Om coronaviruset och våra försäkringar

Information om hur Europeiska ERVs försäkringar gäller i samband med coronaviruset.

Vi följer händelseförloppet noggrant. Eventuella frågor kring coronaviruset (corona/covid) och våra försäkringar hänvisas till vår kundtjänst på telefonnummer: 0770 456 900 eller info@erv.se

Information för företagskunder hittar du här >

UD Avråder från icke nödvändiga resor till hela världen t.o.m. 15 juli

UD meddelade 2020-03-14 att man nu avråder från icke nödvändiga resor till alla världens länder p.g.a. coronaviruset. Avrådan gäller t.o.m. 15 juli, varefter en ny bedömning kommer göras.

Du hittar UD:s fullständiga lista över länder med reseavrådan här >

OBS! I och med att UD har avrått från resor till hela världen är det många som vill om- eller avboka sina resor. Vi rekommenderar dig att i första hand kontakta din resebyrå eller researrangör för att få hjälp och råd om vad som gäller för just din resa.

WHO klassar coronaviruset som en pandemi

Du kan läsa mer om hur våra försäkringar gäller när det kommer till pandemier längre ner på sidan.

Information om coronaviruset och ett specifikt land
Om du söker efter information om coronaviruset och ett specifikt land rekommenderar vi att du besöker siten Sweden abroad och väljer det land du är intresserad av.

Resor till USA

USA har stoppat alla resor från Schengenländer, vilket inkluderar Sverige. Resstoppet gäller från fr.o.m. 13 mars och 30 dagar framåt. Du kan läsa mer om hur detta påverkar våra försäkringar längre ner på sidan.

Viktiga länkar

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar Folkhälsomyndigheten >

Reseförsäkringar för privatpersoner

 • Kan jag köpa era reseförsäkringar för resa till land dit UD avråder till resor?

  Nej, du kan inte köpa försäkring till område som UD avråder från att resa till. 

  Försäkringar som tecknades innan 2020-03-14 och där avresan påbörjades innan 2020-03-14 gäller dock om du redan befinner dig på resa.

 • Jag befann mig på resa när avrådan från UD kom, gäller min försäkring?

  Om du redan befann dig på resa när UD:s reseavrådan från icke nödvändiga resor kom så gäller din försäkring.

 • Gäller era reseförsäkringar om jag smittas av coronaviruset?

  Ja, våra försäkringar som innehåller sjukvårdskostnader gäller för Coronaviruset precis som för andra akuta sjukdomar. På grund av karantänsregler kan det dock vara svårt med transporter ut från området. Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ska du kontakta vår larmcentral Europeiska ERV alarm omgående på telefonnummer: +46 770 456 920 eller mail: erv-alarm@euro-center.se

 • Kan jag få hjälp av er om jag inte kan ta mig hem?

  Svenskar som behöver hjälp att ta sig hem ska i första hand vända sig till sin researrangör/flygbolag. Om de inte kan hjälpa till så ska man vända sig till UD (Utrikesdepartementet), vars ansvar är att hjälpa svenskar ute i världen som hamnat i en nödsituation.

  Viktiga kontaktuppgifter till UD:

  - Vi rekommenderar att du anmäler dig till den s.k. Svensklistan. Dina kontaktuppgifter kan sedan användas av UD eller ambassaden om de behöver komma i kontakt med dig vid en konsulär krissituation. Anmälan Svensklistan >

  - UD:s telefonnummer för frågor kring coronaviruset: 08-405 92 00.

  - UD:s telefonnummer för akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

  Vad vi kan hjälpa till med

  Om UD eller lokal myndighet uppmanar dig att lämna landet/området där du befinner dig så kan du få ersättning från momentet Evakuering i din försäkring:

  - Hemresebiljett (nödvändiga och skäliga kostnader)

  - Merkostnader (max 15 000 SEK, för t.ex. mat, boende, kläder och lokala transporter)

  Tänk på:

  - Du måste ha rest ut innan UD:s avrådan/aktuellt lands inreseförbud utfärdades för att försäkringsmomentet Evakuering ska gälla.

  - Detta kräver även ett förhandsgodkännande från oss på telefonnummer: 0770 457 971 eller via Email: info@erv.se.

 • Innebär rådande omständigheter några begränsningar i min försäkring när det kommer till att besöka fler länder under min resa?

  Försäkringen gäller fortsatt i det landet du befann dig i vid tidpunkten då UD gick ut med en avrådan. Detta innebär att sjukvårdsskydd och hemtransport fortfarande ingår om du skulle bli insjukna i t.ex. Coronaviruset, men även annan plötslig och oförutsedd akut sjukdom eller olycksfall under hela försäkringsperioden du har tecknat hos oss.

  - Om du däremot reser runt och lämnar landet du befann dig i vid UDs avrådan, så slutar försäkringen att gälla då du därmed går emot UDs rekommendationer om att resa. 

  - Om du istället reser hem till Sverige så gäller försäkringen under din direkta färd till Sverige. Med "hem" menar vi Sverige, d.v.s. det land där du är folkbokförd.

 • Jag har planerat att resa utomlands under sommarledigheten, hur ska jag göra?

  Det svenska utrikesdepartementet har förlängt sin avrådan från resor till alla länder t.o.m. 2020-07-15. Vi rekommenderar att du avvaktar med resor utomlands och håller dig  uppdaterad om den rådande situationen genom Utrikesdepartementets hemsida.

   

Avbeställningsskydd för privatpersoner

Besöksförsäkring för privatpersoner

Försäkringar kopplade till kredit- eller betalkort

Language