?
  • Vart ska du resa?
  • Sverige/Schengen
  1 dagar 365 dagar
  dagar
  år

  Priset gäller per person, baserat på ditt val av: försäkring, destination, reslängd och ålder.

  Ung, Bas och Plus: Beräkningarna för dessa produkter avser grundpris, vilket när reslängden överstiger 45 dagar även inkluderar momentet Sjukdom och olycksfall.

  Produkterna Grupp & konferens, Avbeställningsskydd samt Semesterboende finns ej representerade i den här prisjämförelsen.