Om coronaviruset och våra försäkringar

Information om hur Europeiska ERVs försäkringar gäller i samband med covid-19.

Vi följer händelseförloppet noggrant. Eventuella frågor kring coronaviruset (corona/covid) och våra försäkringar hänvisas till vår kundtjänst på telefonnummer: 0770 456 900 eller info@erv.se

Information för företagskunder hittar du här >

Information från UD angående resor och coronaviruset 

Läget gällande covid-19 förändras snabbt, och vi rekommenderar därför dig att hålla dig uppdaterad om UDs rekommendationer samt att du följer de rekommendationer som utfärdats av det land du ska besöka.

Här hittar UD:s övriga reseavrådan till följd av annat än coronaviruset >

Mer information

WHO klassar coronaviruset som en pandemi

Information om coronaviruset och ett specifikt land
Om du söker efter information om coronaviruset och ett specifikt land rekommenderar vi att du besöker siten Sweden abroad och väljer det land du är intresserad av.

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar Folkhälsomyndigheten >

Reseförsäkringar för privatpersoner

Kan jag köpa reseförsäkring till länder dit UD hävt sin avrådan?

Ja, våra reseförsäkringar är alltid giltiga i de länder där det inte finns någon reseavrådan från UD (räknat från det datum då UD hävde sin avrådan). Om sjukvårdskostnader ingår i din försäkring så ersätter den om du insjuknar i covid-19, precis som för andra sjukdomar.

Gäller era försäkringar till ett land som UD avråder att resa till?

Vårt övergripande råd är att alltid följa Utrikesdepartementets rekommendationer för utlandsresor.

Från och med 2021-01-21 omfattar försäkringen extraordinärt resor till områden dit UD utfärdat reseavrådan, förutsatt att orsaken till avrådan från resor till området är covid-19. Om området har en reseavrådan av annan orsak, som till exempel krig, terror eller andra oroligheter, omfattas resan inte av försäkringen. Försäkringen ersätter dock inte utgifter för evakuering som direkt eller indirekt orsakats av covid-19 samt utgifter för karantän om anledningen till karantän inte beror på ditt eget insjuknande i covid-19 under resan.

Jag befann mig på resa när avrådan från UD kom, gäller min försäkring?

Om du redan befann dig på resa när UD:s reseavrådan från icke nödvändiga eller alla resor kom, så gäller din försäkring till fullo från 2021-01-21 om UD:s avrådan beror på covid-19. Du kan även förlänga din reseförsäkring vid en avrådan på grund av covid-19, om du kontaktar oss innan din försäkring gått ut.

Ersätter reseförsäkringen Evakuering från ett land där UD avråder från icke nödvändiga eller alla resor, om den beror på covid-19?

Nej, om momentet evakuering ingår i reseförsäkringen, omfattar inte försäkringen om evakueringen uppmanas direkt eller indirekt på grund av covid-19.

Ersätter reseförsäkringen vid karantän?

Nej, reseförsäkringen omfattar inte kostnader vid karantän till följd av covid-19. Däremot omfattas egen karantän om du insjuknar i covid-19 och tvingas stanna kvar på resmålet längre än förväntat, då ersätts merkostnader för detta under momentet Sjukdom.

Ersätter era reseförsäkringar om jag smittas av coronaviruset?

Ja, våra försäkringar som innehåller sjukvårdskostnader, gäller för covid-19 precis som för andra akuta sjukdomar.

Ersätter era reseförsäkringar merkostnader jag kan få i samband med resor under covid-19?

Nej, kostnader för exempelvis aktuellt covid-19 test, för att kunna borda flyg eller resa in i landet du besöker (myndighetskrav), ersätts inte av reseförsäkringen.

Hur kan jag få hjälp om jag inte kan ta mig hem?

Svenskar som behöver hjälp att ta sig hem ska i första hand vända sig till sin researrangör/flygbolag. Om de inte kan hjälpa till så ska man vända sig till UD (Utrikesdepartementet), vars ansvar är att hjälpa svenskar ute i världen som hamnat i en nödsituation.

Viktiga kontaktuppgifter till UD:

- Vi rekommenderar att du anmäler dig till den s.k. Svensklistan. Dina kontaktuppgifter kan sedan användas av UD eller ambassaden om de behöver komma i kontakt med dig vid en konsulär krissituation. Anmälan Svensklistan >

- UD:s telefonnummer för frågor kring coronaviruset: 08-405 92 00.

- UD:s telefonnummer för akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

Avbeställningsskydd för privatpersoner

Gäller avbeställningsskyddet om jag blir sjuk i covid-19?

Har du köpt ett avbeställningsskydd efter 2020-11-02 och måste avboka p.g.a. att du eller medförsäkrad är diagnostiserad med covid-19 ersätter vi avbokningskostnaderna.

Försäkringen gäller även om du måste avboka p.g.a. att någon i din närmaste familj blir akut sjuk med diagnosen covid-19. Notera att familjemedlemmen måste vara inlagd på sjukhus i minst tre dygn och sjukhusvistelsen måste vara i omedelbar närtid till avresedatum.

Närmsta familj är: make, maka, sambo, registrerad partner, barn, styvbarn, fosterbarn, syskon, föräldrar, styvföräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Sambors och registrerade partners föräldrar och syskon är i detta villkor att jämställa med svärföräldrar, svåger och svägerska.

Kom ihåg att man alltid måste kunna styrka diagnosen covid-19 med läkarintyg.

Kan jag utnyttja mitt Avbeställningsskydd om jag känner oro eller rädsla, t.ex. för coronaviruset?

Nej, rädsla eller oro är dessvärre inte ett giltigt skäl för avbokning. Vi hänvisar istället till din resebyrå, arrangör eller transportör för att undersöka möjligheterna för att boka av eller boka om din resa.

Besöksförsäkring för privatpersoner

Kan jag i nuläget köpa en Besöksförsäkring hos er?

Ja, vår besöksförsäkring kan köpas som vanligt och omfattar insjuknande i covid-19.

Försäkringar kopplade till kredit- eller betalkort

Reseförsäkring SkiStar

Vår larmcentral hjälper dig 24/7
Vi är redo vid telefonerna och kommer göra allt för att hjälpa dig på bästa sätt. I många länder kan det med kort varsel införas restriktioner för att förhindra och begränsa smittspridningen av COVID-19, exempelvis karantän, inställda flyg, stängning av gränser eller liknande. Våra möjligheter att kunna erbjuda den bästa läkarvården, samt eventuell sjuk- eller hemstransport, kan därför vara begränsad i länder där UD avråder från icke nödvändiga resor.


Hur kan vi hjälpa dig?