Om coronaviruset 2019-NCoV

27 januari

Information om hur Europeiska ERVs försäkringar gäller i samband med coronaviruset 2019-NCoV.

Vi följer händelseförloppet noggrant. Eventuella frågor kring coronaviruset och våra försäkringar hänvisas till vår kundtjänst på telefonnummer: 0770 456 900 eller info@erv.se

Allmänt om våra försäkringar

 • Privatförsäkringar: Du kan inte köpa försäkring till område som UD avråder från att resa till.
 • Privat- och Företagsförsäkringar: Försäkringar som innehåller sjukvårdskostnader gäller för Coronaviruset precis som för andra akuta sjukdomar. På grund av karantänsregler kan det dock vara svårt med transporter ut från området. Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ska du kontakta vår larmcentral Europeiska ERV alarm omgående på telefonnummer: +46 770 456 920 eller mail: erv-alarm@euro-center.se
 • Företagsförsäkringar (Tjänstereseförsäkring och Expatriatförsäkring): Om du måste förlänga din resa på grund av karantän och ditt företag har tecknat vårt trygghetspaket kan du få ersättning för merkostnader för boende och resa.

Avbeställning

Privatförsäkringar 

 • Avbeställningsskydd privatförsäkringen gäller om försäkringen är tecknad innan UDs avrådan kom.
 • Försäkringen gäller endast vid avbokning till de områden UD avråder ifrån – inte på grund av rädsla för att resa till andra destinationer.
 • Har du en paketresa ska du kontakta din researrangör för eventuell ersättning.

Företagsförsäkringar

 • Om tillvalet avbeställning har tecknats gäller försäkringen om resan är bokad innan UDs avrådan kom.
 • Försäkringen gäller endast vid avbokning till det område UD avråder ifrån – inte på grund av rädsla för att resa till andra destinationer.
 • Har du en paketresa ska du kontakta din researrangör för eventuell ersättning.

Kortförsäkring via Europeiska ERV

 • Kortförsäkringarnas avbeställningsskydd gäller inte för detta. (Eftersom ”annan plötslig oförutsedd händelse” inte omfattas av försäkringen).
Övrig information om coronaviruset 2019-NCoV  

Coronavirus är ett samlingsnamn för en rad olika virus som tillhör den s.k. coronavirusfamiljen. T.ex. så tillhör det ökända SARS-viruset ett coronavirusfamiljen. De flesta coronavirus förekommer dock enbart bland djur, det är bara ett mindre antal som kan/har smittas mellan djur och människor.

Det aktuella coronaviruset – som har fått namnet 2019-NCoV -  identifierades för första gången i staden Wuhan i Kina. Smittan från djur till människa har troligen skett på en marknad i nämnda stad där förvaring, hantering och slakt av levande djur sker på närliggande ytor. 

Vilka är symptomen för 2019-NCoV?

De hittills kända symptomen för 2019-NCoV är:

 • Luftvägssymtom
 • Feber
 • Hosta

UD Avråder från resor

UD avråder sedan 17:e februari 2020 från icke nödvändiga resor till hela Kina, med undantag för Hong Kong och Macao. Här kan du läsa mer om UDs reseavrådan och information om Kina.

Svenska ambassaden i Kina uppmanar svenskar som befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen och lokala myndighetsanvisningar. 

Language