Jag har flera försäkringar, hur gör jag då?

Att anmäla samma anspråk till flera försäkringsbolag betraktas som bedrägeri och är olagligt. Däremot kan du vända dig till olika försäkringsbolag med separata delar av anspråken, t.ex. om avbeställningsanspråket på din avbokade resa når vår maxersättning och du vill försöka få ut den resterande summan hos ditt hemförsäkringsbolag. Observera att det då är viktigt att du meddelar respektive försäkringsbolag om att du kommer dela upp ditt försäkringsanspråk.
Language