Anmäl skada

Skadeanmälan online

Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill utnyttja ditt försäkringsskydd.

Innan du börjar

Förbered dig genom att ha ditt försäkringsnummer/bokningsnummer/kortnummer samt dina bankkontouppgifter tillgängliga. Ta också fram intyg och kvitton som styrker det som har hänt.

Bifoga kvitton och intyg

Du hittar information om vilka intyg vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende under vanliga frågor och svar. För en smidigare och snabbare handläggning kan du ladda upp och bifoga inskannade intyg och kvitton i samband med att du registrerar din anmälan. Accepterade filformat är: jpg, pdf och doc.
Tips! Om du skannar dina kvitton och intyg så att de hamnar i samma fil kommer handläggningen att gå lite snabbare.

Kompletteringar i efterhand skickas via mejl till minskada@erv.se (Ange enbart skadenummer i mejlets ämnesrad!); eller via post till ERV; Box 1; 172 13 Sundbyberg, med hänvisning till det skadenummer du får när anmälan slutförts. 

Påbörja din anmälan genom att välja typ av försäkring

Om ditt boknings- eller försäkringsnummer innehåller bokstäver: använd små bokstäver.

 

Välj försäkringstyp


Försäkring kopplad till kort

Ange de 8 första siffrorna i ditt kortnummer


Försäkring kopplad till resekonto


Tjänstereseförsäkring

Om du har en årsförsäkring ange ditt försäkringsnummer. Har du köpt en korttidsförsäkring via en charterarrangör för en specifik resa, ange hela ditt bokningsnummer utan ev. bindestreck.


Expatriatförsäkring

För att undvika missförstånd och göra handläggningen så smidig som möjlig i läkekostnadsärenden, gör en anmälan per familjemedlem och diagnos. Kompletteringar i tidigare anmälda skador kan inte göras här. Sänd istället in dessa via e-post.

Reseförsäkring

Om du har en årsförsäkring ange ditt försäkringsnummer. Har du köpt en korttidsförsäkring via en charterarrangör för en specifik resa, ange hela ditt bokningsnummer utan ev. bindestreck.


Europeiska ERVs Avbeställningsförsäkring


Eventim Biljettförsäkring


Kommunolycksfallsförsäkring

Du som omfattas av en kommunolycksfallsförsäkring kan inte anmäla din skada på ERV.se. För information om hur du anmäler en skada se här.