Anmäl skada

Skadeanmälan online

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill utnyttja ditt försäkringsskydd.

Innan du börjar

Förbered dig genom att ha ditt försäkringsnummer/bokningsnummer/kortnummer samt dina bankkontouppgifter tillgängliga. Ta också fram intyg och kvitton som styrker det som har hänt. Vilka intyg vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende hittar du information om under vanliga frågor och svar.

Komplettera digitalt

För en smidigare och snabbare handläggning kan du ladda upp och bifoga inskannade intyg och kvitton i samband med att du registrerar din anmälan. Accepterade filformat är: jpg, pdf och doc.

Tips! Om du skannar dina dokument så informationen hamnar i samma fil kommer handläggningen gå lite snabbare.

Påbörja din anmälan genom att välja vilken typ av försäkring du har i listan nedan.

Om ditt bokningsnummer/försäkringsnummer innehåller bokstäver - tänk på att använda små bokstäver. Använder du stora blir det fel när du skickar in din anmälan.

Välj försäkringstyp


Försäkring kopplad till kort

Ange de 8 första siffrorna i ditt kortnummer


Försäkring kopplad till resekonto


Tjänstereseförsäkring

Om du har en årsförsäkring ange ditt försäkringsnummer. Har du köpt en korttidsförsäkring via en charterarrangör för en specifik resa, ange hela ditt bokningsnummer utan ev. bindestreck.


Expatriatförsäkring

För att undvika missförstånd och göra handläggningen så smidig som möjlig i läkekostnadsärenden, gör en anmälan per familjemedlem och diagnos. Kompletteringar i tidigare anmälda skador kan inte göras här. Sänd istället in dessa via e-post.

Reseförsäkring

Om du har en årsförsäkring ange ditt försäkringsnummer. Har du köpt en korttidsförsäkring via en charterarrangör för en specifik resa, ange hela ditt bokningsnummer utan ev. bindestreck.


ERVs Avbeställningsförsäkring


Eventim Biljettförsäkring


Kommunolycksfallsförsäkring