Om coronaviruset och våra försäkringar

Information om hur Europeiska ERVs försäkringar gäller i samband med coronaviruset.

Vi följer händelseförloppet noggrant. Eventuella frågor kring coronaviruset (corona/covid) och våra försäkringar hänvisas till vår kundtjänst på telefonnummer: 0770 456 900 eller info@erv.se

Information för företagskunder hittar du här >

Information från UD angående resor och coronaviruset 

Tänk på att du inte kan teckna våra reseförsäkringar för länder där UD har en reseavrådan. Situationen ändras ständigt, vi rekommenderar därför att du besöker länkarna nedan för mer information om vilka länder som har en reseavrådan just nu.

Här hittar du UD:s senaste information om reseavrådan till följd av coronaviruset > 

Här hittar UD:s övriga reseavrådan till följd av annat än coronaviruset >

Mer information

WHO klassar coronaviruset som en pandemi

Information om coronaviruset och ett specifikt land
Om du söker efter information om coronaviruset och ett specifikt land rekommenderar vi att du besöker siten Sweden abroad och väljer det land du är intresserad av.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar Folkhälsomyndigheten >

Reseförsäkringar för privatpersoner

 • Kan jag köpa reseförsäkring till länder dit UD hävt sin avrådan?

  Ja, våra reseförsäkringar är alltid giltiga i de länder där det inte finns någon reseavrådan från UD (räknat från det datum då UD hävde sin avrådan). Om sjukvårdskostnader ingår i din försäkring så täcker den om du insjuknar i Covid-19, precis som för andra sjukdomar. 

 • Kan jag köpa era reseförsäkringar för land som UD avråder från att resa till?

  Nej, du kan inte köpa försäkring till område som UD avråder från att resa till.

 • Kan jag köpa en försäkring för länderna utanför EU, EES och Schengen där avrådan förlängts till och med 15 november?

  Nej, så länge det finns en reseavrådan för landet hos UD så är våra reseförsäkringar inte giltiga. 

 • Jag befann mig på resa när avrådan från UD kom, gäller min försäkring?

  Om du redan befann dig på resa när UD:s reseavrådan från icke nödvändiga resor kom så gäller din försäkring.

 • Gäller era reseförsäkringar om jag smittas av coronaviruset?

  Ja, våra försäkringar som innehåller sjukvårdskostnader gäller för Coronaviruset precis som för andra akuta sjukdomar. På grund av karantänsregler kan det dock vara svårt med transporter ut från området. Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ska du kontakta vår larmcentral Europeiska ERV alarm omgående på telefonnummer: +46 770 456 920 eller mail: erv-alarm@euro-center.se

 • Kan jag få hjälp av er om jag inte kan ta mig hem?

  Svenskar som behöver hjälp att ta sig hem ska i första hand vända sig till sin researrangör/flygbolag. Om de inte kan hjälpa till så ska man vända sig till UD (Utrikesdepartementet), vars ansvar är att hjälpa svenskar ute i världen som hamnat i en nödsituation.

  Viktiga kontaktuppgifter till UD:

  - Vi rekommenderar att du anmäler dig till den s.k. Svensklistan. Dina kontaktuppgifter kan sedan användas av UD eller ambassaden om de behöver komma i kontakt med dig vid en konsulär krissituation. Anmälan Svensklistan >

  - UD:s telefonnummer för frågor kring coronaviruset: 08-405 92 00.

  - UD:s telefonnummer för akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

  Vad vi kan hjälpa till med

  Om UD eller lokal myndighet uppmanar dig att lämna landet/området där du befinner dig så kan du få ersättning från momentet Evakuering i din försäkring:

  - Hemresebiljett (nödvändiga och skäliga kostnader)

  - Merkostnader (max 15 000 SEK, för t.ex. mat, boende, kläder och lokala transporter)

  Tänk på:

  - Du måste ha rest ut innan UD:s avrådan/aktuellt lands inreseförbud utfärdades för att försäkringsmomentet Evakuering ska gälla.

  - Detta kräver även ett förhandsgodkännande från oss på telefonnummer: 0770 457 971 eller via Email: info@erv.se.

 • Innebär rådande omständigheter några begränsningar i min försäkring när det kommer till att besöka fler länder under min resa?

  Försäkringen gäller fortsatt i det landet du befann dig i vid tidpunkten då UD gick ut med en avrådan. Detta innebär att sjukvårdsskydd och hemtransport fortfarande ingår om du skulle bli insjukna i t.ex. Coronaviruset, men även annan plötslig och oförutsedd akut sjukdom eller olycksfall under hela försäkringsperioden du har tecknat hos oss.

  - Om du däremot reser runt och lämnar landet du befann dig i vid UDs avrådan, så slutar försäkringen att gälla då du därmed går emot UDs rekommendationer om att resa. 

  - Om du istället reser hem till Sverige så gäller försäkringen under din direkta färd till Sverige. Med "hem" menar vi Sverige, d.v.s. det land där du är folkbokförd.

 • Jag har planerat att resa utomlands under sommarledigheten, hur ska jag göra?

  Vi rekommenderar att du håller dig  uppdaterad om den rådande situationen genom Utrikesdepartementets hemsida. Tänk på att våra reseförsäkringar enbart är giltiga i de länder där det inte finns någon avrådan från UD.

   

Avbeställningsskydd för privatpersoner

Besöksförsäkring för privatpersoner

Försäkringar kopplade till kredit- eller betalkort

Language